Meny
  • – Vi vill använda så lite betong som möjligt.  Men den betong som används ska vara CCS-betong eller åtminstone betong som är klimatkompenserad, där pengarna går till investeringar i koldioxidavskiljning och koldioxidlagring, säger Miljöpartiets Ulf Kamne.

Så ska Västlänkens miljöproblem lösas

Så ska Västlänkens miljöproblem lösas

Miljöpartiet i Göteborg vill ha krav på CCS-betong och striktare miljözoner för att minska klimatpåverkan under byggtiden.

Miljöproblemen med Västlänken under byggtiden kommer främst från betongen som används i tunneln och de lastbilar som ska frakta massor och byggmaterial till och från tunnelbygget, enligt Miljöpartiet. De föreslår nu lösningar för de största miljöproblemen med bygget.

Miljöpartiet föreslår att området för den nuvarande miljözon 1 utvidgas så att det täcker hela bygget av Västlänken inklusive alla arbetstunnlar.  Det innebär skarpa krav på lastbilar vid alla de stora byggplatserna oavsett vilket bolag som ansvarar för transporterna. Partiet föreslår också att ännu strängare krav ska gälla innanför Vallgraven, alltså att införa miljözon 3, som ställer de hårdaste kraven.

– Miljözon 3 innanför Vallgraven innebär att enbart de renaste lastbilarna får köra där. Det skulle förbättra luftkvaliteten jämfört med idag och även ge god klimateffekt, säger Ulf Kamne.

IVL:s analys om miljözon 3 innanför Vallgraven visar att det leder till att utsläppen av koldioxid minskar med 10 000 ton per år i Göteborg, skriver Miljöpartiet.

– Utöver detta behöver arbetsmaskinerna i bygget vara miljöanpassade. Det kommer vi inte åt genom miljözonskravet därför behöver Trafikverket ställa krav på nya eldrivna arbetsmaskiner, säger Ulf Kamne.

Miljöpartiet hänvisar till Trafikverkets rapport om påverkan på luftmiljön från Västlänkenbygget och att luftmiljöproblemen kan minska med mer än 65 procent om krav ställs på arbetsmaskiner och lastbilar.

Den långsiktigt största klimatpåverkan kommer främst dock från betongen som används för tunneln, enligt Miljöpartiet som därför föreslår ett krav på att använda så kallad CCS-betong, där koldioxid fångas in vid tillverkningen.

– Vi vill använda så lite betong som möjligt.  Men den betong som används ska vara CCS-betong eller åtminstone betong som är klimatkompenserad, där pengarna går till investeringar i koldioxidavskiljning och koldioxidlagring, säger Kamne.

"Byggare måste se över sina avtal"

Ökat regelkrångel och högre kostnader följer på Storbritanniens utträde ur EU.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-maste-se-over-sina-avtal-27759

Måleriföretag måste betala efter försenade arbeten

Slutbesiktning nästan ett år försenad när fönster målades om.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/maleriforetag-maste-betala-efter-forsenade-arbeten-27763

V släpper igenom Löfven som statsminister

Sveriges Byggindustrier är försiktigt positiva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v-slapper-igenom-lofven-som-statsminister-27760

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

Veidekke bygger ny vindkraftspark

Ordersumma på 182 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-bygger-ny-vindkraftspark-27761

Peab vinner stort asfaltsuppdrag

Ordervärde på 50 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-vinner-stort-asfaltsuppdrag-27757

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Miljardkontrakt tecknas för Förbifarten

VA och brandsläckning tilldelas Bravida.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljardkontrakt-tecknas-forbifarten-27755

NCC-veteran på väg in i styrelsen

Tillbaka i bolaget efter tolv år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-veteran-pa-vag-i-styrelsen-27754

Jämtland mot strömmen på trög bomarknad

Turism och idrott drar upp bomarknaden i Jämtland. I landet som helhet viker den dock.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jamtland-mot-strommen-pa-trog-bomarknad-27753