Meny
  • – Vi vill använda så lite betong som möjligt.  Men den betong som används ska vara CCS-betong eller åtminstone betong som är klimatkompenserad, där pengarna går till investeringar i koldioxidavskiljning och koldioxidlagring, säger Miljöpartiets Ulf Kamne.

Så ska Västlänkens miljöproblem lösas

Så ska Västlänkens miljöproblem lösas

Miljöpartiet i Göteborg vill ha krav på CCS-betong och striktare miljözoner för att minska klimatpåverkan under byggtiden.

Miljöproblemen med Västlänken under byggtiden kommer främst från betongen som används i tunneln och de lastbilar som ska frakta massor och byggmaterial till och från tunnelbygget, enligt Miljöpartiet. De föreslår nu lösningar för de största miljöproblemen med bygget.

Miljöpartiet föreslår att området för den nuvarande miljözon 1 utvidgas så att det täcker hela bygget av Västlänken inklusive alla arbetstunnlar.  Det innebär skarpa krav på lastbilar vid alla de stora byggplatserna oavsett vilket bolag som ansvarar för transporterna. Partiet föreslår också att ännu strängare krav ska gälla innanför Vallgraven, alltså att införa miljözon 3, som ställer de hårdaste kraven.

– Miljözon 3 innanför Vallgraven innebär att enbart de renaste lastbilarna får köra där. Det skulle förbättra luftkvaliteten jämfört med idag och även ge god klimateffekt, säger Ulf Kamne.

IVL:s analys om miljözon 3 innanför Vallgraven visar att det leder till att utsläppen av koldioxid minskar med 10 000 ton per år i Göteborg, skriver Miljöpartiet.

– Utöver detta behöver arbetsmaskinerna i bygget vara miljöanpassade. Det kommer vi inte åt genom miljözonskravet därför behöver Trafikverket ställa krav på nya eldrivna arbetsmaskiner, säger Ulf Kamne.

Miljöpartiet hänvisar till Trafikverkets rapport om påverkan på luftmiljön från Västlänkenbygget och att luftmiljöproblemen kan minska med mer än 65 procent om krav ställs på arbetsmaskiner och lastbilar.

Den långsiktigt största klimatpåverkan kommer främst dock från betongen som används för tunneln, enligt Miljöpartiet som därför föreslår ett krav på att använda så kallad CCS-betong, där koldioxid fångas in vid tillverkningen.

– Vi vill använda så lite betong som möjligt.  Men den betong som används ska vara CCS-betong eller åtminstone betong som är klimatkompenserad, där pengarna går till investeringar i koldioxidavskiljning och koldioxidlagring, säger Kamne.

Ja till hundra bostäder i Lund

Grönt ljus för Veidekke och Öresundsporten.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ja-till-hundra-bostader-i-lund-27322

Branschens glapp leder till tapp

Effektiviteten i branschen under debatt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschens-glapp-leder-till-tapp-27321

Mer byggmaterial såldes i augusti

Försäljningen upp 3,7 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mer-byggmaterial-saldes-i-augusti-27308

Hör blockpolitik och bostadspolitik ihop?

Viktor Barth-Kron om vad som händer med bostadspolitiken efter valet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hor-blockpolitik-och-bostadspolitik-ihop-27305

Peab bygger i Ålesund

Peab ska bygga tre flerfamiljshus i norska Ålesund.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-i-alesund-27304

Fyra nominerade granittungt pris

Två renoveringar, ett nybygge och en omgörning är nominerade till Stenpriset 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-nominerade-granittungt-pris-27299

Erlandsson i strategiskt samarbete

Avtalar med Trelleborgshem.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandsson-i-strategiskt-samarbete-27289

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

"Skärpning, branschen"

BUSINESS ARENA: Tre goda ting för ökad produktivitet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skarpning-branschen-27286

30 personer misstänks för fusk med Rot-avdrag

Misstänks ha lurat staten på flera miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/30-personer-misstanks-fusk-med-rot-avdrag-27279

HSB ställer om till eldrivet

Satsningen ska minska koldioxidutsläppen med 193 ton per år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hsb-staller-om-till-eldrivet-27278