Meny
  • – Vi vill använda så lite betong som möjligt.  Men den betong som används ska vara CCS-betong eller åtminstone betong som är klimatkompenserad, där pengarna går till investeringar i koldioxidavskiljning och koldioxidlagring, säger Miljöpartiets Ulf Kamne.

Så ska Västlänkens miljöproblem lösas

Så ska Västlänkens miljöproblem lösas

Miljöpartiet i Göteborg vill ha krav på CCS-betong och striktare miljözoner för att minska klimatpåverkan under byggtiden.

Miljöproblemen med Västlänken under byggtiden kommer främst från betongen som används i tunneln och de lastbilar som ska frakta massor och byggmaterial till och från tunnelbygget, enligt Miljöpartiet. De föreslår nu lösningar för de största miljöproblemen med bygget.

Miljöpartiet föreslår att området för den nuvarande miljözon 1 utvidgas så att det täcker hela bygget av Västlänken inklusive alla arbetstunnlar.  Det innebär skarpa krav på lastbilar vid alla de stora byggplatserna oavsett vilket bolag som ansvarar för transporterna. Partiet föreslår också att ännu strängare krav ska gälla innanför Vallgraven, alltså att införa miljözon 3, som ställer de hårdaste kraven.

– Miljözon 3 innanför Vallgraven innebär att enbart de renaste lastbilarna får köra där. Det skulle förbättra luftkvaliteten jämfört med idag och även ge god klimateffekt, säger Ulf Kamne.

IVL:s analys om miljözon 3 innanför Vallgraven visar att det leder till att utsläppen av koldioxid minskar med 10 000 ton per år i Göteborg, skriver Miljöpartiet.

– Utöver detta behöver arbetsmaskinerna i bygget vara miljöanpassade. Det kommer vi inte åt genom miljözonskravet därför behöver Trafikverket ställa krav på nya eldrivna arbetsmaskiner, säger Ulf Kamne.

Miljöpartiet hänvisar till Trafikverkets rapport om påverkan på luftmiljön från Västlänkenbygget och att luftmiljöproblemen kan minska med mer än 65 procent om krav ställs på arbetsmaskiner och lastbilar.

Den långsiktigt största klimatpåverkan kommer främst dock från betongen som används för tunneln, enligt Miljöpartiet som därför föreslår ett krav på att använda så kallad CCS-betong, där koldioxid fångas in vid tillverkningen.

– Vi vill använda så lite betong som möjligt.  Men den betong som används ska vara CCS-betong eller åtminstone betong som är klimatkompenserad, där pengarna går till investeringar i koldioxidavskiljning och koldioxidlagring, säger Kamne.

Energideklaration jubilerar

Flera miljoner deklarationer har gjorts.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/energideklaration-jubilerar-27532

Bonava och Mimer bygger i Västerås

Totalt 1 000 lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-och-mimer-bygger-i-vasteras-27526

”Vi hårdgranskade svartekonomin”

Staffan Åkerlund om åren som Byggindustrins chefredaktör.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-hardgranskade-svartekonomin-27527

Så gick det för Sweco i kvartal tre

”Stabil utveckling”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-gick-det-sweco-i-kvartal-tre-27523

Efter olyckan: Nu återupptas sprängningarna

"Inga brister i arbetsmiljön"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/efter-olyckan-nu-aterupptas-sprangningarna-27522

Allt är bäddat för 
jätteparken i Norrbotten

NCC bereder för vindkraftparken i Markbygden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allt-ar-baddat-jatteparken-i-norrbotten-27499

Märkesbyggnader invigda i Stockholm

Stjärnarkitekter visade sina skapelser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/markesbyggnader-invigda-i-stockholm-27521

Ska lyfta vardagsliv i Trelleborg

Vardagen ska få styra utformningen av stadsdel i Trelleborg
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ska-lyfta-vardagsliv-i-trelleborg-27520

Allvarligt tillbud med lastbil på bygge

Händelsen inträffade på en av Peabs arbetsplatser i Norrköping.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allvarligt-tillbud-med-lastbil-pa-bygge-27519

EU-beslut riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner

Domen är en inskränkning av kommunernas planmonopol.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eu-beslut-riskerar-att-forlanga-handlaggningen-av-detaljplaner-27517