Meny
  • – Vi vill använda så lite betong som möjligt.  Men den betong som används ska vara CCS-betong eller åtminstone betong som är klimatkompenserad, där pengarna går till investeringar i koldioxidavskiljning och koldioxidlagring, säger Miljöpartiets Ulf Kamne.

Så ska Västlänkens miljöproblem lösas

Så ska Västlänkens miljöproblem lösas

Miljöpartiet i Göteborg vill ha krav på CCS-betong och striktare miljözoner för att minska klimatpåverkan under byggtiden.

Miljöproblemen med Västlänken under byggtiden kommer främst från betongen som används i tunneln och de lastbilar som ska frakta massor och byggmaterial till och från tunnelbygget, enligt Miljöpartiet. De föreslår nu lösningar för de största miljöproblemen med bygget.

Miljöpartiet föreslår att området för den nuvarande miljözon 1 utvidgas så att det täcker hela bygget av Västlänken inklusive alla arbetstunnlar.  Det innebär skarpa krav på lastbilar vid alla de stora byggplatserna oavsett vilket bolag som ansvarar för transporterna. Partiet föreslår också att ännu strängare krav ska gälla innanför Vallgraven, alltså att införa miljözon 3, som ställer de hårdaste kraven.

– Miljözon 3 innanför Vallgraven innebär att enbart de renaste lastbilarna får köra där. Det skulle förbättra luftkvaliteten jämfört med idag och även ge god klimateffekt, säger Ulf Kamne.

IVL:s analys om miljözon 3 innanför Vallgraven visar att det leder till att utsläppen av koldioxid minskar med 10 000 ton per år i Göteborg, skriver Miljöpartiet.

– Utöver detta behöver arbetsmaskinerna i bygget vara miljöanpassade. Det kommer vi inte åt genom miljözonskravet därför behöver Trafikverket ställa krav på nya eldrivna arbetsmaskiner, säger Ulf Kamne.

Miljöpartiet hänvisar till Trafikverkets rapport om påverkan på luftmiljön från Västlänkenbygget och att luftmiljöproblemen kan minska med mer än 65 procent om krav ställs på arbetsmaskiner och lastbilar.

Den långsiktigt största klimatpåverkan kommer främst dock från betongen som används för tunneln, enligt Miljöpartiet som därför föreslår ett krav på att använda så kallad CCS-betong, där koldioxid fångas in vid tillverkningen.

– Vi vill använda så lite betong som möjligt.  Men den betong som används ska vara CCS-betong eller åtminstone betong som är klimatkompenserad, där pengarna går till investeringar i koldioxidavskiljning och koldioxidlagring, säger Kamne.

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097