Meny

Så ska utbildning minska bristen på arbetskraft

Så ska utbildning minska bristen på arbetskraft

Mer pengar till Yrkesvux och Yrkeshögskolan, ett nytt lärlingssystem och mer branschinflytande över de olika högskoleutbildningarna. Det är några av förslagen som Sveriges Byggindustrier och ett antal bransch- och arbetsgivarorganisationer vill se för att minska arbetskraftsbristen i byggbranschen.

– Det här är frågor som vi har drivit under ett antal år, nu har vi satt dem på pränt, säger Lars Tullstedt, expert inom Kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier.

Byggbranschen har stort behov av arbetskraft, ett årligt behov på cirka 10 000 personer. Lika många kan tillkomma årligen på grund av ökad byggtakt.

Men att trolla fram kompetent personal går inte över en natt och utbildningssystemet måste förbättras om det ska lösas, menar ett antal branschorganisationer.

På fredag håller de ett seminarium i Stadsmissionens lokaler i Gamla stan dit branschfolk och politiker är bjudna för att ta del av de förslag som man tagit fram.

LÄS MER: Sverige behöver lärlingssystem förankrade i arbetslivet

På kort och medellång sikt anser organisationerna att det som snabbast ger resultat är att öka resurserna till de utbildningar inom Yrkesvux som fokuserar på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnad och att fördubbla anslaget till Yrkeshögskolan. Vuxenutbildning framstår som ett allt viktigare alternativ till de bygginriktade yrkesutbildningarna inom gymnasieskolan.

– Yrkesutbildningarna har visat sig leda till arbete i hög utsträckning. Men när man tittar på Yrkesvux går de statliga pengarna som finns för kommunerna och andra huvudmän att söka i stor utsträckning till program inom vård och omsorgsprogrammet. Vi vill säkerställa att det kommer till stånd fler utbildningar inom samhällsbyggnad. När det gäller Yrkeshögskolan vill vi fördubbla antalet utbildningsplatser till de samhällsbyggarinriktade utbildningarna, säger Lars Tullstedt.


Utveckla lärlingssystemet

Ett viktigt förslag är också att utveckla lärlingssystemet.

– I dag är lärlingsutbildningen ingen utbildningsform - har du fått yrkesutbildning till yrkesbevis som lärling så räknas den inte, det skulle vi vilja ändra på, säger Lars Tullstedt.

Man föreslår därför att dagens kollektivavtalade lärlingssystem utvecklas till ett branschgemensamt företagslärlingssytem som är branschstyrt, åldersneutralt, bygger på anställning och är statlig medfinansierat.

När det gäller utbildningar på universitet och högskolor tycker organisationerna att det är problematiskt att lärosätenas frihet skapar ojämna utbildningar som inte alltid utbildar i det branschen behöver.

– Det borde finnas nationellt råd som bekymrar sig om dessa utbildningar så att examensjobb och kursutbud leder till jobb, säger Lars Tullstedt.

Man vill också att alla utbildningar ska innehålla praktik och att läraråterväxten ska stärkas genom att man ökar viktningen av meriter från egen yrkesverksamhet och utvecklar möjligheterna till akademisk meriterna för verksamma lärare.

En välfungerande kompetensförsörjning är viktig för hela byggbranschen, menar branschorganisationerna.

– Byggande är ett lagspel där alla yrkeskategorier behövs. Brist inom ett område riskerar att utgöra flaskhalsar i produktionen och hindra eller fördröja genomförandet av projekten, säger Lars Tullstedt.

Yrkesutbildning i gymnasieskola och yrkesutbildning för vuxna – förslag

· Öka antalet kvalitetssäkrade utbildningsplatser inom samhällsbyggarinriktad Yrkesvux för att möjliggöra yrkesväxling även för personer som idag har jobb och godkända gymnasiebetyg.

· Öronmärk medel för utbildningar som leder till yrkesroller i samhällsbyggnadssektorn.

· Utveckla ett branschgemensamt, åldersneutralt företagslärlingssystem.

· Skapa praktiska yrkesprov och branschskolor för  kvalitetssäkring av yrkesutbildning.

 

Yrkeshögskolan

· Fördubbla antalet utbildningsplatser till de samhällsbyggarinriktade utbildningarna inom Yrkeshögskolan.

· Säkerställ att yrkeshögskolans utbildningar kan vidareutbilda yrkesverksamma men också bli en väg för att få in nya i branschen.

 

Universitet och högskolor

· Ge Universitetskanslerämbetet uppdraget att etablera ett nationellt råd som kan samordna rikets samhällsbyggnadsinriktade utbud av utbildningar inom ingenjörsområdet.

· Säkerställ branschinflytande inom de samhällsbyggnadsinriktade utbildningarna.

· Stärk läraråterväxten, bland annat genom ökad viktning av meriter från egen yrkesverksamhet inom samhällsbyggnad.

· Säkerställ grundläggande utbildningsinnehåll om arbetsmiljö.

· Inför praktik för alla studenter.

Validering

· Skapa ett fungerande system för validering av individers kompetens som gör det möjligt att karriärväxla mellan olika sektorer på svensk arbetsmarknad, men också för nyanlända att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden.

 

De står bakom förslagen:

Energieffektiviseringsföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige, Plåt- och ventföretagen, Svensk Ventilation, Svenska kyl- och värmepumpföreningen, Sveriges Byggindustrier.

 

 

Borättsbyggandet i Stockholm ett sänke

Kraftigt minskat bostadsrättsbyggande i Stockholm drar ner ner nybyggnadstakten.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/borattsbyggandet-i-stockholm-ett-sanke-27665

Analytiker: ”Sverige sticker ut i Europa”

Euroconstruct förutspår att investeringar i bostäder ska sjunka med 35 procent till 2021.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/analytiker-sverige-sticker-ut-i-europa-27640

Sysselsättningen ökar men bygg står stilla

Bygg har inte bidragit till uppgången i sysselsättningen i november 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sysselsattningen-okar-men-bygg-star-stilla-27661

Nej till stöd för energieffektiv renovering

Miljöekonomisk rapport vill skrota stöd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nej-till-stod-energieffektiv-renovering-27660

NCC skänker 1 miljon till Ingenjörer utan gränser

"Byggnation och utbildning ligger oss varmt om hjärtat"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-skanker-1-miljon-till-ingenjorer-utan-granser-27658

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653