Meny

Så ska utbildning minska bristen på arbetskraft

Så ska utbildning minska bristen på arbetskraft

Mer pengar till Yrkesvux och Yrkeshögskolan, ett nytt lärlingssystem och mer branschinflytande över de olika högskoleutbildningarna. Det är några av förslagen som Sveriges Byggindustrier och ett antal bransch- och arbetsgivarorganisationer vill se för att minska arbetskraftsbristen i byggbranschen.

– Det här är frågor som vi har drivit under ett antal år, nu har vi satt dem på pränt, säger Lars Tullstedt, expert inom Kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier.

Byggbranschen har stort behov av arbetskraft, ett årligt behov på cirka 10 000 personer. Lika många kan tillkomma årligen på grund av ökad byggtakt.

Men att trolla fram kompetent personal går inte över en natt och utbildningssystemet måste förbättras om det ska lösas, menar ett antal branschorganisationer.

På fredag håller de ett seminarium i Stadsmissionens lokaler i Gamla stan dit branschfolk och politiker är bjudna för att ta del av de förslag som man tagit fram.

LÄS MER: Sverige behöver lärlingssystem förankrade i arbetslivet

På kort och medellång sikt anser organisationerna att det som snabbast ger resultat är att öka resurserna till de utbildningar inom Yrkesvux som fokuserar på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnad och att fördubbla anslaget till Yrkeshögskolan. Vuxenutbildning framstår som ett allt viktigare alternativ till de bygginriktade yrkesutbildningarna inom gymnasieskolan.

– Yrkesutbildningarna har visat sig leda till arbete i hög utsträckning. Men när man tittar på Yrkesvux går de statliga pengarna som finns för kommunerna och andra huvudmän att söka i stor utsträckning till program inom vård och omsorgsprogrammet. Vi vill säkerställa att det kommer till stånd fler utbildningar inom samhällsbyggnad. När det gäller Yrkeshögskolan vill vi fördubbla antalet utbildningsplatser till de samhällsbyggarinriktade utbildningarna, säger Lars Tullstedt.


Utveckla lärlingssystemet

Ett viktigt förslag är också att utveckla lärlingssystemet.

– I dag är lärlingsutbildningen ingen utbildningsform - har du fått yrkesutbildning till yrkesbevis som lärling så räknas den inte, det skulle vi vilja ändra på, säger Lars Tullstedt.

Man föreslår därför att dagens kollektivavtalade lärlingssystem utvecklas till ett branschgemensamt företagslärlingssytem som är branschstyrt, åldersneutralt, bygger på anställning och är statlig medfinansierat.

När det gäller utbildningar på universitet och högskolor tycker organisationerna att det är problematiskt att lärosätenas frihet skapar ojämna utbildningar som inte alltid utbildar i det branschen behöver.

– Det borde finnas nationellt råd som bekymrar sig om dessa utbildningar så att examensjobb och kursutbud leder till jobb, säger Lars Tullstedt.

Man vill också att alla utbildningar ska innehålla praktik och att läraråterväxten ska stärkas genom att man ökar viktningen av meriter från egen yrkesverksamhet och utvecklar möjligheterna till akademisk meriterna för verksamma lärare.

En välfungerande kompetensförsörjning är viktig för hela byggbranschen, menar branschorganisationerna.

– Byggande är ett lagspel där alla yrkeskategorier behövs. Brist inom ett område riskerar att utgöra flaskhalsar i produktionen och hindra eller fördröja genomförandet av projekten, säger Lars Tullstedt.

Yrkesutbildning i gymnasieskola och yrkesutbildning för vuxna – förslag

· Öka antalet kvalitetssäkrade utbildningsplatser inom samhällsbyggarinriktad Yrkesvux för att möjliggöra yrkesväxling även för personer som idag har jobb och godkända gymnasiebetyg.

· Öronmärk medel för utbildningar som leder till yrkesroller i samhällsbyggnadssektorn.

· Utveckla ett branschgemensamt, åldersneutralt företagslärlingssystem.

· Skapa praktiska yrkesprov och branschskolor för  kvalitetssäkring av yrkesutbildning.

 

Yrkeshögskolan

· Fördubbla antalet utbildningsplatser till de samhällsbyggarinriktade utbildningarna inom Yrkeshögskolan.

· Säkerställ att yrkeshögskolans utbildningar kan vidareutbilda yrkesverksamma men också bli en väg för att få in nya i branschen.

 

Universitet och högskolor

· Ge Universitetskanslerämbetet uppdraget att etablera ett nationellt råd som kan samordna rikets samhällsbyggnadsinriktade utbud av utbildningar inom ingenjörsområdet.

· Säkerställ branschinflytande inom de samhällsbyggnadsinriktade utbildningarna.

· Stärk läraråterväxten, bland annat genom ökad viktning av meriter från egen yrkesverksamhet inom samhällsbyggnad.

· Säkerställ grundläggande utbildningsinnehåll om arbetsmiljö.

· Inför praktik för alla studenter.

Validering

· Skapa ett fungerande system för validering av individers kompetens som gör det möjligt att karriärväxla mellan olika sektorer på svensk arbetsmarknad, men också för nyanlända att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden.

 

De står bakom förslagen:

Energieffektiviseringsföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige, Plåt- och ventföretagen, Svensk Ventilation, Svenska kyl- och värmepumpföreningen, Sveriges Byggindustrier.

 

 

”Branschen förlorar viktig plattform för dialog”

Läsarnas och medlemsföretagens röster om att Byggindustrin läggs ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-forlorar-viktig-plattform-dialog-26107

Unga vuxna går i sina föräldrars boendefotspår

Barn till hyresrättsföräldrar bosparar mer sällan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/unga-vuxna-gar-i-sina-foraldrars-boendefotspar-26071

Byggindustrin läggs ned

Beskedet meddelades på måndagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggindustrin-laggs-ned-26102

Första delen av Marieholmstunneln på plats

Se Trafikverkets film från jätteprojektet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsta-delen-av-marieholmstunneln-pa-plats-26095

Skanska storsatsar i Boklok-fabrik

Investerar 250 miljoner i Vimmerby-fabriken.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-storsatsar-i-boklok-fabrik-26093

Peab om takraset: "Vi ser jätteallvarligt på detta"

Innergård rasade när tak till garage gav vika.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-om-takraset-vi-ser-jatteallvarligt-pa-detta-26091

Därför rasade brobygget i Ludvika

Skanskas egen utredning färdig.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/darfor-rasade-brobygget-i-ludvika-26088

”Fokusera på oseriösa byggföretag”

Skatteverket ägnar för mycket tid åt små företag om begår misstag, menar debattörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fokusera-pa-oseriosa-byggforetag-26090

Anders Danielsson ny koncernchef för Skanska

Tar över efter avgående Johan Karlström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/anders-danielsson-ny-koncernchef-skanska-26086

Utredning: Så ska energieffektivitet främjas

Statligt stöd och kreditgarantier.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-sa-ska-energieffektivitet-framjas-26087