Meny

Så ska dödsolyckorna förebyggas

Så ska dödsolyckorna förebyggas

Bättre branschkompetens hos Arbetsmiljöverkets inspektörer och större fokus på arbetsmiljö i offentliga upphandlingar. Det var några av Sveriges Byggindustriers inspel under ett möte med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Tidigare i veckan samlade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bransch, fack och myndigheter för att diskutera arbetsmiljö med bakgrund av ökade dödsolyckor i arbetet. Som en av flera branscher med högt olyckstal var Sveriges Byggindustrier på plats, representerade av Berndt Jonsson, regionchef för Sveriges Byggindustrier Södra Norrland och nationell samordnare för arbetsmiljö, och Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige.

– Vi delar ministerns oro över att dödsolyckorna ökar, säger Gunnar Hagman.

Under mötet berättade Sveriges Byggindustrier om satsningarna på den gemensamma säkerhetsutbildningen och säkerhetsparken på Arlanda – båda två som exempel på satsningar för att förbättra säkerhetskulturen i byggbranschen.

– Vi menade också att det finns mycket som myndigheterna kan göra. Arbetsmiljöverket har kanske inte lyckats fullt ut med sin inspektionsverksamhet. Inspektörerna har inte alltid full koll på hur branschen fungerar, säger Berndt Jonsson.

Man förde också fram åsikten att det är viktigt att inspektionerna ligger kvar på Arbetsmiljöverket och inte kan överlåtas till de regionala skyddsombuden. Men generellt så finns de lagar och regler som behövs.

– Det är snarare tillämpningen och kontrollerna som behöver förbättras, säger Berndt Jonsson.

På agendan var också vad byggbranschens offentliga kunder kan göra. Den stora beställaren Trafikverket var bland annat på plats på mötet.

– De skulle kunna ta ett större ansvar för arbetsmiljö och säkerhet, men också jobba mer med uppföljningen, säger Berndt Jonsson.

Förhoppningen är nu att mötet sporrar till fortsatt samarbete kring säkerhet mellan branscher och myndigheter.

– Att sex statsråd tillsammans gick ut och berättade att dödsfallen på jobbet måste stoppas tyder på att regeringen prioriterar frågan, säger Gunnar Hagman.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson berättar att det kom upp många bra förslag och idéer på mötet.

– Både sådant som branscherna gör själva och förslag på åtgärder som jag tar med mig, säger hon.

Ylva Johansson och regeringen kommer nu att analysera de förslag som kom upp på mötet för att sedan ta ställning till hur man ska gå vidare.

– Förslagen som kom upp handlade bland annat om branschkompetensen hos Arbetsmiljöverkets inspektörer, de regionala skyddsombudens roll och resurser till polis och åklagare, säger hon.

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014

Byggmästar’n i Skåne utsett till Sveriges friskaste företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete samt höga siffror för trivsel och meningsfullhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmastarn-i-skane-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-28012

NCC och Luleå fortsätter samarbeta

Sju nya etapper av Östra länken står på tur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-och-lulea-fortsatter-samarbeta-28011

Ny mässa ska knyta samman branschen

Stefan Mazetti: Folk behöver nya kontaktvägar mellan olika discipliner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-massa-ska-knyta-samman-branschen-28009

Byggnads vann mål mot byggföretagare i Hovrätten

"Vi kommer att överklaga domen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggnads-vann-mal-mot-byggforetagare-i-hovratten-28006

Han är första certifierade innovationsledaren inom bygg

En av ett tjugotal i världen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-forsta-certifierade-innovationsledaren-inom-bygg-28005

Höga hus med höga energiambitioner

Valla torgs renovering del i EU-projekt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hoga-hus-med-hoga-energiambitioner-27986