Meny

Så jobbar byggföretagen för att stoppa inbrotten

Så jobbar byggföretagen för att stoppa inbrotten

Sveriges byggjättar för en ständig kamp mot inbrotten på byggarbetsplatsen. – För oss handlar detta främst om att vi vill ha trygga arbetsplatser, men också om att vi inte vill göda en kriminell bransch, säger Peter Martin, säkerhetschef på Peab.

2007 tog Peab ett grepp på de stölder och inbrott som inträffade på företagets byggarbetsplatser genom att man började samla alla polisanmälningar centralt i sitt system PoFa. Deras statistik har också legat till grund för forskning som Malmö högskola har tagit fram om stölder på byggarbetsplatser. Peab ville trycka på betydelsen av att anmäla, trots att många tyckte det kändes meningslöst att anmäla stölderna, eftersom möjligheten att brottet klaras upp är liten och självrisken ofta är för hög för att man ska få ut något på försäkringen.

– Men vi tycker det är viktigt att anmäla så vi kan visa på digniteten i det här, totalt är det mycket pengar det handlar om, säger Peter Martin.

Peabs statistik visar att värdet på stölderna i genomsnitt uppgår till 30– 40 000 kronor plus omkostnader som följer på stölderna, och förlorad arbetstid. Beroende på hur litet eller stort projekt det handlar om har det så klart olika betydelse för projektet.

– Tar du en stöld på 100 000 kan den vara försvinnande liten i ett stort projekt –  men i ett litet kan det vara skillnaden mellan vinst och förlust, för marginalerna är så små, säger Peter Martin.

LÄS MER: Polisen står maktlös mot stölderna

Förutom att hålla koll på statistiken har Peab jobbat preventivt med att låsa containrar även dagtid med ID06-kortet eftersom man märkte att det stals mycket även dagtid. Man är nästan klar med att dna-märka och namnmärka alla verktyg och har satt bättre lås på containrar och ökat kameraövervakningen.

– Kamerabevakningen har blivit radikalt blivit bättre och sjunkit i pris. I dag är inte kameran bara något som spelar in utan den har även intelligent videoanalys. När en person kommer in i det bevakade området och larmcentralen kan då välja att gå ut med ett högtalaranrop eller skicka väktare och polis. Vi förhindrar många tillgrepp på våra arbetsplatser genom kameraövervakning eftersom kamerorna larmar innan tjuven har kommit till containern eller boden, säger Peter Martin.

Om åtgärderna har minskat antalet stölder är svårt att veta. Peter Martin säger att de ökat lite de senaste åren. 

– Men inte lika markant som förr och lite av det vill jag påstå beror på att vi har bättre bevakning, säger han.

Fortsätter trots ID06

På Skanska ser man att stölderna har minskat marginellt sedan ID06 infördes men fortfarande stjäls det för mycket stora summor, främst verktyg och mindre maskiner. Ju större arbetsplats desto större tillgång på verktyg och maskiner.

– Vi dokumenterar alla stölder och polisanmäla uppenbara stölder. Vi arbetar ständigt med att minimera risken för stölder på våra arbetsplatser genom ID06, låsanordningar, larm och ibland även bevakningstjänster, säger Mia Trahn, presstalesperson på Skanska.

Mindre handhållna verktyg, exempelvis skruvdragare och batteriborrar märks upp genom gravering. Större maskiner genom streckkoder och man registrerar även maskinernas serienummer sitt maskinregister.

– I stora projekt med dyrbara maskiner kan vi även låsa fast maskiner med kättingar och betongklumpar och sedan hägna in området med stora betongelement, GP-link, säger Mia Trahn.


Studie om stölder

Högskoleingenjörsstudenten Amir Dzafic har i samarbete med NCC Building Värmland gjort ett arbete om stölder på byggarbetsplatser. Efter det gjorde han en checklista för att motverka stölder på byggarbetsplatserna.

”Med tanke på det trycket som är på att bygga bostäder och andra byggnader i Sverige idag, så kommer risken för stölder och inbrott att öka på byggarbetsplatsen. Detta är en viktig faktor som gör att ämnet borde vara intressant för företagen i branschen så att man kommer väl förberedda till varje bygge i form av förebyggande åtgärder”, skriver han i uppsatsen.

Peter Martin på Peab är inne på samma spår.

– Det här är en branschgemensam fråga, vi skulle gärna vilja att alla blev ännu bättre på att anmäla stölder, säger han.

Amir Dzafic’s checklista för byggarbetsplatsen:

Nycklar och lås

 • Lista på  alla som har nyckel till arbetsplatsen
 • Säkerhetsklassade lås och dörrar på bodar och containrar
 • Säkerhetsskåp till datorer och nycklar
 • ID06 används på arbetsplatsen

 

Placering av bodar och containrar

 • Containrar placeras så att de är svåråtkomliga och väl synliga på arbetsplatsen
 • Bodar placeras med dörrar mot bebyggt område
 • Placera kontor på övre planet i boden (om möjligt)

 

Larm

 • Larm kopplat till larmcentral
 • Larm med ljus
 • Larm med ljudsignal
 • Larm kopplat till platschef och ev. arbetsledare

 

Det ska larmas:

 • Containrar
 • Bodar
 • Verkstäder

 

Avskräckande Åtgärder som kan vidtas:

 • Stängsel runt hela arbetsplatsen
 • Säkerhetsklassat lås på alla grindar
 • Betongfundament framför containerdörrar vid dagens slut
 • Vänd containerdörr mot en vägg vid dagens slut
 • Ljus på arbetsplatsen nattetid
 • Väl skyltat att arbetsplatsen är larmad och kopplad till larmcentral

 

Stöldmärk:

 • Datorer
 • Verktyg och maskiner

 

lla: Stölder och inbrott på byggarbetsplatser: En studie om risker och konsekvenser inom NCC:s produktion.

Stopp i tunnelarbete på Förbifarten

Arbetsmiljöbrister inte åtgärdade i tid.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stopp-i-tunnelarbete-pa-forbifarten-27116

Så gick det för Veidekke i kvartal två

Lägre resultat, högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-gick-det-veidekke-i-kvartal-tva-27112

Han ska utreda järnvägsunderhållet

Erland Olauson ska se över hur Trafikverket kan ta över ansvaret.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ska-utreda-jarnvagsunderhallet-27113

Sveriges Byggindustrier tar journalister till hjälp mot fusk

Ska stötta genom utbildning och rådgivning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-byggindustrier-tar-journalister-till-hjalp-mot-fusk-27110

Kristallen först klar i nya Kiruna

Kirunabornas nya vardagsrum.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kristallen-forst-klar-i-nya-kiruna-27109

Ungdomsbostäder byggs med norrländskt byggsystem

Klart för inflyttning 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ungdomsbostader-byggs-med-norrlandskt-byggsystem-27108

YH-utbildning inom samhällsbyggnad säker väg till jobb

Fortfarande finns det platser att söka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/yh-utbildning-inom-samhallsbyggnad-saker-vag-till-jobb-27107

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Här skulle soltaken ge mest energi- se hela listan

Vattenfall har kartlagt länen där man får ut mest av solen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-skulle-soltaken-ge-mest-energi-se-hela-listan-27106

Serneke och Midroc bygger stadsdel i Trelleborg

Förvärvar två tomter i gemensamt bolag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-och-midroc-bygger-stadsdel-i-trelleborg-27105

Allt nybyggt får solceller hos Riksbyggen

Hoppas att fler ska följa efter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allt-nybyggt-far-solceller-hos-riksbyggen-27104