Meny

Så gick det för Veidekke i kvartal två

Så gick det för Veidekke i kvartal två

Det lär bli färre egna bostadsprojekt framöver för Veidekke. Rapporten för andra kvartalet 2018 noterar minskad försäljningsvolym och entreprenaddelen kommer att fokusera mer på att jobba mot externa kunder.

Veidekkes svenska verksamhet redovisar ett resultat på 122 miljoner kronor för kvartal två 2018. Det är en minskning från motsvarande period 2017 då resultatet landade på 156 miljoner kronor.

Omsättningen steg dock från förra årets 2 731 miljoner kronor i kvartal till 3 034 miljoner kronor för kvartal två 2018. Likaså var orderstocken större detta kvartal, jämfört med i fjol – 11 627 miljoner kronor i år jämfört med 10 174 miljoner kronor förra året.

Uppdelat på verksamhetsområde noterar bolaget en ökad omsättning för entreprenadverksamheten. Jämfört med kvartal två i fjol ökade omsättningen med 18 procent till 2 701 miljoner kronor. Resultatet före skatt ökade till 68 miljoner kronor från 46 miljoner kronor. En bidragande orsak till ökningen av såväl omsättning som resultat är förvärvet av entreprenadföretaget Billström Riemer Andersson som genomfördes i maj.

Veidekke noterar en sviktande efterfrågan på bostäder, vilket gör att affärsområdet entreprenad – bostäder i större utsträckning nu riktas mot externa kunder som bygger hyresrätter, studentbostäder samt olika typer av vårdboende.

För bostadsutvecklingsverksamheten ett resultat på 59 miljoner kronor kvartal två 2018 jämfört med 116 miljoner kronor i fjol. Det lägre resultatet förklaras både av minskad försäljningsvolym och färre bostäder i produktion jämfört med föregående år.

Veidekkekoncernen som helhet redovisade ett negativt resultat på -199 miljoner norska kronor. Arne Giske, koncern-vd, skriver i kvartalsrapporten att det kommer att bli färre bostadsprojekt i Veidekkes portfölj framöver, på grund av den lägre aktiviteten på den svenska marknaden.

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

Ny certifiering ska fokusera på drift och förvaltning

Projektledaren: "För att nå klimatmålen måste vi även jobba med befintliga byggnader."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-certifiering-ska-fokusera-pa-drift-och-forvaltning-27688

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756

Miljardkontrakt tecknas för Förbifarten

VA och och brandsläckning tilldelas Bravida.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljardkontrakt-tecknas-forbifarten-27755

NCC-veteran på väg in i styrelsen

Tillbaka i bolaget efter tolv år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-veteran-pa-vag-i-styrelsen-27754

Jämtland mot strömmen på trög bomarknad

Turism och idrott drar upp bomarknaden i Jämtland. I landet som helhet viker den dock.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jamtland-mot-strommen-pa-trog-bomarknad-27753

"Det är en byggtakt som inte är tillräcklig"

Peter Fransson på Boverket om det kommande året.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-ar-en-byggtakt-som-inte-ar-tillracklig-27690

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

IVA får tung förstärkning

Ska verka för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/iva-far-tung-forstarkning-27749

Släpper fram Löfven som statsminister

Frågor om bostadsbyggande viktig del i förhandlingen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/slapper-fram-lofven-som-statsminister-27733

Bostadsutvecklare halverar personalstyrkan

Krisdrabbade bolaget kapar kostnader.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsutvecklare-halverar-personalstyrkan-27731