Meny

Så gick det för Veidekke i kvartal två

Så gick det för Veidekke i kvartal två

Det lär bli färre egna bostadsprojekt framöver för Veidekke. Rapporten för andra kvartalet 2018 noterar minskad försäljningsvolym och entreprenaddelen kommer att fokusera mer på att jobba mot externa kunder.

Veidekkes svenska verksamhet redovisar ett resultat på 122 miljoner kronor för kvartal två 2018. Det är en minskning från motsvarande period 2017 då resultatet landade på 156 miljoner kronor.

Omsättningen steg dock från förra årets 2 731 miljoner kronor i kvartal till 3 034 miljoner kronor för kvartal två 2018. Likaså var orderstocken större detta kvartal, jämfört med i fjol – 11 627 miljoner kronor i år jämfört med 10 174 miljoner kronor förra året.

Uppdelat på verksamhetsområde noterar bolaget en ökad omsättning för entreprenadverksamheten. Jämfört med kvartal två i fjol ökade omsättningen med 18 procent till 2 701 miljoner kronor. Resultatet före skatt ökade till 68 miljoner kronor från 46 miljoner kronor. En bidragande orsak till ökningen av såväl omsättning som resultat är förvärvet av entreprenadföretaget Billström Riemer Andersson som genomfördes i maj.

Veidekke noterar en sviktande efterfrågan på bostäder, vilket gör att affärsområdet entreprenad – bostäder i större utsträckning nu riktas mot externa kunder som bygger hyresrätter, studentbostäder samt olika typer av vårdboende.

För bostadsutvecklingsverksamheten ett resultat på 59 miljoner kronor kvartal två 2018 jämfört med 116 miljoner kronor i fjol. Det lägre resultatet förklaras både av minskad försäljningsvolym och färre bostäder i produktion jämfört med föregående år.

Veidekkekoncernen som helhet redovisade ett negativt resultat på -199 miljoner norska kronor. Arne Giske, koncern-vd, skriver i kvartalsrapporten att det kommer att bli färre bostadsprojekt i Veidekkes portfölj framöver, på grund av den lägre aktiviteten på den svenska marknaden.

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097