Meny

S i Stockholm är mest positivt till höga hus, förtätning och djärvare arkitektur

S i Stockholm är mest positivt till höga hus, förtätning och djärvare arkitektur

Stockholmspolitikerna är mer positiva till förändring av stadsmiljön i dag än för fyra år sedan. Det visar den valkompass om stadsbyggnadsfrågor i Stockholm som arkitektkontoret Alessandro Ripellino har gjort. En möjlig förklaring är att vissa arkitektoniska surdegar har betats av.

Arkitektkontoret Alessandro Ripellinos valkompass går igenom 15 frågor om stadsbyggnad och arkitekter där alla partier i stadshuset har fått svara. En liknande genomgång gjordes vid förra valet för fyra år sedan. Och det märks en del förändringar i partiernas hållning. Bland annat finns överlag en mindre tveksamhet kring tanken att Stockholm förändras, jämfört med för fyra år sedan. 

- För fyra år sen var frågan om Stockholms förändring laddad och det är den inte i dag. Det märks i svaren. Alla partier i stadshuset bejakar den förändring och den dynamik som pågår i huvudstaden. Jag tror att det delvis kan bero på att den infekterade frågan om Slussen är historia nu.  

Förbifart Stockholm är också redan klubbad och påbörjad och utbyggnaden av tunnelbanan pågår. Intressant är att MP, som gjort intåg i Stadsledningen, har jobbat på ett ansvarsfullt och nyanserat sätt i stadsbyggnadsfrågor, säger Alessandro Ripellino. 

 

MP, V och S har starkast miljöprioriteringar

Enligt valkompassen är alla partier i fullmäktige i dag positiva till nyskapande arkitektur. Vänsterpartiet, MP och S gör de starkaste miljöprioriteringarna. 

Det är främst tre frågor som skiljer partierna åt. 

 

- Det är främst när frågorna blir ideologiska på något sätt som skillnaderna blir tydligast. Vänsterpartiet och Fi är minst positiva till idén att minska sociala problem genom en förtätning som integrerar våra utanförskapsområden med övriga staden. Det finns också en klassisk vänster-höger-positionering i inställningen till en avreglering av bygg- och bostadsmarknaden, och även när det gäller tanken att bygga billigare bostäder genom att förenkla byggregler. Annars är partiernas stadsbyggnadspolitik på kommunal nivå inte är så ideologiskt driven. Det handlar ganska mycket om vilka personer som företräder partierna lokalt och vilka personliga åsikter de har, säger Alessandro Ripellino. 

 

Anledningen till att arkitektkontoret har låtit göra den här valkompassen är framförallt för att strömningarna i stadshuset påverkar deras kunder och kontorets verksamhet. 

- Vi vill också visa för alla att vi är ett arkitektkontor som är bra på stadsbyggnad. Vi vill gärna vara med i den debatten för vi har mycket erfarenhet och kunskap, säger Alessandro Ripellino. 

Gör valkompassen här: http://a-ripellino.se/valkompass

 

NCC skänker 1 miljon till Ingenjörer utan gränser

"Byggnation och utbildning ligger oss varmt om hjärtat"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-skanker-1-miljon-till-ingenjorer-utan-granser-27658

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Beast lanserar ny standard

En ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beast-lanserar-ny-standard-27624

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Rätt arkitektur kan minska självmord

Forskare från Chalmers vill ha förebyggande stadsplanering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ratt-arkitektur-kan-minska-sjalvmord-27652

Här är snabbväxarna 2018

"Har vunnit fler större projekt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-snabbvaxarna-2018-27649

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648