Meny

S i Stockholm är mest positivt till höga hus, förtätning och djärvare arkitektur

S i Stockholm är mest positivt till höga hus, förtätning och djärvare arkitektur

Stockholmspolitikerna är mer positiva till förändring av stadsmiljön i dag än för fyra år sedan. Det visar den valkompass om stadsbyggnadsfrågor i Stockholm som arkitektkontoret Alessandro Ripellino har gjort. En möjlig förklaring är att vissa arkitektoniska surdegar har betats av.

Arkitektkontoret Alessandro Ripellinos valkompass går igenom 15 frågor om stadsbyggnad och arkitekter där alla partier i stadshuset har fått svara. En liknande genomgång gjordes vid förra valet för fyra år sedan. Och det märks en del förändringar i partiernas hållning. Bland annat finns överlag en mindre tveksamhet kring tanken att Stockholm förändras, jämfört med för fyra år sedan. 

- För fyra år sen var frågan om Stockholms förändring laddad och det är den inte i dag. Det märks i svaren. Alla partier i stadshuset bejakar den förändring och den dynamik som pågår i huvudstaden. Jag tror att det delvis kan bero på att den infekterade frågan om Slussen är historia nu.  

Förbifart Stockholm är också redan klubbad och påbörjad och utbyggnaden av tunnelbanan pågår. Intressant är att MP, som gjort intåg i Stadsledningen, har jobbat på ett ansvarsfullt och nyanserat sätt i stadsbyggnadsfrågor, säger Alessandro Ripellino. 

 

MP, V och S har starkast miljöprioriteringar

Enligt valkompassen är alla partier i fullmäktige i dag positiva till nyskapande arkitektur. Vänsterpartiet, MP och S gör de starkaste miljöprioriteringarna. 

Det är främst tre frågor som skiljer partierna åt. 

 

- Det är främst när frågorna blir ideologiska på något sätt som skillnaderna blir tydligast. Vänsterpartiet och Fi är minst positiva till idén att minska sociala problem genom en förtätning som integrerar våra utanförskapsområden med övriga staden. Det finns också en klassisk vänster-höger-positionering i inställningen till en avreglering av bygg- och bostadsmarknaden, och även när det gäller tanken att bygga billigare bostäder genom att förenkla byggregler. Annars är partiernas stadsbyggnadspolitik på kommunal nivå inte är så ideologiskt driven. Det handlar ganska mycket om vilka personer som företräder partierna lokalt och vilka personliga åsikter de har, säger Alessandro Ripellino. 

 

Anledningen till att arkitektkontoret har låtit göra den här valkompassen är framförallt för att strömningarna i stadshuset påverkar deras kunder och kontorets verksamhet. 

- Vi vill också visa för alla att vi är ett arkitektkontor som är bra på stadsbyggnad. Vi vill gärna vara med i den debatten för vi har mycket erfarenhet och kunskap, säger Alessandro Ripellino. 

Gör valkompassen här: http://a-ripellino.se/valkompass

 

NCC vill att olyckstalen bland UE går ner

De ska vända olycksstatistiken hos sina underentreprenörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vill-att-olyckstalen-bland-ue-gar-ner-27900

Nytt arbetsutskott ska jobba för bättre bygghandlingar


Beast ska göra tidstjuv effektiv.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-arbetsutskott-ska-jobba-battre-bygghandlingar-27918

Granskningsstandard får uppmärksamhet i England

Effektivare granskning på export.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/granskningsstandard-far-uppmarksamhet-i-england-27919

Skanska inleder kulturhusrenovering

Renoverar för en halv miljard.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-inleder-kulturhusrenovering-27916

Tuffare väder utmaning för byggare

Så minimerar du skadorna på företaget när ditt projekt drabbas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tuffare-vader-utmaning-byggare-27896

Så skyddar du tak mot översvämning

Ny vägledning ska säkra kvaliteten på avvattningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-skyddar-du-tak-mot-oversvamning-27897

Karlastaden får Rambolls signum

"Vi vill skapa en levande och mänsklig stadsdel."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/karlastaden-far-rambolls-signum-27912

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Bostadsbyggandet minskade 16 procent 2018

Flera byggbolag visar ännu större tapp i antalet påbörjade lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskade-16-procent-2018-27911

Gammalt blir nytt och hållbart i Linköping

Miljonprogramshus når miljöcertifiering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gammalt-blir-nytt-och-hallbart-i-linkoping-27910

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909