Meny

S i Stockholm är mest positivt till höga hus, förtätning och djärvare arkitektur

S i Stockholm är mest positivt till höga hus, förtätning och djärvare arkitektur

Stockholmspolitikerna är mer positiva till förändring av stadsmiljön i dag än för fyra år sedan. Det visar den valkompass om stadsbyggnadsfrågor i Stockholm som arkitektkontoret Alessandro Ripellino har gjort. En möjlig förklaring är att vissa arkitektoniska surdegar har betats av.

Arkitektkontoret Alessandro Ripellinos valkompass går igenom 15 frågor om stadsbyggnad och arkitekter där alla partier i stadshuset har fått svara. En liknande genomgång gjordes vid förra valet för fyra år sedan. Och det märks en del förändringar i partiernas hållning. Bland annat finns överlag en mindre tveksamhet kring tanken att Stockholm förändras, jämfört med för fyra år sedan. 

- För fyra år sen var frågan om Stockholms förändring laddad och det är den inte i dag. Det märks i svaren. Alla partier i stadshuset bejakar den förändring och den dynamik som pågår i huvudstaden. Jag tror att det delvis kan bero på att den infekterade frågan om Slussen är historia nu.  

Förbifart Stockholm är också redan klubbad och påbörjad och utbyggnaden av tunnelbanan pågår. Intressant är att MP, som gjort intåg i Stadsledningen, har jobbat på ett ansvarsfullt och nyanserat sätt i stadsbyggnadsfrågor, säger Alessandro Ripellino. 

 

MP, V och S har starkast miljöprioriteringar

Enligt valkompassen är alla partier i fullmäktige i dag positiva till nyskapande arkitektur. Vänsterpartiet, MP och S gör de starkaste miljöprioriteringarna. 

Det är främst tre frågor som skiljer partierna åt. 

 

- Det är främst när frågorna blir ideologiska på något sätt som skillnaderna blir tydligast. Vänsterpartiet och Fi är minst positiva till idén att minska sociala problem genom en förtätning som integrerar våra utanförskapsområden med övriga staden. Det finns också en klassisk vänster-höger-positionering i inställningen till en avreglering av bygg- och bostadsmarknaden, och även när det gäller tanken att bygga billigare bostäder genom att förenkla byggregler. Annars är partiernas stadsbyggnadspolitik på kommunal nivå inte är så ideologiskt driven. Det handlar ganska mycket om vilka personer som företräder partierna lokalt och vilka personliga åsikter de har, säger Alessandro Ripellino. 

 

Anledningen till att arkitektkontoret har låtit göra den här valkompassen är framförallt för att strömningarna i stadshuset påverkar deras kunder och kontorets verksamhet. 

- Vi vill också visa för alla att vi är ett arkitektkontor som är bra på stadsbyggnad. Vi vill gärna vara med i den debatten för vi har mycket erfarenhet och kunskap, säger Alessandro Ripellino. 

Gör valkompassen här: http://a-ripellino.se/valkompass

 

Förlorade ÄTA-tvist mot kommun

Kostsam process för entreprenören.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forlorade-ata-tvist-mot-kommun-28153

700 nya bostäder på gång i Västerås

Grönt ljus för detaljplanen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/700-nya-bostader-pa-gang-i-vasteras-28152

Projektledare får statligt uppdrag

Långt samarbete kring kulturbyggnader fortsätter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/projektledare-far-statligt-uppdrag-28151

Trafikverket stäms på 800 miljoner

Italiensk entreprenör stämmer efter Förbifart-kaoset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/trafikverket-stams-pa-800-miljoner-28146

Byggmaterialen som ökar mest

Nya siffror för byggmaterialhandeln.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmaterialen-som-okar-mest-28148

Affärsidé: matcontainrar till svensk landsbygd

Ombyggda containrar ska placeras på platser som saknar utbud.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/affarside-matcontainrar-till-svensk-landsbygd-28133

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138