Meny

Rustning av Getingmidjan får stor effekt

Rustning av Getingmidjan får stor effekt

Den faktiska järnvägssträckan är bara två kilometer lång. Men underhållet av järnvägsanläggningen Getingmidjan i Stockholm blir Sveriges största satsning på järnvägsunderhåll.

Järnvägssträckan mellan Stockholms Central och Stockholm södra är till stor del byggd på 50-talet. Samtidigt är den extremt trafikerad. Här har all tågtrafik från väster och söder passerat och innan Citybanan stod klar passerade 600 tåg per dygn. När pendeltågstrafiken har flyttats över till Citybanan har andelen tåg halverats. Trots det är anläggningen i stort behov av upprustning.

– Slitaget har varit jättestort och nu har vi nått tidpunkten då en renovering måste till för att vi ska få ett robust järnvägssystem. Gör vi inte något så tappar vi funktionen. Störningar på Getingmidjan påverkar all tågtrafik till och från Stockholm, säger Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket.

Störningar på Getingmidjan påverkar nästan all tågtrafik. Därför måste anläggningen rustas upp.
Foto: Mattias de Frumerie

Hela anläggningen ska nu bytas eller renoveras. Utöver själva rälsen som i stort sett kommer att bytas ut helt och hållet ska även el, broar och signalsystem göras om, allt för att dimensionera banan för att hålla i åtminstone 60 år till. Anläggningen består av sju broar, en tunnel och två tråg samt en uppfartsramp.

– Fem av broarna kommer att bytas ut, säger Kent Sahlman.

Arbetet kommer framöver att innebära stora trafikstörningar. Somrarna 2018, 2019 och 2020 kommer totalavstängningar att ske under åtta veckors tid. Tågresenärer som kommer från söder kommer då att få byta från fjärrtåg och regionaltåg till pendeltåg vid Stockholm södra eller Flemingsberg. Tågen norrifrån vänder vid Stockholm Central, vilket innebär byte till pendeltåg via stationen Stockholm City för resenärer som ska vidare söderut.

– Vi ville undvika ersättningsbussar och vi jobbar i nära samarbete med tågaktörerna om ett biljettsamarbete, säger Kent Sahlman.

På grund av avstängningarna får Älvsjö Godsbangård fungera som tågdepå för tågen som inte får fortsätta norrut till den ordinarie depån i Helenelund.

Planering och projektering inför projektet har pågått sedan 2014 och förberedande arbeten har inletts. På Riddarholmen arbetar entreprenören Implenia med att täta och reparera Riddarholmstunneln. Eventuella sprickor i konstruktionsbetongen ska kontrolleras.

Mika Nyberg på Implenia.
Foto: Mattias de Frumerie

– Vi påbörjade arbetet för tre månader sedan. Vi har flyttat gatstenen, skrapat bort sand och vattenblästrat bort lagren med skyddsbetong. Sedan kommer vi att lägga ett nytt tätskikt på hela ytan, säger Mika Nyberg på Implenia.

I arbetet vill man tänka både på funktion och yta. Tillsammans med övriga inblandade parter vill Trafikverket skapa levande stråk och platser kring den tidigare så brutalt grå och bullriga trafikleden som separerar Gamla Stan och Riddarholmen.

– Genom att sätta upp buller- och säkerhetsskydd vill vi göra Riddarholmen mer tillgänglig, säger Kent Sahlman.


Betoning på säkerhet

Trafikverket har betonat säkerheten i det omfattande arbetet. I upphandlingen har, tillsammans med erfarenhet av brobyten, säker arbetsmiljö varit den viktigaste faktorn.

– Det har varit oerhört intressant att se hur de som lämnat anbud beskrivit hur de jobbar med detta, säger Kent Sahlman.

Löften om gott miljöarbete räcker dock inte. Trafikverket kommer att genomföra arbetsplatskontroller ett tiotal gånger per år.

– Här har vi skapat incitament för bra arbetsmiljöarbete. Om vi bedömer arbetsmiljön som säker kommer vi att dela ut en bonus, berättar Kent Sahlman.

Arbetet med Getingmidjan

2016 – 2018: förberedande arbeten.

2017 – 2021: pågår de stora arbetena med Getingmidjan.

2018 – 2020: kommer Getingmidjan att stängas av helt under 8 veckor på somrarna.

Beräknad totalkostnad för projektet är 3,2 miljarder kronor.

Dyraste lägenheterna är byggda på 1800-talet

Ju nyare desto billigare – fram till 2010-talet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dyraste-lagenheterna-ar-byggda-pa-1800-talet-26835

Södra station ROT-prisades

Hedersutnämnande till Gustaf Vasa kyrka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sodra-station-rot-prisades-26834

Nacka och NCC bygger på lärdomarna

Arbetar långsiktigt tillsammans med partneringmodell.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nacka-och-ncc-bygger-pa-lardomarna-26815

Skanska avtalar om hus i Västerås

Första projektet sedan nyetablering i staden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-avtalar-om-hus-i-vasteras-26832

"2018 blir vårt stora genombrottsår"

Industriella byggarna Junior Living siktar på industriell avkastning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/2018-blir-vart-stora-genombrottsar-26809

Utopia utvecklar projekt med Göran Cars

Samverkan och nytänkande ska ge bättre stadsbyggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utopia-utvecklar-projekt-med-goran-cars-26831

Fler detaljplaner överklagas i Göteborg

Statliga och kommunala intressen krockar i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fler-detaljplaner-overklagas-i-goteborg-26824

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

River upp beslut om Nobel Center

"Skulle få en stor negativ påverkan på motstående allmänna och enskilda intressen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/river-upp-beslut-om-nobel-center-26822

MVB bygger i Ullared

Bygger flerfamiljshus i växande kommun.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-i-ullared-26806

Delade åsikter om effekten av kreditrestriktionerna

Finansinspektionens syn på bostadsmarknaden möttes med kritik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/delade-asikter-om-effekten-av-kreditrestriktionerna-26810