Meny

Rustning av Getingmidjan får stor effekt

Rustning av Getingmidjan får stor effekt

Den faktiska järnvägssträckan är bara två kilometer lång. Men underhållet av järnvägsanläggningen Getingmidjan i Stockholm blir Sveriges största satsning på järnvägsunderhåll.

Järnvägssträckan mellan Stockholms Central och Stockholm södra är till stor del byggd på 50-talet. Samtidigt är den extremt trafikerad. Här har all tågtrafik från väster och söder passerat och innan Citybanan stod klar passerade 600 tåg per dygn. När pendeltågstrafiken har flyttats över till Citybanan har andelen tåg halverats. Trots det är anläggningen i stort behov av upprustning.

– Slitaget har varit jättestort och nu har vi nått tidpunkten då en renovering måste till för att vi ska få ett robust järnvägssystem. Gör vi inte något så tappar vi funktionen. Störningar på Getingmidjan påverkar all tågtrafik till och från Stockholm, säger Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket.

Störningar på Getingmidjan påverkar nästan all tågtrafik. Därför måste anläggningen rustas upp.
Foto: Mattias de Frumerie

Hela anläggningen ska nu bytas eller renoveras. Utöver själva rälsen som i stort sett kommer att bytas ut helt och hållet ska även el, broar och signalsystem göras om, allt för att dimensionera banan för att hålla i åtminstone 60 år till. Anläggningen består av sju broar, en tunnel och två tråg samt en uppfartsramp.

– Fem av broarna kommer att bytas ut, säger Kent Sahlman.

Arbetet kommer framöver att innebära stora trafikstörningar. Somrarna 2018, 2019 och 2020 kommer totalavstängningar att ske under åtta veckors tid. Tågresenärer som kommer från söder kommer då att få byta från fjärrtåg och regionaltåg till pendeltåg vid Stockholm södra eller Flemingsberg. Tågen norrifrån vänder vid Stockholm Central, vilket innebär byte till pendeltåg via stationen Stockholm City för resenärer som ska vidare söderut.

– Vi ville undvika ersättningsbussar och vi jobbar i nära samarbete med tågaktörerna om ett biljettsamarbete, säger Kent Sahlman.

På grund av avstängningarna får Älvsjö Godsbangård fungera som tågdepå för tågen som inte får fortsätta norrut till den ordinarie depån i Helenelund.

Planering och projektering inför projektet har pågått sedan 2014 och förberedande arbeten har inletts. På Riddarholmen arbetar entreprenören Implenia med att täta och reparera Riddarholmstunneln. Eventuella sprickor i konstruktionsbetongen ska kontrolleras.

Mika Nyberg på Implenia.
Foto: Mattias de Frumerie

– Vi påbörjade arbetet för tre månader sedan. Vi har flyttat gatstenen, skrapat bort sand och vattenblästrat bort lagren med skyddsbetong. Sedan kommer vi att lägga ett nytt tätskikt på hela ytan, säger Mika Nyberg på Implenia.

I arbetet vill man tänka både på funktion och yta. Tillsammans med övriga inblandade parter vill Trafikverket skapa levande stråk och platser kring den tidigare så brutalt grå och bullriga trafikleden som separerar Gamla Stan och Riddarholmen.

– Genom att sätta upp buller- och säkerhetsskydd vill vi göra Riddarholmen mer tillgänglig, säger Kent Sahlman.


Betoning på säkerhet

Trafikverket har betonat säkerheten i det omfattande arbetet. I upphandlingen har, tillsammans med erfarenhet av brobyten, säker arbetsmiljö varit den viktigaste faktorn.

– Det har varit oerhört intressant att se hur de som lämnat anbud beskrivit hur de jobbar med detta, säger Kent Sahlman.

Löften om gott miljöarbete räcker dock inte. Trafikverket kommer att genomföra arbetsplatskontroller ett tiotal gånger per år.

– Här har vi skapat incitament för bra arbetsmiljöarbete. Om vi bedömer arbetsmiljön som säker kommer vi att dela ut en bonus, berättar Kent Sahlman.

Arbetet med Getingmidjan

2016 – 2018: förberedande arbeten.

2017 – 2021: pågår de stora arbetena med Getingmidjan.

2018 – 2020: kommer Getingmidjan att stängas av helt under 8 veckor på somrarna.

Beräknad totalkostnad för projektet är 3,2 miljarder kronor.

Så gick det för Veidekke i kvartal två

Lägre resultat, högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-gick-det-veidekke-i-kvartal-tva-27112

Han ska utreda järnvägsunderhållet

Erland Olauson ska se över hur Trafikverket kan ta över ansvaret.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ska-utreda-jarnvagsunderhallet-27113

Sveriges Byggindustrier tar journalister till hjälp mot fusk

Ska stötta genom utbildning och rådgivning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-byggindustrier-tar-journalister-till-hjalp-mot-fusk-27110

Kristallen först klar i nya Kiruna

Kirunabornas nya vardagsrum.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kristallen-forst-klar-i-nya-kiruna-27109

Ungdomsbostäder byggs med norrländskt byggsystem

Klart för inflyttning 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ungdomsbostader-byggs-med-norrlandskt-byggsystem-27108

YH-utbildning inom samhällsbyggnad säker väg till jobb

Fortfarande finns det platser att söka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/yh-utbildning-inom-samhallsbyggnad-saker-vag-till-jobb-27107

Här skulle soltaken ge mest energi- se hela listan

Vattenfall har kartlagt länen där man får ut mest av solen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-skulle-soltaken-ge-mest-energi-se-hela-listan-27106

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Serneke och Midroc bygger stadsdel i Trelleborg

Förvärvar två tomter i gemensamt bolag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-och-midroc-bygger-stadsdel-i-trelleborg-27105

Allt nybyggt får solceller hos Riksbyggen

Hoppas att fler ska följa efter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allt-nybyggt-far-solceller-hos-riksbyggen-27104

Miljöpartiet vill skärpa lag om bostadsförsörjning

Kommunerna måste ta ett större ansvar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljopartiet-vill-skarpa-lag-om-bostadsforsorjning-27103