Meny

Rustning av Getingmidjan får stor effekt

Rustning av Getingmidjan får stor effekt

Den faktiska järnvägssträckan är bara två kilometer lång. Men underhållet av järnvägsanläggningen Getingmidjan i Stockholm blir Sveriges största satsning på järnvägsunderhåll.

Järnvägssträckan mellan Stockholms Central och Stockholm södra är till stor del byggd på 50-talet. Samtidigt är den extremt trafikerad. Här har all tågtrafik från väster och söder passerat och innan Citybanan stod klar passerade 600 tåg per dygn. När pendeltågstrafiken har flyttats över till Citybanan har andelen tåg halverats. Trots det är anläggningen i stort behov av upprustning.

– Slitaget har varit jättestort och nu har vi nått tidpunkten då en renovering måste till för att vi ska få ett robust järnvägssystem. Gör vi inte något så tappar vi funktionen. Störningar på Getingmidjan påverkar all tågtrafik till och från Stockholm, säger Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket.

Störningar på Getingmidjan påverkar nästan all tågtrafik. Därför måste anläggningen rustas upp.
Foto: Mattias de Frumerie

Hela anläggningen ska nu bytas eller renoveras. Utöver själva rälsen som i stort sett kommer att bytas ut helt och hållet ska även el, broar och signalsystem göras om, allt för att dimensionera banan för att hålla i åtminstone 60 år till. Anläggningen består av sju broar, en tunnel och två tråg samt en uppfartsramp.

– Fem av broarna kommer att bytas ut, säger Kent Sahlman.

Arbetet kommer framöver att innebära stora trafikstörningar. Somrarna 2018, 2019 och 2020 kommer totalavstängningar att ske under åtta veckors tid. Tågresenärer som kommer från söder kommer då att få byta från fjärrtåg och regionaltåg till pendeltåg vid Stockholm södra eller Flemingsberg. Tågen norrifrån vänder vid Stockholm Central, vilket innebär byte till pendeltåg via stationen Stockholm City för resenärer som ska vidare söderut.

– Vi ville undvika ersättningsbussar och vi jobbar i nära samarbete med tågaktörerna om ett biljettsamarbete, säger Kent Sahlman.

På grund av avstängningarna får Älvsjö Godsbangård fungera som tågdepå för tågen som inte får fortsätta norrut till den ordinarie depån i Helenelund.

Planering och projektering inför projektet har pågått sedan 2014 och förberedande arbeten har inletts. På Riddarholmen arbetar entreprenören Implenia med att täta och reparera Riddarholmstunneln. Eventuella sprickor i konstruktionsbetongen ska kontrolleras.

Mika Nyberg på Implenia.
Foto: Mattias de Frumerie

– Vi påbörjade arbetet för tre månader sedan. Vi har flyttat gatstenen, skrapat bort sand och vattenblästrat bort lagren med skyddsbetong. Sedan kommer vi att lägga ett nytt tätskikt på hela ytan, säger Mika Nyberg på Implenia.

I arbetet vill man tänka både på funktion och yta. Tillsammans med övriga inblandade parter vill Trafikverket skapa levande stråk och platser kring den tidigare så brutalt grå och bullriga trafikleden som separerar Gamla Stan och Riddarholmen.

– Genom att sätta upp buller- och säkerhetsskydd vill vi göra Riddarholmen mer tillgänglig, säger Kent Sahlman.


Betoning på säkerhet

Trafikverket har betonat säkerheten i det omfattande arbetet. I upphandlingen har, tillsammans med erfarenhet av brobyten, säker arbetsmiljö varit den viktigaste faktorn.

– Det har varit oerhört intressant att se hur de som lämnat anbud beskrivit hur de jobbar med detta, säger Kent Sahlman.

Löften om gott miljöarbete räcker dock inte. Trafikverket kommer att genomföra arbetsplatskontroller ett tiotal gånger per år.

– Här har vi skapat incitament för bra arbetsmiljöarbete. Om vi bedömer arbetsmiljön som säker kommer vi att dela ut en bonus, berättar Kent Sahlman.

Arbetet med Getingmidjan

2016 – 2018: förberedande arbeten.

2017 – 2021: pågår de stora arbetena med Getingmidjan.

2018 – 2020: kommer Getingmidjan att stängas av helt under 8 veckor på somrarna.

Beräknad totalkostnad för projektet är 3,2 miljarder kronor.

Bostadsbyggare går ihop för stärkt konsumentskydd

Kunden ska lättare kunna utvärdera sitt köp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggare-gar-ihop-starkt-konsumentskydd-27572

Notan för bostadsbristen: 36 miljarder kronor

Stockholmsregionen tappar fart i bostadsbristens spår.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/notan-bostadsbristen-36-miljarder-kronor-27563

Masthuggskajen först ut med certifiering av stadsdel

"Det här är ett fint bevis på att vi realiserar Älvstadens vision."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/masthuggskajen-forst-ut-med-certifiering-av-stadsdel-27571
Hur bor bostadsministern? ”Jag har en lägenhet på Söder (Stockholm). Och så bor jag i Kalix på en liten gård i skogen”, säger Peter Eriksson.

Peter Eriksson: “Vi har två val”

Effekterna av bostadsbristen sätter press på politikerna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peter-eriksson-vi-har-tva-val-27564

Bostadsbyggandet fortsätter nedåt

Bostadsbyggandet i Sverige dyker från en hög nivå, men de regionala skillnaderna är stora.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-fortsatter-nedat-27562

Snart kan Sverige bli en del av co-living-trenden

Uppsala kan bli först ut.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-kan-sverige-bli-en-del-av-co-living-trenden-27560

Bostadsutvecklare kan vara på väg att knäckas

Prime Livings pengar på väg att ta slut.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsutvecklare-kan-vara-pa-vag-att-knackas-27559

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Branschen minglade på Uppsalas Business Arena

Vimmel och diskussioner om branschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-minglade-pa-uppsalas-business-arena-27558

Linnea fick stöd av pappas byggkollegor

Karaten Bygg samlade in 52 000 till Diabetesfonden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/linnea-fick-stod-av-pappas-byggkollegor-27557

Ökade regionala tågresor sätter press på järnvägen

Infrastruktur debatterades i Uppsala.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-regionala-tagresor-satter-press-pa-jarnvagen-27556