Meny

Risk att förra vinterns många takras upprepas

Risk att förra vinterns många takras upprepas

– Det mesta tyder på att rasen orsakats av slarv och okunskap, konstaterar Carl-Johan Johansson, enhetschef på Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Förra veckan rasade taket på en ridskola i Uddevalla och barn och lärare klarade livet med en hårsmån. Den gångna vinterns stora problem tycks vara på väg att upprepa sig igen. I vintras tog försäkringsbolagen emot uppemot 3 000 skadeanmälningar om tak som rasat. De flesta inträffade i västra Sverige, Småland och Östergötland. Efter att Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, granskat 170 av de större rasen klarnar bilden av bristerna.

– Slutsatsen är att det inte var snön som var orsaken. Snön avslöjade snarare bristerna, varav många var mycket allvarliga, sade Carl-Johan Johansson, SP:s enhetschef för bygg och mekanik, på ett branschseminarium arrangerat av CIB, Samhällsbyggarna SVR och Boverket.

Närmare 70 procent av taken som rasade i vintras var byggda på 1980-talet eller senare. I 60 procent av fallen handlade det om flacka tak där taklutningen var mindre än 15 grader. Knappt några villor drabbades. De allra flesta rasen rapporteras från ladugårdar, magasin och andra lantbruksbyggnader. Olika typer av sporthallar, skolor och industri- och affärslokaler och drabbades också. En stor del av de rasade konstruktionerna tycks ha projekterats för lägre snölaster än de som gäller.

– Det kom extremt mycket snö i vintras, men snölasten överskred inte normvärdena annat än i undantagsfall, sade Carl-Johan Johansson.

Det handlade övervägande om slanka konstruktioner med stommaterial av stål, trä och limträ. Spikplåtsförbundna trätakstolar och stålfackverksbalkar är vanligt förekommande bland problemkonstruktionerna.

– Det mesta tyder på att rasen orsakats av slarv och okunskap, konstaterar Carl-Johan Johansson.

Nikolaj Tolstoy, enhetschef för bygg och förvaltning på Boverket, redogjorde för myndighetens förslag till åtgärder. I framtiden bör de mest drabbade konstruktionerna, det vill säga låglutande tak med stor spännvidd, granskas noggrannare innan de byggs.

– Byggnadsnämnden ska kunna tillsätta en sakkunnig om de bedömer att byggherren saknar kunskapen. Kostnaden får byggherren stå för. Vi hoppas att sakkunniga som är specialiserade på stål, trä och betong ska granska både konstruktions- och utförandedelen och att det ska ge en större helhetssyn, säger Nikolaj Tolstoy.

Boverket föreslår också bygganmälansplikt för lantbruksbyggnader.

Fakta/ Boverkets analys av möjliga orsaker till takrasen vintern 2010:
• Formfaktorer för låglutande tak med stor spännvid är eventuellt inte tillräckliga.

• Brister i dimensioneringskontroll vid projektering av byggnader.

• Brister i utförandekontroll vid uppförande av byggnader.

• Brister i underhåll vid förvaltning av byggnader.

• Lantbrukets ekonomibyggnader byggs utan krav på bygglov och bygganmälan.

• Regler för ändring behandlas olika i olika kommuner. Krav att taket ska uppfylla gällande snö och vindlaster vid en total ombyggnad ställs inte alltid.

• Byggnadsnämnder kan ha ställts inför en intressekonflikt när tennisklubbar, ridhallar med mera vill bygga om äldre byggnader med tak med lägre bärförmåga än dagens krav.

• Bristande kunskap om krav på jämn snöskottning.

• Avsaknad av täta diffusionsspärrar i tak kan ge isbildning i undertak och extra last.

• Bristande avvattning kan ge stora laster i ränndalar.

• Tillbyggnader eller nybyggnader som ger stor läbildning och hög formfaktor.

• Bristande uppvärmning av växthus och plasthallar.

• Placering av extra last, såsom fläktar och belysning, i undertak eller på yttertak.

Rekordresultat för Svevia

Fastighetsförsäljningar lyfte resultatet till nya höjder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-svevia-27891

Peab utbildar om bostadsrätter

"Vi ser ett växande behov".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-utbildar-om-bostadsratter-27890

Nya bodar kan stoppa slöseriet

Energiklassning kan spara gigawattimmar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bodar-kan-stoppa-sloseriet-27864

Nystartat bolag bygger i massivträ

“Det är våra första ordrar som går iväg nu,” säger vd Örjan Landström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nystartat-bolag-bygger-i-massivtra-27886

Kraftig ökning av utländsk arbetskraft

Antalet utstationerade arbetare inom bygg har ökat med 77 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kraftig-okning-av-utlandsk-arbetskraft-27885

“Oseriöst förslag om ombildningar”

Hans Lind varnar för sidoeffekter efter förslaget i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oseriost-forslag-om-ombildningar-27882

"Inget intresse av att mäta bodetableringar separat"

NCC. Peab och JM om bodarnas energianvändning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/inget-intresse-av-att-mata-bodetableringar-separat-27866

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Skatteverket samlar kraft mot den mörka sidan av branschen

Skatteverket: "Vi måste jobba mer med byggbranschen."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skatteverket-samlar-kraft-mot-den-morka-sidan-av-branschen-27881

Rot-jobb för drygt 9, 3 miljarder 2018

Skatteverket sätter Rot under lupp 2019.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rot-jobb-drygt-9-3-miljarder-2018-27880

Lövträ inom bygg får 2,8 miljoner i bidrag

Ska bli vanligare som byggmaterial.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lovtra-inom-bygg-far-28-miljoner-i-bidrag-27878