Meny

Rekordstor rekrytering för Boverket

Rekordstor rekrytering för Boverket

Nya regeringsuppdrag gör att Boverket nu söker 50 nya chefer och experter inom arkitektur, digitalisering och inomhusmiljö. Rekryteringssatsningen är den största förändringen som skett inom myndigheten sedan den bildades 1988.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att stärka arkitekturens funktion i samhället, starta ett kompetenscentrum för god inomhusmiljö och inrätta en nationell expertfunktion för byggskador. Ett annat stort uppdrag handlar om digitalisering av plan- och byggprocessen. Sammantaget kräver uppdragen att myndigheten, som idag har 250 anställda, utökar personalstyrkan med ytterligare 50 tjänster.

– Vi har fått utökade medel för att anställa mer personal. Delar av pengarna är vikta till specifika områden, som inomhusmiljön, säger Anette Löfgren, förändringsledare på Boverket.

För myndigheten innebär detta stora förändringar i flera led. I höstas inleddes ett förarbete kring personalutökning där man också valde att öppna ett nytt kontor i Malmö utöver huvudsätet i Karlskrona.

– Tanken är att utvidga upptagningsområdet när vi nu utlyser de nya tjänsterna. På Malmökontoret har vi ett 20-tal fasta arbetsplatser och ett tiotal mobila för att vissa ska kunna arbeta hemifrån men komma in till kontoret ibland, säger Anette Löfgren.


Krävde omorganisation

Det har även krävts en omorganisation av verksamheten där varje avdelning delas upp i fler enheter för att enheterna inte ska bli för stora.

– Den här omorganisationen träder i kraft den första april. Det är också då vi hoppas ha de flesta nya tjänsterna tillsatta. Uppsägningstider varierar förstås, men målet är att ha ett mönster för hur verksamheten ska se ut framöver, säger Anette Löfgren.

Anette Löfgren, förändringsledare på Boverket.
Foto: Boverket

Boverket har nu annonserat ut de 35 första tjänsterna, som är inom ett flertal olika yrkeskategorier – allt från civilingenjörer och jurister till arkitekter, systemvetare och kommunikatörer. Fokus ligger på kompetens inom regeringsuppdragens ämnen; arkitektur, digitalisering och inomhusmiljö. Anette Löfgren berättar att intresset för tjänsterna har varit stort redan från början.

– Redan innan vi annonserade var det många som hörde av sig på mail med frågor om vilka typer av tjänster det gällde. Efter att annonserna kommit ut har vi också fått komma med hjälp och guidning eftersom det är så många tjänster som ligger ute. Samtliga tjänster har väckt stort intresse, allt från arkitekter till kommunikatörer har hört av sig till oss, säger hon.

För att nå ut med budskapet har Boverket satsat på att sprida tjänsterna i sociala medier.

– Vi har också jobbat internt och fått med alla att dela informationen. Sociala medier har en stor betydelse för att nå ut, säger Anette Löfgren.

 

Vad skulle du säga för att övertyga någon om att Boverket är rätt arbetsplats för dem?

– Är du intresserad av samhällsbyggnad och att arbeta nära politiken är Boverket perfekt. Den som är arkitekt eller tekniskt intresserad och samtidigt vill arbeta med att utveckla hur vi bygger i framtiden så är Boverket en unik möjlighet att kombinera de intressena i och med våra nya uppdrag. Jag har jobbat här i tio år och det är en fantastiskt rolig arbetsplats. Väljer man att bosätta sig i Karlskrona är det dessutom en väldigt trevlig stad.

Boverkets nya uppdrag
  • Regeringen gav i februari 2017 Boverket i uppdrag att ta fram underlag till en nationell arkitekturpolicy. Uppdraget omfattar en sammanställning och analys av olika processer samt dokument som kommuner använder sig av för att främja god arkitektur och hållbara stadsmiljöer.
  • I december 2017 gav regeringen Boverket uppdrag för ökad digitalisering, bland annat att intensifiera arbetet med standarder för översiktsplaner och detaljplaner och att ta fram effektivare digitala överklagandeprocesser.
  • I december 2017 gav regeringen uppdraget att under åren 2018-2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö.

"Skärpning, branschen"

BUSINESS ARENA: Tre goda ting för ökad produktivitet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skarpning-branschen-27286

Szyber lämnar riksdagen

Misstankar kring privata resor har skadat förtroendet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/szyber-lamnar-riksdagen-27277

30 personer misstänks för fusk med Rot-avdrag

Misstänks ha lurat staten på flera miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/30-personer-misstanks-fusk-med-rot-avdrag-27279

Norrköping lyfter arkitekturen med policy

Följer trenden med egna riktlinjer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norrkoping-lyfter-arkitekturen-med-policy-27274

HSB ställer om till eldrivet

Satsningen ska minska koldioxidutsläppen med 193 ton per år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hsb-staller-om-till-eldrivet-27278

Szyber lämnar riksdagen

Misstankar kring privata resor har skadat förtroendet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/szyber-lamnar-riksdagen-27277

”Många kompromissar med gestaltningen”

Sveriges Arkitekter positiva till kommunpolicy.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/manga-kompromissar-med-gestaltningen-27275

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Norska Hent växer snabbt i Sverige

Mer projekt på gång för Trondheimföretag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-hent-vaxer-snabbt-i-sverige-27265

MVB bygger Haningeskola

Ska rymma 700 elever.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-haningeskola-27273

Minskat bostadsbyggande slår mot arkitekterna

Idag publicerar Sveriges Arkitekter sin branschrapport på Business Arena i Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/minskat-bostadsbyggande-slar-mot-arkitekterna-27272