Meny

Rekordstor rekrytering för Boverket

Rekordstor rekrytering för Boverket

Nya regeringsuppdrag gör att Boverket nu söker 50 nya chefer och experter inom arkitektur, digitalisering och inomhusmiljö. Rekryteringssatsningen är den största förändringen som skett inom myndigheten sedan den bildades 1988.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att stärka arkitekturens funktion i samhället, starta ett kompetenscentrum för god inomhusmiljö och inrätta en nationell expertfunktion för byggskador. Ett annat stort uppdrag handlar om digitalisering av plan- och byggprocessen. Sammantaget kräver uppdragen att myndigheten, som idag har 250 anställda, utökar personalstyrkan med ytterligare 50 tjänster.

– Vi har fått utökade medel för att anställa mer personal. Delar av pengarna är vikta till specifika områden, som inomhusmiljön, säger Anette Löfgren, förändringsledare på Boverket.

För myndigheten innebär detta stora förändringar i flera led. I höstas inleddes ett förarbete kring personalutökning där man också valde att öppna ett nytt kontor i Malmö utöver huvudsätet i Karlskrona.

– Tanken är att utvidga upptagningsområdet när vi nu utlyser de nya tjänsterna. På Malmökontoret har vi ett 20-tal fasta arbetsplatser och ett tiotal mobila för att vissa ska kunna arbeta hemifrån men komma in till kontoret ibland, säger Anette Löfgren.


Krävde omorganisation

Det har även krävts en omorganisation av verksamheten där varje avdelning delas upp i fler enheter för att enheterna inte ska bli för stora.

– Den här omorganisationen träder i kraft den första april. Det är också då vi hoppas ha de flesta nya tjänsterna tillsatta. Uppsägningstider varierar förstås, men målet är att ha ett mönster för hur verksamheten ska se ut framöver, säger Anette Löfgren.

Anette Löfgren, förändringsledare på Boverket.
Foto: Boverket

Boverket har nu annonserat ut de 35 första tjänsterna, som är inom ett flertal olika yrkeskategorier – allt från civilingenjörer och jurister till arkitekter, systemvetare och kommunikatörer. Fokus ligger på kompetens inom regeringsuppdragens ämnen; arkitektur, digitalisering och inomhusmiljö. Anette Löfgren berättar att intresset för tjänsterna har varit stort redan från början.

– Redan innan vi annonserade var det många som hörde av sig på mail med frågor om vilka typer av tjänster det gällde. Efter att annonserna kommit ut har vi också fått komma med hjälp och guidning eftersom det är så många tjänster som ligger ute. Samtliga tjänster har väckt stort intresse, allt från arkitekter till kommunikatörer har hört av sig till oss, säger hon.

För att nå ut med budskapet har Boverket satsat på att sprida tjänsterna i sociala medier.

– Vi har också jobbat internt och fått med alla att dela informationen. Sociala medier har en stor betydelse för att nå ut, säger Anette Löfgren.

 

Vad skulle du säga för att övertyga någon om att Boverket är rätt arbetsplats för dem?

– Är du intresserad av samhällsbyggnad och att arbeta nära politiken är Boverket perfekt. Den som är arkitekt eller tekniskt intresserad och samtidigt vill arbeta med att utveckla hur vi bygger i framtiden så är Boverket en unik möjlighet att kombinera de intressena i och med våra nya uppdrag. Jag har jobbat här i tio år och det är en fantastiskt rolig arbetsplats. Väljer man att bosätta sig i Karlskrona är det dessutom en väldigt trevlig stad.

Boverkets nya uppdrag
  • Regeringen gav i februari 2017 Boverket i uppdrag att ta fram underlag till en nationell arkitekturpolicy. Uppdraget omfattar en sammanställning och analys av olika processer samt dokument som kommuner använder sig av för att främja god arkitektur och hållbara stadsmiljöer.
  • I december 2017 gav regeringen Boverket uppdrag för ökad digitalisering, bland annat att intensifiera arbetet med standarder för översiktsplaner och detaljplaner och att ta fram effektivare digitala överklagandeprocesser.
  • I december 2017 gav regeringen uppdraget att under åren 2018-2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö.

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

Beast lanserar ny standard

En ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beast-lanserar-ny-standard-27624

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653

Rätt arkitektur kan minska självmord

Forskare från Chalmers vill ha förebyggande stadsplanering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ratt-arkitektur-kan-minska-sjalvmord-27652

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Här är snabbväxarna 2018

"Har vunnit fler större projekt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-snabbvaxarna-2018-27649

Mutmisstänkta friade i rätten

Fallet rör en anställd hos Trafikverket som under 2013 lät sig bjudas på resa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mutmisstankta-friade-i-ratten-27638

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648