Meny

Rekordresultat för Ramböll

Rekordresultat för Ramböll

Teknikkonsulten Ramböll gjorde ett rekordår 2017 – både i Sverige och i koncernen som helhet. Sverige-vd:n Niklas Sörensen är nöjd med ett gott resultat trots ett stort förändringsarbete i organisationen.

Ramböll i Sverige levererade ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) på 163 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring med 11 procent jämfört med föregående år och det högsta resultatet någonsin. Omsättningen på 1 925 miljoner kronor innebär en tillväxt med drygt 10 procent. Sverige-vd:n Niklas Sörensen ser positivt på resultatet.

– Vi har hela tiden vuxit organiskt och det gör mig glad att vi fortsätter att göra det. Att vi gör ett rekordresultat trots att vi har genomfört ett ganska mastigt förändringsarbete, säger han.

Ramböll har ambitionen att komma tillbaka till sitt ursprung i att man är en stiftelse. En del i detta är att företaget har arbetat med värderingar, vilka samhällstrender man ser framöver och att alltid ha i åtanke individerna tekniken är till för

– Vi har jobbat hårt med dialogen internt. Att ledningen skickar mail till anställda med riktlinjer ger inte så mycket. Att jobba mer i dialogform ger ett större engagemang, säger Niklas Sörensen.

Samma gäller i kommunikationen utåt. Att öva på dialogen internt skapar bättre kommunikation med andra aktörer i branschen och med kundernas kunder.

– Det ser fortfarande rätt traditionellt ut med synen på samhällsbyggnad. Det finns en beställare, en entreprenör och en konsult. Så kommer det inte att se ut i framtiden, utan det kommer att dyka upp nya typer av samarbeten, säger Niklas Sörensen.

Under 2018 har Ramböll ett flertal intressanta projekt på gång. Under fjolåret levererades till exempel en förundersökning kring en teststräcka för Hyperloop i Finland.

– Det projektet närmar sig nu ett mer konkret stadium. Vi har också flera idéer på gång inom healthcare.


Organisk tillväxt lär fortsätta

Den organiska tillväxten lär fortsätta även i år.

– Vi ser redan nu att tillväxten ligger kvar på samma nivå. Vi för samtal om förvärv, men för att vi ska vara intresserade krävs det att det är verksamhet som tillför något vi inte har inom Ramböll idag, säger Niklas Sörensen.

För Niklas Sörensen, som tillträdde vd-posten i Ramböll för ett drygt år sedan, är helårsresultatet för 2017 det första. Han ser tillbaka på ett spännande första år i företaget.

– Det är otroligt inspirerande att komma in i ett bolag som fungerar så bra från början och samtidigt jobba med att utveckla och förbättra, säger Niklas Sörensen.

Även globalt gjorde Ramböll sitt bästa resultat hittills. Ramböll Group ökade EBITA-resultatet med 2,8 procent till 618,9 miljoner danska kronor. USA och Norden lyfts särskilt fram som bidragande till resultatet. Både i Finland och i Sverige var resultatutvecklingen på en ”all time high”.

– Det är roligt att resultatet ser bra ut även på koncernnivå samtidigt som man vill ännu mer, säger Niklas Sörensen.

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

Beast lanserar ny standard

En ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beast-lanserar-ny-standard-27624

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653

Rätt arkitektur kan minska självmord

Forskare från Chalmers vill ha förebyggande stadsplanering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ratt-arkitektur-kan-minska-sjalvmord-27652

Här är snabbväxarna 2018

"Har vunnit fler större projekt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-snabbvaxarna-2018-27649

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Mutmisstänkta friade i rätten

Fallet rör en anställd hos Trafikverket som under 2013 lät sig bjudas på resa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mutmisstankta-friade-i-ratten-27638

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648

Fullt i fängelset – Skanska bygger ut Hall

Avtalar om nybyggnation av 120 platser på Hall.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fullt-i-fangelset-skanska-bygger-ut-hall-27647