Meny

Rekordresultat för Ramböll

Rekordresultat för Ramböll

Teknikkonsulten Ramböll gjorde ett rekordår 2017 – både i Sverige och i koncernen som helhet. Sverige-vd:n Niklas Sörensen är nöjd med ett gott resultat trots ett stort förändringsarbete i organisationen.

Ramböll i Sverige levererade ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) på 163 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring med 11 procent jämfört med föregående år och det högsta resultatet någonsin. Omsättningen på 1 925 miljoner kronor innebär en tillväxt med drygt 10 procent. Sverige-vd:n Niklas Sörensen ser positivt på resultatet.

– Vi har hela tiden vuxit organiskt och det gör mig glad att vi fortsätter att göra det. Att vi gör ett rekordresultat trots att vi har genomfört ett ganska mastigt förändringsarbete, säger han.

Ramböll har ambitionen att komma tillbaka till sitt ursprung i att man är en stiftelse. En del i detta är att företaget har arbetat med värderingar, vilka samhällstrender man ser framöver och att alltid ha i åtanke individerna tekniken är till för

– Vi har jobbat hårt med dialogen internt. Att ledningen skickar mail till anställda med riktlinjer ger inte så mycket. Att jobba mer i dialogform ger ett större engagemang, säger Niklas Sörensen.

Samma gäller i kommunikationen utåt. Att öva på dialogen internt skapar bättre kommunikation med andra aktörer i branschen och med kundernas kunder.

– Det ser fortfarande rätt traditionellt ut med synen på samhällsbyggnad. Det finns en beställare, en entreprenör och en konsult. Så kommer det inte att se ut i framtiden, utan det kommer att dyka upp nya typer av samarbeten, säger Niklas Sörensen.

Under 2018 har Ramböll ett flertal intressanta projekt på gång. Under fjolåret levererades till exempel en förundersökning kring en teststräcka för Hyperloop i Finland.

– Det projektet närmar sig nu ett mer konkret stadium. Vi har också flera idéer på gång inom healthcare.


Organisk tillväxt lär fortsätta

Den organiska tillväxten lär fortsätta även i år.

– Vi ser redan nu att tillväxten ligger kvar på samma nivå. Vi för samtal om förvärv, men för att vi ska vara intresserade krävs det att det är verksamhet som tillför något vi inte har inom Ramböll idag, säger Niklas Sörensen.

För Niklas Sörensen, som tillträdde vd-posten i Ramböll för ett drygt år sedan, är helårsresultatet för 2017 det första. Han ser tillbaka på ett spännande första år i företaget.

– Det är otroligt inspirerande att komma in i ett bolag som fungerar så bra från början och samtidigt jobba med att utveckla och förbättra, säger Niklas Sörensen.

Även globalt gjorde Ramböll sitt bästa resultat hittills. Ramböll Group ökade EBITA-resultatet med 2,8 procent till 618,9 miljoner danska kronor. USA och Norden lyfts särskilt fram som bidragande till resultatet. Både i Finland och i Sverige var resultatutvecklingen på en ”all time high”.

– Det är roligt att resultatet ser bra ut även på koncernnivå samtidigt som man vill ännu mer, säger Niklas Sörensen.

Skola mitt i byn vann arkitekttävling

Bidrar till positiv samhällsutveckling i Rinkeby.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skola-mitt-i-byn-vann-arkitekttavling-26981

Kommitté föreslår innehållsförteckning för byggmaterial

Två förslag från Kommittén för modernare byggregler.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kommitte-foreslar-innehallsforteckning-byggmaterial-26977

Expertgrupp har snickrat ihop social bostadspolitik

Expertrapport ger 15 förslag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/expertgrupp-har-snickrat-ihop-social-bostadspolitik-26966

AR-verktyg för bredare användargrupp

Veidekke först ut att testa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ar-verktyg-bredare-anvandargrupp-26975

Praktikant föll genom hål – Peab straffas

Ska betala företagsbot på 200 000.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/praktikant-foll-genom-hal-peab-straffas-26974

Ny lag ska sätta press på kommunerna

Regeringen vill se mer ansvar från kommunerna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-lag-ska-satta-press-pa-kommunerna-26964

Sveriges Byggindustrier: Punktlistan innehöll lågt hängande frukter

Anna Broman är inte lika entusiastisk som Peter Eriksson.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-byggindustrier-punktlistan-inneholl-lagt-hangande-frukter-26965

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Behov av 67 000 bostäder varje år

Boverket presenterar ny prognos.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/behov-av-67-000-bostader-varje-ar-26963

Norrköping får klartecken för bostäder i hamnen

Byggstart kan ske i slutet av 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norrkoping-far-klartecken-bostader-i-hamnen-26973

Hon ska leda Swecos projektledare

Helena Hed tar plats i ledningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ska-leda-swecos-projektledare-26972