Meny

Rekord för Byggopus

Rekord för Byggopus

Aldrig tidigare har så många examensarbeten deltagit tidningen Byggindustrins tävling Byggopus.

Rekordmånga examensarbeten deltar i Byggopus 20:11, som är tidningen Byggindustrins tävling om bästa examensarbetet. Till de två klasserna 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng har 26 examensarbeten inkommit.

Den sex man starka juryn har således ett stort arbete framför sig. Totalt handlar det om minst 1 300 sidor med text, matematiska beräkningar och ekonomiska kalkyler som ska läsas och bedömas.

– Årets arbeten visar på hela spektrumet av ämnen. En bra bredd med andra ord, säger juryns ordförande Ruben Aronsson, till vardags vd för SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

ALLA DELTAGARNA
Klassen 30 högskolepoäng

Byggnadsinformationsmodeller i anläggningsprojekt. En intervjustudie av utvecklingsmöjligheter och hinder. Luleå tekniska universitet, Anna Mattson och Lovisa Nordström.

Bärande konstruktionselement av glas. Dimensionering av utformning av glaspelare. Luleå tekniska universitet, Anny Hägglöf.

Energieffektivisering och solenergi i en universitetsbyggnad. Undervisningshuset och Biblioteket i Uppsala. Uppsala universitet, Christian Schweitz.

Vikten av att välja rätt virke. Undersökning gällande förekomsten av skadat virke längst virkeskedjan. LTH Ingenjörshögskolan, Campus Helsingborg, Lisa Persson och Marie Sandberg.

Children Centre Tanzania. KTH, Arkitekturskolan, Carolina Wikström och Frida Öster.

Transformation. Från fabrik till fabrik. KTH, Arkitekturskolan, Daniel Widman.

Förstärkning av bro 17-803-1. En jämförelse av förstärkningsmetoder. Karlstad universitet, Oskar Grönqvist (22,5 högskolepoäng).

Modelling the effects of Stockholm Congestion Charges. A comparison of the two dynamic models: Metropolis and Silvester. KTH, Mohammad Saifuzzaman.

Observationsmetodens tillämpning på inläckande grundvatten i bergtunnlar. Fallstudie: Norra Länken i Stockholm. KTH, Johan Spross.

Hållbar trafikplanering. En fördjupad studie av att arbeta enligt fyrstegsprincipen. Mälardalens högskola, Patrik Larsson.

Silo 72. Ombyggnad av Lantmännens silo i Östra Hamnen i Västerås. Mälardalens högskola, John Bovellan och Christoffer Ingemarsson.

Waste in Lean Construction. A case study of a Peab Construction site and the development of a Lean Construction Tool. Chalmers, Jens Arleroth och Henrik Kristensson.

En studie med fokus på Green Building, Miljöbyggnad, Leed och Breeam. Lund Tekniska Högskola.

En studie av möjligheten att öka den värmelagrande förmågan hos betong. Lunds Tekniska Högskola, Alexander Herlin och Gabriel Johansson.

Klassen 15 högskolepoäng

Allocation of Risks in PPP Projects. Högskolan i Halmstad, Anders Hoffman och Adam Svensson.

Kundnöjdhet i ett byggföretag. Utvecklingen av ett enkätverktyg för att mäta kvaliteten och höja avkastningen. Högskolan i Borås, Anna Andersson och Björn Strandberg.

Fuktomlagringar i välisolerade ytterväggar. En undersökning för att fastställa en rimlig inbyggnadskvot i träreglar med fuktsimuleringsprogrammet Wufi 2D. KTH ABE, Tomas Forsberg.

The new premises of the Tanzanian orphanage Kichijo. Linköpings universitet, Nina Andersson och Jessica Ljung.

Analys av BIM. En studie om hur dagens arbetsmetod på teknikföretaget Sweco kan bli effektivare vid användandet av BIM. Umeå universitet, Daniel Kristersson.

Under stadens yta. En studie av framtida användningsmöjligheter i Stockholms underjord. SLU, Landskapsarkitekturprogrammet, Katja Andersson Teleman.

Energieffektivisering av rekordårens flerbostadshus. Linnéuniversitetet. Johan Jansson och Ted Nilsson.

Kontroll för ökad kvalitet. Mallar för kontrollplan – PBL, egenkontroll samt riskanalys. Högskolan i Gävle, Elin Hasselgren.

Energieffektivisering av två flerbostadshus i Västerås byggda 1963. Energibehovsberäkning med programmet VIP+. Mälardalens högskola, Jonas Risborn och Emanuel Olofsson.

Utvärdering av tändsystemet Hotshot vid bergsprängning. Användning av Hotshot vid Nya Karolinska Solna. Bergsskolan, Joakim Käpynen.

Passivhus med prefabelement. En jämförelse mellan en platstillverkad konstruktion och prefabelement. Uppsala universitet, Josef Brandt.

Framtida energikravs påverkan på prefabricerade småhus i trä. Högskolan Dalarna, Henrik Johansson.

Östlig förbindelse kan bli verklighet i Stockholm

Sverigeförhandligen ger storstäderna besked.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/%C3%B6stlig-f%C3%B6rbindelse-kan-bli-verklighet-i-stockholm-22662

WSP rekryterar ny regionchef

Vägbyggare får nytt jobb.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/wsp-rekryterar-ny-regionchef-22661

Nybliven doktor blir hållbarhetschef

Pia Stoll överger ABB och byter bransch.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/nybliven-doktor-blir-h%C3%A5llbarhetschef-22660

"Den nya integrationen handlar inte om migration"

Integration blir allt viktigare i byggbranschen tror Magnus Höij, vd för STD-företagen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/f%C3%B6rdjupning/den-nya-integrationen-handlar-inte-om-migration-22624

Serneke förstärker i Stockholm

Huvudstaden får extra resurser.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/serneke-f%C3%B6rst%C3%A4rker-i-stockholm-22657

Nytt lagförslag för att motverka osund konkurrens

"Den största nyheten för sund konkurrens som skett inom byggbranschen."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-lagf%C3%B6rslag-f%C3%B6r-att-motverka-osund-konkurrens-22656

Skanska ska ge USA rent vatten

Nygrävda tunnlar ska minska problem med översvämningar i Washington DC.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/f%C3%B6rdjupning/skanska-ska-ge-usa-rent-vatten-22622

Planera tidigt för säkerheten

Annons.
Ramirent introducerar ett arbetssätt för att reducera riskerna för skador och olyckor.
http://byggindustrin.se/sponsrat/ramirent/planera-tidigt-f%C3%B6r-s%C3%A4kerheten-22559

Bättre lönsamhet för Skanska

Samtidigt faller orderingången – framförallt i USA.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/b%C3%A4ttre-l%C3%B6nsamhet-f%C3%B6r-skanska-22652

C vill testa enklare regler i utvalda kommuner

Föreslår att ett antal pilotkommuner får testa enklare byggregler i skarpt läge.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/c-vill-testa-enklare-regler-i-utvalda-kommuner-22651

Lägre vinst för JM

Men antalet sålda bostäder och antalet produktionsstarter ökar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/l%C3%A4gre-vinst-f%C3%B6r-jm-22650