Meny

Rekord för Byggopus

Rekord för Byggopus

Aldrig tidigare har så många examensarbeten deltagit tidningen Byggindustrins tävling Byggopus.

Rekordmånga examensarbeten deltar i Byggopus 20:11, som är tidningen Byggindustrins tävling om bästa examensarbetet. Till de två klasserna 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng har 26 examensarbeten inkommit.

Den sex man starka juryn har således ett stort arbete framför sig. Totalt handlar det om minst 1 300 sidor med text, matematiska beräkningar och ekonomiska kalkyler som ska läsas och bedömas.

– Årets arbeten visar på hela spektrumet av ämnen. En bra bredd med andra ord, säger juryns ordförande Ruben Aronsson, till vardags vd för SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

ALLA DELTAGARNA
Klassen 30 högskolepoäng

Byggnadsinformationsmodeller i anläggningsprojekt. En intervjustudie av utvecklingsmöjligheter och hinder. Luleå tekniska universitet, Anna Mattson och Lovisa Nordström.

Bärande konstruktionselement av glas. Dimensionering av utformning av glaspelare. Luleå tekniska universitet, Anny Hägglöf.

Energieffektivisering och solenergi i en universitetsbyggnad. Undervisningshuset och Biblioteket i Uppsala. Uppsala universitet, Christian Schweitz.

Vikten av att välja rätt virke. Undersökning gällande förekomsten av skadat virke längst virkeskedjan. LTH Ingenjörshögskolan, Campus Helsingborg, Lisa Persson och Marie Sandberg.

Children Centre Tanzania. KTH, Arkitekturskolan, Carolina Wikström och Frida Öster.

Transformation. Från fabrik till fabrik. KTH, Arkitekturskolan, Daniel Widman.

Förstärkning av bro 17-803-1. En jämförelse av förstärkningsmetoder. Karlstad universitet, Oskar Grönqvist (22,5 högskolepoäng).

Modelling the effects of Stockholm Congestion Charges. A comparison of the two dynamic models: Metropolis and Silvester. KTH, Mohammad Saifuzzaman.

Observationsmetodens tillämpning på inläckande grundvatten i bergtunnlar. Fallstudie: Norra Länken i Stockholm. KTH, Johan Spross.

Hållbar trafikplanering. En fördjupad studie av att arbeta enligt fyrstegsprincipen. Mälardalens högskola, Patrik Larsson.

Silo 72. Ombyggnad av Lantmännens silo i Östra Hamnen i Västerås. Mälardalens högskola, John Bovellan och Christoffer Ingemarsson.

Waste in Lean Construction. A case study of a Peab Construction site and the development of a Lean Construction Tool. Chalmers, Jens Arleroth och Henrik Kristensson.

En studie med fokus på Green Building, Miljöbyggnad, Leed och Breeam. Lund Tekniska Högskola.

En studie av möjligheten att öka den värmelagrande förmågan hos betong. Lunds Tekniska Högskola, Alexander Herlin och Gabriel Johansson.

Klassen 15 högskolepoäng

Allocation of Risks in PPP Projects. Högskolan i Halmstad, Anders Hoffman och Adam Svensson.

Kundnöjdhet i ett byggföretag. Utvecklingen av ett enkätverktyg för att mäta kvaliteten och höja avkastningen. Högskolan i Borås, Anna Andersson och Björn Strandberg.

Fuktomlagringar i välisolerade ytterväggar. En undersökning för att fastställa en rimlig inbyggnadskvot i träreglar med fuktsimuleringsprogrammet Wufi 2D. KTH ABE, Tomas Forsberg.

The new premises of the Tanzanian orphanage Kichijo. Linköpings universitet, Nina Andersson och Jessica Ljung.

Analys av BIM. En studie om hur dagens arbetsmetod på teknikföretaget Sweco kan bli effektivare vid användandet av BIM. Umeå universitet, Daniel Kristersson.

Under stadens yta. En studie av framtida användningsmöjligheter i Stockholms underjord. SLU, Landskapsarkitekturprogrammet, Katja Andersson Teleman.

Energieffektivisering av rekordårens flerbostadshus. Linnéuniversitetet. Johan Jansson och Ted Nilsson.

Kontroll för ökad kvalitet. Mallar för kontrollplan – PBL, egenkontroll samt riskanalys. Högskolan i Gävle, Elin Hasselgren.

Energieffektivisering av två flerbostadshus i Västerås byggda 1963. Energibehovsberäkning med programmet VIP+. Mälardalens högskola, Jonas Risborn och Emanuel Olofsson.

Utvärdering av tändsystemet Hotshot vid bergsprängning. Användning av Hotshot vid Nya Karolinska Solna. Bergsskolan, Joakim Käpynen.

Passivhus med prefabelement. En jämförelse mellan en platstillverkad konstruktion och prefabelement. Uppsala universitet, Josef Brandt.

Framtida energikravs påverkan på prefabricerade småhus i trä. Högskolan Dalarna, Henrik Johansson.

Lönetvist i väst är löst

En långvarig lönetvist i Västsverige har fått sin lösning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/l%C3%B6netvist-i-v%C3%A4st-%C3%A4r-l%C3%B6st-21836

Ny chef på WSP

Ny sektorchef på WSP Analys & Strategi för området Nationella kunder.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/ny-chef-p%C3%A5-wsp-21835

Utbildningarna håller inte måttet

Studenterna får inte rätt kunskaper inom hållbart byggande, varnar branschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utbildningarna-h%C3%A5ller-inte-m%C3%A5ttet-21825

Topp-vd lämnar över staffettpinne

Börjar i en ny rådgivande funktion våren 2016.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/topp-vd-l%C3%A4mnar-%C3%B6ver-staffettpinne-21822

”Vanskligt att jämföra olyckor mellan projekt”

Citybanans teknik- och miljöchef Fredrik Moback vill inte jämföra med Crossrail.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/%E2%80%9Dvanskligt-att-j%C3%A4mf%C3%B6ra-olyckor-mellan-projekt%E2%80%9D-21821

Sunda Hus växer

Ny miljökonsult börjar på Sunda Hus.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/sunda-hus-v%C3%A4xer-21819

Tengbom rekryterar kontorschef

Janica Wiklander är arkitekt, landskapsarkitekt och ljusdesigner.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/tengbom-rekryterar-kontorschef-21818

Han blev bäste svensk

Daniel Carlberg är nyss hemkommen från Yrkes-VM i Brasilien.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karri%C3%A4r/han-blev-b%C3%A4ste-svensk-21816

Ny tjänst på HSB Göteborg

HSB Göteborg förstärks med en helt ny tjänst.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/ny-tj%C3%A4nst-p%C3%A5-hsb-g%C3%B6teborg-21815

Dubbel rekrytering på Bravida

Bravida i Stockholm tillsätter två regionchefer.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/dubbel-rekrytering-p%C3%A5-bravida-21813