Meny

Ramavtal ska ge fler bostäder

Ramavtal ska ge fler bostäder

Sveriges kommuner och landsting, SKL, håller på att ta fram ytterligare en pusselbit för kommunerna för att lösa bostadsbristen. Syftet är att pressa priser, snabba på processerna och ge förutsättningar för permanenta bostäder med god kvalitet på kortare tid. Från 2017 beräknas upphandlingen vara på plats.

En ramavtalsavhandling som ska gälla alla kommuner i landet ska göra det lättare att handla upp bostäder. Syftet är att snabbare kunna få tillstånd permanenta bostäder av god kvalitet.

– Det handlar om att snabba upp själva tillståndsprocessen. I och med att ett projekt redan är prövat vid upphandlingen tror vi att detta kan korta både planerings- och handläggningstider ute i kommunerna väsentligt och även på byggsidan eftersom det här redan är projekterat, säger Jan-Ove Östbrink, på SKL som jobbar med den pågående ramavtalsupphandlingen.

Den nationella ramavtalsupphandlingen följer en liknande metod som Sabo har använd sig av vad gäller ramavtalen för Kombohus.

– Men det här tar det ett steg vidare och ger kommunerna större flexibilitet för vem som uppför och förvaltar husen. Det ska vara ytterligare en pusselbit nu när det ska byggas så mycket för olika grupper, säger Jan-Ove Östbrink.

Hans förhoppning är att arbetet med detta också ska leda till en produktivitetsutveckling inom byggbranschen och en utveckling av företagens byggsystem.

– Vi har en diskussion med leverantörerna om hur man kan få fram nya – eller utveckla befintliga – byggsystem ytterligare. Vi vill ha en nära samverkan med branschen. Ramavtalen ska göra det lättare för både för kommuner och byggbolag att bygga bostäder, säger Jan-Ove Östbrink.

I arbetet med ramavtalsupphandlingen har SKL en intressegrupp där bland annat Sabo, Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrier, Byggherreföreningen, Sveriges Arkitekter och Sveriges stadsarkitekter ingår.

Just nu diskuteras bland annat hur man kan underlätta de förberedande skeendena. I fredags gick en enkät ut till kommunerna om hur stora deras byggbehov är som är tänkt att användas som en vägledning för branschen.

– Uppskattningsvis rör det sig om ganska stora volymer och jag tror att det går att korta ledtiderna avsevärt, säger Jan-Ove Östbrink.

Ser du någon risk med att ett sådant här ramavtal kan stänga ute mindre byggbolag som inte har speciellt utvecklade byggsystemfrån bostadsbyggande?

– Jag tror inte att det kommer att stänga ute någon, men det är klart att det är en tävling, det handlar om att få fram bra produkter, men även större volymer. På så sätt kan det väl vara någon mindre aktör som väljer att inte lämna anbud, säger Jan-Ove Östbrink.

Men Jan-Ove Östbrink ser även möjligheter för mindre företag att växa med de här förutsättningarna.

– Kanske vågar man satsa i och med att man får en långsiktighet i de här avtalen, säger Jan-Ove Östbrink.

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014

Byggmästar’n i Skåne utsett till Sveriges friskaste företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete samt höga siffror för trivsel och meningsfullhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmastarn-i-skane-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-28012

NCC och Luleå fortsätter samarbeta

Sju nya etapper av Östra länken står på tur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-och-lulea-fortsatter-samarbeta-28011

Ny mässa ska knyta samman branschen

Stefan Mazetti: Folk behöver nya kontaktvägar mellan olika discipliner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-massa-ska-knyta-samman-branschen-28009

Byggnads vann mål mot byggföretagare i Hovrätten

"Vi kommer att överklaga domen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggnads-vann-mal-mot-byggforetagare-i-hovratten-28006

Han är första certifierade innovationsledaren inom bygg

En av ett tjugotal i världen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-forsta-certifierade-innovationsledaren-inom-bygg-28005

Höga hus med höga energiambitioner

Valla torgs renovering del i EU-projekt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hoga-hus-med-hoga-energiambitioner-27986