Meny
  • SKL ska upphandla ramavtal för nyckelfärdiga förskolor till Sveriges kommuner. (Förskolan på bilden har inget med ramavtalet att göra.)
    ,
    Rickard Andersson, projektledare på SKL Kommentus.
    Foto: SKL

Ramavtal i miljardklassen på gång från SKL

Ramavtal i miljardklassen på gång från SKL

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, annonserar en upphandling av förskolor i megaklassen och hoppas på så sätt etablera en ny affärsnisch för byggbranschen. Ramavtal för upp till 750 förskolor ska skrivas och de som får kontraktet kan räkna med att få dela på jobb för miljarder, enligt SKL.

Från och med i dag fram till den 5 februari kan byggare anmäla intresse för att vara med i SKL:s stora upphandling kring ramavtal för förskolor. Efter en första vända där de som anmält intresse skärskådas av SKL får de som går vidare möjlighet att lägga anbud på en eller flera delar av upphandlingen. För det handlar egentligen inte om ett ramavtal utan i själva verket 16 som är uppdelade på fyra regioner och fyra olika storlekstyper av förskolor. 

– Vi har med hjälp av enkäter till bland annat alla Sveriges kommuner får fram att det finns ett behov av 750 nya förskolor i landet de närmaste fyra åren. Vårt mål med den här upphandlingen är att etablera en ny nisch för byggsektorn och att genom ramavtalen se till att korta ner ledtiderna och kapa kostnaderna för byggandet av nya permanenta förskolor, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.

SKL vill få in anbud på nyckelfärdiga förskolor som genom olika fasadlösningar och annat gör att de blir flexibla på så sätt att de kan passa in varhelst de placeras. Man vill ha fastpris-lösningar. 

– De bästa förskolorna utifrån bland annat funktionalitet för den pedagogiska verksamheten, kvalitet och pris erhåller ramavtal, Säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD SKL Kommentus i ett pressmeddelande.

Rickard Andersson berättar att man hoppas att få se anbud med en stor andel prefabricering.

– Även om förstås alla typer av bygglösningar är välkomna, säger han.

Regionalt är upphandlingen uppdelad på fyra olika regioner – Norr (Norrland och Dalarna), Mälardalen (Mälardalen och Östergötland), Syd (Skåne och Småland) och Väst (Västra Götaland och Halland) Behoven är störst i landets tillväxtregioner. Enligt SKL:s beräkningar behövs det bara i Stockholms län 110 större förskolor den kommande fyraårsperioden och i Västra Götaland behövs det 65 förskolor i varierande storlek.

Även om ramavtalet sträcker sig över 750 förskolor kommer det i praktiken att handla om betydligt färre. Rickard Andersson uppskattar att 10–20 procent av de nya förskolorna kommer att byggas inom ramen för för ramavtalet. Det innebär mellan 75 och 150 förskolor.

– Det står varje kommun fritt att välja om de vill använda sig ave detta avtal, säger Rickard Andersson.

Inom varje segment kommer minst tre olika byggare ingå.

Kiruna satsar på återbruk från den rivna staden

Planerar stor försäljning av material.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kiruna-satsar-pa-aterbruk-fran-den-rivna-staden-27766

Konsult och politiker förfalskade bygglov

Förundersökning inledd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konsult-och-politiker-forfalskade-bygglov-27769

Riksdagen röstade fram Löfven

Färre än hälften röstade emot.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/riksdagen-rostade-fram-lofven-27770

"Byggare måste se över sina avtal"

Ökat regelkrångel och högre kostnader följer på Storbritanniens utträde ur EU.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-maste-se-over-sina-avtal-27759

Måleriföretag måste betala efter försenade arbeten

Slutbesiktning nästan ett år försenad när fönster målades om.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/maleriforetag-maste-betala-efter-forsenade-arbeten-27763

V släpper igenom Löfven som statsminister

Sveriges Byggindustrier är försiktigt positiva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v-slapper-igenom-lofven-som-statsminister-27760

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Veidekke bygger ny vindkraftspark

Ordersumma på 182 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-bygger-ny-vindkraftspark-27761

Peab vinner stort asfaltsuppdrag

Ordervärde på 50 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-vinner-stort-asfaltsuppdrag-27757

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756