Meny
  • SKL ska upphandla ramavtal för nyckelfärdiga förskolor till Sveriges kommuner. (Förskolan på bilden har inget med ramavtalet att göra.)
    ,
    Rickard Andersson, projektledare på SKL Kommentus.
    Foto: SKL

Ramavtal i miljardklassen på gång från SKL

Ramavtal i miljardklassen på gång från SKL

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, annonserar en upphandling av förskolor i megaklassen och hoppas på så sätt etablera en ny affärsnisch för byggbranschen. Ramavtal för upp till 750 förskolor ska skrivas och de som får kontraktet kan räkna med att få dela på jobb för miljarder, enligt SKL.

Från och med i dag fram till den 5 februari kan byggare anmäla intresse för att vara med i SKL:s stora upphandling kring ramavtal för förskolor. Efter en första vända där de som anmält intresse skärskådas av SKL får de som går vidare möjlighet att lägga anbud på en eller flera delar av upphandlingen. För det handlar egentligen inte om ett ramavtal utan i själva verket 16 som är uppdelade på fyra regioner och fyra olika storlekstyper av förskolor. 

– Vi har med hjälp av enkäter till bland annat alla Sveriges kommuner får fram att det finns ett behov av 750 nya förskolor i landet de närmaste fyra åren. Vårt mål med den här upphandlingen är att etablera en ny nisch för byggsektorn och att genom ramavtalen se till att korta ner ledtiderna och kapa kostnaderna för byggandet av nya permanenta förskolor, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.

SKL vill få in anbud på nyckelfärdiga förskolor som genom olika fasadlösningar och annat gör att de blir flexibla på så sätt att de kan passa in varhelst de placeras. Man vill ha fastpris-lösningar. 

– De bästa förskolorna utifrån bland annat funktionalitet för den pedagogiska verksamheten, kvalitet och pris erhåller ramavtal, Säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD SKL Kommentus i ett pressmeddelande.

Rickard Andersson berättar att man hoppas att få se anbud med en stor andel prefabricering.

– Även om förstås alla typer av bygglösningar är välkomna, säger han.

Regionalt är upphandlingen uppdelad på fyra olika regioner – Norr (Norrland och Dalarna), Mälardalen (Mälardalen och Östergötland), Syd (Skåne och Småland) och Väst (Västra Götaland och Halland) Behoven är störst i landets tillväxtregioner. Enligt SKL:s beräkningar behövs det bara i Stockholms län 110 större förskolor den kommande fyraårsperioden och i Västra Götaland behövs det 65 förskolor i varierande storlek.

Även om ramavtalet sträcker sig över 750 förskolor kommer det i praktiken att handla om betydligt färre. Rickard Andersson uppskattar att 10–20 procent av de nya förskolorna kommer att byggas inom ramen för för ramavtalet. Det innebär mellan 75 och 150 förskolor.

– Det står varje kommun fritt att välja om de vill använda sig ave detta avtal, säger Rickard Andersson.

Inom varje segment kommer minst tre olika byggare ingå.

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029

Utredning om tidsplan är försenad

Ännu oklart om Förbifart Stockholm kan hålla tidsplan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-om-tidsplan-ar-forsenad-28022

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

CM-bolagen förordar Construction Management.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kan-vara-fordel-i-sviktande-konjunktur-28030

Sänkt prognos för småhusbyggare

Orderingång ner 20 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sankt-prognos-smahusbyggare-28028

60 000 kronor delas ut till hans minne

Byggcheferna delar ut Lars Bergqvist-stipendiet för första gången.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/60-000-kronor-delas-ut-till-hans-minne-28023

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014

Byggmästar’n i Skåne utsett till Sveriges friskaste företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete samt höga siffror för trivsel och meningsfullhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmastarn-i-skane-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-28012