Meny

Prisdumpare ger stora skadeeffekter

Prisdumpare ger stora skadeeffekter

Svartjobb och osund konkurrens leder till stora samhällsproblem, det menar Stoppa Fuskets Anna-Lena Norberg, som höll i ett föredrag under Sveriges Byggindustriers Forum för bostäder och infrastruktur.

Anna-Lena Norberg, journalist på Stoppa Fusket, har lång erfarenhet av att granska utländska byggföretag som försöker kringgå regelverken för att tjäna mer pengar.
– EU säger att varje land har ansvar för att de som jobbar i landet har åtminstone en minimilön. Kontrollen av detta är delegerat till facken. Men det är en omöjlighet att håla reda på, särskilt om arbetarna inte är med i facket, förklarar Anna-Lena Norberg.
Som stöd för facken finns Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister, dit facken kan rapportera om de ser ett företag som inte har anmält utstationerad arbetskraft. Men då endast 1,5 tjänst hanterar registret kan det dröja länge innan företaget får brev från Arbetsmiljöverket.
Utgångsläget är att en arbetstagare ska tillhöra försäkringskassan i det land man arbetar för och att ett företag som har personal som jobbar i Sverige således ska betala arbetsgivaravgift till den svenska statskassan. Många försöker dock åberopa undantag för att kunna betala i hemlandet, trots att de flesta länder har samma sociala avgifter som Sverige.
– I Sverige ligger den på 31 procent, medan den i Rumänien är 51 procent. Man väljer inte att betala sociala avgifter i Rumänien för att betala mer i sociala avgifter. Man gör det för att dumpa lönerna, säger Anna-Lena Norberg och berättar att det är vanligt förekommande med låga löner kombinerat med ett högre traktamente för att slippa undan skatt.


Anlitar "egenföretagare"

Ett annat sätt att undslippa skatt är att tvinga den anställde ett verka som egenföretagare.
– Vi har sett exempel på företag som har fem anställda på papperet, men nämner projekt där man har haft ett 90-tal arbetare på ett projekt, säger Anna-Lena Norberg.
Regelverken är invecklade, men det är viktigt att den osunda konkurrensen stävjas eftersom den ger långsiktiga negativa konsekvenser för ett land.
– När utländska företag dumpar priserna riskerar seriösa företag att gå i konkurs. I förlängningen leder det till minskade skatteintäkter och i en lågkonjunktur arbetslöshet bland den inhemska befolkningen och rasism och missnöje kring EU, säger Anna-Lena Norberg.
Många bra åtgärder är dock på plats. Krav på personalliggare och månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå som från Skatteverket är ett par. Ett breddat ägande och skärpta krav inom ID06 är ett annat.
– Andra positiva tendenser som vi ser är att sund konkurrens prioriteras av Sveriges Byggindustrier. Vi på Stoppa Fusket fortsätter att hålla i utbildningar och har kontakt med Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och politiker, säger hon.
 

Rekordresultat för Svevia

Fastighetsförsäljningar lyfte resultatet till nya höjder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-svevia-27891

Peab utbildar om bostadsrätter

"Vi ser ett växande behov".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-utbildar-om-bostadsratter-27890

Nya bodar kan stoppa slöseriet

Energiklassning kan spara gigawattimmar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bodar-kan-stoppa-sloseriet-27864

Nystartat bolag bygger i massivträ

“Det är våra första ordrar som går iväg nu,” säger vd Örjan Landström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nystartat-bolag-bygger-i-massivtra-27886

Kraftig ökning av utländsk arbetskraft

Antalet utstationerade arbetare inom bygg har ökat med 77 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kraftig-okning-av-utlandsk-arbetskraft-27885

“Oseriöst förslag om ombildningar”

Hans Lind varnar för sidoeffekter efter förslaget i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oseriost-forslag-om-ombildningar-27882

"Inget intresse av att mäta bodetableringar separat"

NCC. Peab och JM om bodarnas energianvändning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/inget-intresse-av-att-mata-bodetableringar-separat-27866

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Skatteverket samlar kraft mot den mörka sidan av branschen

Skatteverket: "Vi måste jobba mer med byggbranschen."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skatteverket-samlar-kraft-mot-den-morka-sidan-av-branschen-27881

Rot-jobb för drygt 9, 3 miljarder 2018

Skatteverket sätter Rot under lupp 2019.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rot-jobb-drygt-9-3-miljarder-2018-27880

Lövträ inom bygg får 2,8 miljoner i bidrag

Ska bli vanligare som byggmaterial.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lovtra-inom-bygg-far-28-miljoner-i-bidrag-27878