Meny

PREMIÄR FÖR NYA BYGGINDUSTRIN

PREMIÄR FÖR NYA BYGGINDUSTRIN

Nu är det premiär för nya Byggindustrin. Efter 81 år som byggbranschens initierade nyhetstidning, lämnar vi nu magasinformen och publicerar oss i ett nytt format, som tabloid.

Vår avsikt med det nya formatet är att betona nyhetsarbetet. Samtidigt redigerar vi Byggindustrin för att göra tidningen mer överblickbar, öppnar för snabbläsning men utan att släppa möjligheterna till fördjupning i våra olika ämnen för den som behöver det. Snabb blir i vår nya tidningskostym inte samma sak som ytlig. Nya Byggindustrin är snabb, trovärdig, djup, lustfylld och användbar. Det är våra nyckelord i omgörningen.

P.S. I höst genomför vi motsvarande redesign av våra webbsidor.

Bättre lönsamhet för Skanska

Samtidigt faller orderingången – framförallt i USA.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/b%C3%A4ttre-l%C3%B6nsamhet-f%C3%B6r-skanska-22652

C vill testa enklare regler i utvalda kommuner

Föreslår att ett antal pilotkommuner får testa enklare byggregler i skarpt läge.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/c-vill-testa-enklare-regler-i-utvalda-kommuner-22651

Kotten föddes hos en ung oprövad idéspruta

Nya motionscentralen Kotten i Kungälv är oval och fjällmönstrad.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/f%C3%B6rdjupning/kotten-f%C3%B6ddes-hos-en-ung-opr%C3%B6vad-id%C3%A9spruta-22618

Lägre vinst för JM

Men antalet sålda bostäder och antalet produktionsstarter ökar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/l%C3%A4gre-vinst-f%C3%B6r-jm-22650

Seko kräver tryggare anställningar

Och löneökningar långt över märket.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/seko-kr%C3%A4ver-tryggare-anst%C3%A4llningar-22648

Ny digital Byggvarudeklaration lanseras

Även sociala aspekter kan deklareras.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-digital-byggvarudeklaration-lanseras-22635

Skanska bygger musikhus i USA

Konserthus och sju nya byggnader i Texas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-bygger-musikhus-i-usa-22634

Planera tidigt för säkerheten

Annons.
Ramirent introducerar ett arbetssätt för att reducera riskerna för skador och olyckor.
http://byggindustrin.se/sponsrat/ramirent/planera-tidigt-f%C3%B6r-s%C3%A4kerheten-22559

Peab växlar upp bostadsutvecklingen

Nytt blod till Peabs bostadsutveckling.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/peab-v%C3%A4xlar-upp-bostadsutvecklingen-22633

Många bristyrken inom bygg

Många byggyrken på bristlistan 2016.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/m%C3%A5nga-bristyrken-inom-bygg-22632

Framtidens boende byggs ihop

Bostadsforskning i startgroparna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/framtidens-boende-byggs-ihop-22629