Meny

Praktikant föll genom hål – Peab straffas

Praktikant föll genom hål – Peab straffas

Åklagarmyndigheten har utfärdat ett strafföreläggande mot Peab efter en arbetsplatsolycka i Växjö som inträffade 2016. En praktikant föll genom ett hål i golvet på arbetsplatsen och punkterade ena lungan. Peab ska nu betala en företagsbot på 200 000 kronor.

Det var den 30 augusti 2016 som en praktikant skadades Peabs byggarbetsplats på Erik Nordbergs väg i Växjö. Praktikanten trillade 3,5 meter ner genom ett upptaget hål i golvet. Fallet ledde till att denne punkterade ena lungan och fick långvarig smärta i ryggen.

Nu har Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål hos Nationella åklagaravdelningen beslutat att Peab ska betala en företagsbot på 200 000 kronor för brott mot arbetsmiljölagen, då man anser att skyddsåtgärderna på arbetsplatsen inte har varit tillräckliga.

"Skyddsansvarig hos Peab Sverige AB har av har av oaktsamhet åsidosatt vad som enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har ålegat honom till förebyggande av olycksfall och av oaktsamhet orsakat målsägandens skada. Det läggs den skyddsansvarige till last att han inte sett till att skyddsåtgärder vidtogs till skydd mot fall, såsom att förbjuda tillträde till riskområdet, placera ett tillräckligt säkert fallskydd för hålet eller ge instruktion om personlig fallskyddsutrustning", skriver Åklagarmyndigheten i beslutet.


Källa: Siren

Snart kan Sverige bli en del av co-living-trenden

Uppsala kan bli först ut.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-kan-sverige-bli-en-del-av-co-living-trenden-27560

Bostadsutvecklare kan vara på väg att knäckas

Prime Livings pengar på väg att ta slut.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsutvecklare-kan-vara-pa-vag-att-knackas-27559

Branschen minglade på Uppsalas Business Arena

Vimmel och diskussioner om branschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-minglade-pa-uppsalas-business-arena-27558

Linnea fick stöd av pappas byggkollegor

Karaten Bygg samlade in 52 000 till Diabetesfonden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/linnea-fick-stod-av-pappas-byggkollegor-27557

Högskoleingenjörer i farozonen?

Utbildningsledare befarar akademisering av praktisk utbildning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hogskoleingenjorer-i-farozonen-27531

Ökade regionala tågresor sätter press på järnvägen

Infrastruktur debatterades i Uppsala.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-regionala-tagresor-satter-press-pa-jarnvagen-27556

Lägre resultat för Veidekke

Bostadsverksamheten tynger kvartal tre.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lagre-resultat-veidekke-27553

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Skanska förbereder kulturhusrenovering

Omfattande arbete när Kulturhuset med Stadsteatern rustas upp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-forbereder-kulturhusrenovering-27551

Tio år med energideklarationen

Flera miljoner deklarationer har gjorts.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tio-ar-med-energideklarationen-27532

”Vi hårdgranskade svartekonomin”

Staffan Åkerlund om åren som Byggindustrins chefredaktör.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-hardgranskade-svartekonomin-27527