Meny

Praktikant föll genom hål – Peab straffas

Praktikant föll genom hål – Peab straffas

Åklagarmyndigheten har utfärdat ett strafföreläggande mot Peab efter en arbetsplatsolycka i Växjö som inträffade 2016. En praktikant föll genom ett hål i golvet på arbetsplatsen och punkterade ena lungan. Peab ska nu betala en företagsbot på 200 000 kronor.

Det var den 30 augusti 2016 som en praktikant skadades Peabs byggarbetsplats på Erik Nordbergs väg i Växjö. Praktikanten trillade 3,5 meter ner genom ett upptaget hål i golvet. Fallet ledde till att denne punkterade ena lungan och fick långvarig smärta i ryggen.

Nu har Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål hos Nationella åklagaravdelningen beslutat att Peab ska betala en företagsbot på 200 000 kronor för brott mot arbetsmiljölagen, då man anser att skyddsåtgärderna på arbetsplatsen inte har varit tillräckliga.

"Skyddsansvarig hos Peab Sverige AB har av har av oaktsamhet åsidosatt vad som enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har ålegat honom till förebyggande av olycksfall och av oaktsamhet orsakat målsägandens skada. Det läggs den skyddsansvarige till last att han inte sett till att skyddsåtgärder vidtogs till skydd mot fall, såsom att förbjuda tillträde till riskområdet, placera ett tillräckligt säkert fallskydd för hålet eller ge instruktion om personlig fallskyddsutrustning", skriver Åklagarmyndigheten i beslutet.


Källa: Siren

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

NCC presenterade vikande resultat, men högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tomas-carlsson-nu-ska-vi-fokusera-pa-projekten-27095

Assemblin tecknar ramavtal med Göteborg Energi

Värt cirka 40 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/assemblin-tecknar-ramavtal-med-goteborg-energi-27093

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Ramirent levererar till hyreshusbygge

172 hyresrätter byggs i Tensta.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-hyreshusbygge-27062

Serneke samverkar kring studentbostäder

Bygger hundra lägenheter i Trollhättan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-samverkar-kring-studentbostader-27061

Amorteringskrav drar ner byggandet

Ny rapport från Veidekke kritiserar kreditregleringar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/amorteringskrav-drar-ner-byggandet-27044