Meny

Praktikant föll genom hål – Peab straffas

Praktikant föll genom hål – Peab straffas

Åklagarmyndigheten har utfärdat ett strafföreläggande mot Peab efter en arbetsplatsolycka i Växjö som inträffade 2016. En praktikant föll genom ett hål i golvet på arbetsplatsen och punkterade ena lungan. Peab ska nu betala en företagsbot på 200 000 kronor.

Det var den 30 augusti 2016 som en praktikant skadades Peabs byggarbetsplats på Erik Nordbergs väg i Växjö. Praktikanten trillade 3,5 meter ner genom ett upptaget hål i golvet. Fallet ledde till att denne punkterade ena lungan och fick långvarig smärta i ryggen.

Nu har Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål hos Nationella åklagaravdelningen beslutat att Peab ska betala en företagsbot på 200 000 kronor för brott mot arbetsmiljölagen, då man anser att skyddsåtgärderna på arbetsplatsen inte har varit tillräckliga.

"Skyddsansvarig hos Peab Sverige AB har av har av oaktsamhet åsidosatt vad som enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har ålegat honom till förebyggande av olycksfall och av oaktsamhet orsakat målsägandens skada. Det läggs den skyddsansvarige till last att han inte sett till att skyddsåtgärder vidtogs till skydd mot fall, såsom att förbjuda tillträde till riskområdet, placera ett tillräckligt säkert fallskydd för hålet eller ge instruktion om personlig fallskyddsutrustning", skriver Åklagarmyndigheten i beslutet.


Källa: Siren

Norska Hent växer snabbt i Sverige

Mer projekt på gång för Trondheimföretag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-hent-vaxer-snabbt-i-sverige-27265

MVB bygger Haningeskola

Ska rymma 700 elever.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-haningeskola-27273

Minskat bostadsbyggande slår mot arkitekterna

Idag publicerar Sveriges Arkitekter sin branschrapport på Business Arena i Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/minskat-bostadsbyggande-slar-mot-arkitekterna-27272

Hon är ny vd och koncernchef för Erlandsson

Förre vd växlar över till västlig region.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-vd-och-koncernchef-erlandsson-27271

Veidekke får uppdrag i hamn

Kontraktssumman ligger på 187 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-far-uppdrag-i-hamn-27269

Härryda bäst på byggdialog

"Lätt att få kontakt", enligt byggföretagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/harryda-bast-pa-byggdialog-27254

Veidekke startar asfaltsverk

Kommer sälja till andra för utläggning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-startar-asfaltsverk-27253

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Brexit ger byggarbetare stora löneökningar

Parallellerna till Sverige är oklara enligt BI men Byggnads ser orosmoln.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brexit-ger-byggarbetare-stora-loneokningar-27248

Göteborg står stadigt när byggstarterna viker

Stabilt i Göteborg samtidigt som Stockholm rasar med 36 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/goteborg-star-stadigt-nar-byggstarterna-viker-27243

Finskt koncept 
på väg mot Sverige

Säkerhetspark ska byggas nära Arlanda.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/finskt-koncept-pa-vag-mot-sverige-27230