Meny

Praktikant föll genom hål – Peab straffas

Praktikant föll genom hål – Peab straffas

Åklagarmyndigheten har utfärdat ett strafföreläggande mot Peab efter en arbetsplatsolycka i Växjö som inträffade 2016. En praktikant föll genom ett hål i golvet på arbetsplatsen och punkterade ena lungan. Peab ska nu betala en företagsbot på 200 000 kronor.

Det var den 30 augusti 2016 som en praktikant skadades Peabs byggarbetsplats på Erik Nordbergs väg i Växjö. Praktikanten trillade 3,5 meter ner genom ett upptaget hål i golvet. Fallet ledde till att denne punkterade ena lungan och fick långvarig smärta i ryggen.

Nu har Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål hos Nationella åklagaravdelningen beslutat att Peab ska betala en företagsbot på 200 000 kronor för brott mot arbetsmiljölagen, då man anser att skyddsåtgärderna på arbetsplatsen inte har varit tillräckliga.

"Skyddsansvarig hos Peab Sverige AB har av har av oaktsamhet åsidosatt vad som enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har ålegat honom till förebyggande av olycksfall och av oaktsamhet orsakat målsägandens skada. Det läggs den skyddsansvarige till last att han inte sett till att skyddsåtgärder vidtogs till skydd mot fall, såsom att förbjuda tillträde till riskområdet, placera ett tillräckligt säkert fallskydd för hålet eller ge instruktion om personlig fallskyddsutrustning", skriver Åklagarmyndigheten i beslutet.


Källa: Siren

NCC vill att olyckstalen bland UE går ner

De ska vända olycksstatistiken hos sina underentreprenörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vill-att-olyckstalen-bland-ue-gar-ner-27900

Nytt arbetsutskott ska jobba för bättre bygghandlingar


Beast ska göra tidstjuv effektiv.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-arbetsutskott-ska-jobba-battre-bygghandlingar-27918

Granskningsstandard får uppmärksamhet i England

Effektivare granskning på export.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/granskningsstandard-far-uppmarksamhet-i-england-27919

Skanska inleder kulturhusrenovering

Renoverar för en halv miljard.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-inleder-kulturhusrenovering-27916

Tuffare väder utmaning för byggare

Så minimerar du skadorna på företaget när ditt projekt drabbas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tuffare-vader-utmaning-byggare-27896

Så skyddar du tak mot översvämning

Ny vägledning ska säkra kvaliteten på avvattningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-skyddar-du-tak-mot-oversvamning-27897

Karlastaden får Rambolls signum

"Vi vill skapa en levande och mänsklig stadsdel."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/karlastaden-far-rambolls-signum-27912

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Bostadsbyggandet minskade 16 procent 2018

Flera byggbolag visar ännu större tapp i antalet påbörjade lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskade-16-procent-2018-27911

Gammalt blir nytt och hållbart i Linköping

Miljonprogramshus når miljöcertifiering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gammalt-blir-nytt-och-hallbart-i-linkoping-27910

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909