Meny
  • Västlänken kommer bland annat att passera under Korsvägen i Göteborg. Foto: Creative Commons erkännande

Plan för Västlänken står fast

Plan för Västlänken står fast

Järnvägsplanen för Västlänken i Göteborg fastställs i Högsta förvaltningsdomstolen.

I domen beskrivs bakgrunden till ärendet. Det var i november 2012 som Trafikverket överlämnade en järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning till regeringen för tillåtlighetsprövning rörande Västlänken i Göteborg.

Den planerade järnvägen omfattades inte av krav på tillåtlighetsprövning. Men regeringen bedömde att projektet kunde antas få så betydande omfattning att den planerade järnvägen borde tillåtlighetsprövas. I beslut i juni 2014 tillät regeringen att Västlänken byggs enligt alternativet Haga– Korsvägen via Älvstranden.

Trafikverket beslutade i april 2016 att fastställa järnvägsplanen, men beslutet överklagades till regeringen, som i sin tur avslog de överklaganden som togs upp till prövning.

De miljöorganisationer och ägare till fastigheter i Göteborg som hade överklagat Trafikverkets beslut att fastställa järnvägsplanen för Västlänken hos regeringen fick alltså avslag. Då ansökte flera av dem om rättsprövning av regeringens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen. Men Högsta förvaltningsdomstolen meddelar nu att regeringens beslut ska stå fast.

Nobel Center stoppas

Alliansen och Miljöpartiet överens i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nobel-center-stoppas-27402

NCC får utökat 
ansvar på Förbifarten

Arbetet igång igen i Häggvik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-far-utokat-ansvar-pa-forbifarten-27408

Hantverkarbrist hämmar byggföretagare

Svårigheter att växa i god konjunktur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hantverkarbrist-hammar-byggforetagare-27403

Peab bygger campus i Lund

Projektet värt 415 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-campus-i-lund-27400

Här är roboten som kan ersätta byggarbetare

Japanska forskare har tagit fram en prototyp för byggarbetsplatser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-roboten-som-kan-ersatta-byggarbetare-27396

Plåtslagare prisas med stipendium

Plåtslagaren Mathilda Klinger Danielsson är årets Isabellestipendiat.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/platslagare-prisas-med-stipendium-27398

Här är branschens 30 största bolag

Flera bostadsutvecklare in på listan över största bolagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-branschens-30-storsta-bolag-27379

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Färre ser bostaden som investering

"Sundare inställning."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/farre-ser-bostaden-som-investering-27395

Han är årets byggchef

NCC:are i syd överraskades med utmärkelsen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-arets-byggchef-27394

Serneke gick starkt framåt

En av flera snabbväxare i Väst.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-gick-starkt-framat-27380