Meny
  • Västlänken kommer bland annat att passera under Korsvägen i Göteborg. Foto: Creative Commons erkännande

Plan för Västlänken står fast

Plan för Västlänken står fast

Järnvägsplanen för Västlänken i Göteborg fastställs i Högsta förvaltningsdomstolen.

I domen beskrivs bakgrunden till ärendet. Det var i november 2012 som Trafikverket överlämnade en järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning till regeringen för tillåtlighetsprövning rörande Västlänken i Göteborg.

Den planerade järnvägen omfattades inte av krav på tillåtlighetsprövning. Men regeringen bedömde att projektet kunde antas få så betydande omfattning att den planerade järnvägen borde tillåtlighetsprövas. I beslut i juni 2014 tillät regeringen att Västlänken byggs enligt alternativet Haga– Korsvägen via Älvstranden.

Trafikverket beslutade i april 2016 att fastställa järnvägsplanen, men beslutet överklagades till regeringen, som i sin tur avslog de överklaganden som togs upp till prövning.

De miljöorganisationer och ägare till fastigheter i Göteborg som hade överklagat Trafikverkets beslut att fastställa järnvägsplanen för Västlänken hos regeringen fick alltså avslag. Då ansökte flera av dem om rättsprövning av regeringens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen. Men Högsta förvaltningsdomstolen meddelar nu att regeringens beslut ska stå fast.

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

Beast lanserar ny standard

En ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beast-lanserar-ny-standard-27624

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653

Rätt arkitektur kan minska självmord

Forskare från Chalmers vill ha förebyggande stadsplanering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ratt-arkitektur-kan-minska-sjalvmord-27652

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Här är snabbväxarna 2018

"Har vunnit fler större projekt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-snabbvaxarna-2018-27649

Mutmisstänkta friade i rätten

Fallet rör en anställd hos Trafikverket som under 2013 lät sig bjudas på resa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mutmisstankta-friade-i-ratten-27638

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648