Meny
  • Västlänken kommer bland annat att passera under Korsvägen i Göteborg. Foto: Creative Commons erkännande

Plan för Västlänken står fast

Plan för Västlänken står fast

Järnvägsplanen för Västlänken i Göteborg fastställs i Högsta förvaltningsdomstolen.

I domen beskrivs bakgrunden till ärendet. Det var i november 2012 som Trafikverket överlämnade en järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning till regeringen för tillåtlighetsprövning rörande Västlänken i Göteborg.

Den planerade järnvägen omfattades inte av krav på tillåtlighetsprövning. Men regeringen bedömde att projektet kunde antas få så betydande omfattning att den planerade järnvägen borde tillåtlighetsprövas. I beslut i juni 2014 tillät regeringen att Västlänken byggs enligt alternativet Haga– Korsvägen via Älvstranden.

Trafikverket beslutade i april 2016 att fastställa järnvägsplanen, men beslutet överklagades till regeringen, som i sin tur avslog de överklaganden som togs upp till prövning.

De miljöorganisationer och ägare till fastigheter i Göteborg som hade överklagat Trafikverkets beslut att fastställa järnvägsplanen för Västlänken hos regeringen fick alltså avslag. Då ansökte flera av dem om rättsprövning av regeringens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen. Men Högsta förvaltningsdomstolen meddelar nu att regeringens beslut ska stå fast.

Tydlig nedgång i byggande enligt SCB

53 000 lägenheter påbörjades under 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tydlig-nedgang-i-byggande-enligt-scb-27908

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909

Asfaltsläggare får bakläxa av Skatteverket

Ingen hade informerat asfaltsläggarna om personalliggaren.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/asfaltslaggare-far-baklaxa-av-skatteverket-27895

Rekordresultat för Svevia

Fastighetsförsäljningar lyfte resultatet till nya höjder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-svevia-27891

Peab utbildar om bostadsrätter

"Vi ser ett växande behov".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-utbildar-om-bostadsratter-27890

Nystartat bolag bygger i massivträ

“Det är våra första ordrar som går iväg nu,” säger vd Örjan Landström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nystartat-bolag-bygger-i-massivtra-27886

Kraftig ökning av utländsk arbetskraft

Antalet utstationerade arbetare inom bygg har ökat med 77 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kraftig-okning-av-utlandsk-arbetskraft-27885

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

“Oseriöst förslag om ombildningar”

Hans Lind varnar för sidoeffekter efter förslaget i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oseriost-forslag-om-ombildningar-27882

Nya bodar kan stoppa slöseriet

Energiklassning kan spara gigawattimmar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bodar-kan-stoppa-sloseriet-27864

"Inget intresse av att mäta bodetableringar separat"

NCC. Peab och JM om bodarnas energianvändning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/inget-intresse-av-att-mata-bodetableringar-separat-27866