Meny

Peter Eriksson – ett år vid makten

Peter Eriksson – ett år vid makten

Att vara bostadsminister när det byggs som aldrig förr är angenämt. Men är bostadsbyggandet ett resultat av konjunkturen eller effekter av politiken? Tidningen Byggindustrin träffade Peter Eriksson (MP) för en intervju.

Peter Eriksson kommer precis från ett lunchmöte om kompetens- och arbetskraftsfrågorna med branschen, facket och statsministern. På frågan om det kom fram något nytt som han ska gå vidare med säger Peter Eriksson:

– Ja. Vi pratade om Arbetsförmedlingen och att det inte fungerar med validering och matchning, både med utländsk arbetskraft och att få in svenskar i branschen som inte har färdiga utbildningar. Jag pratade med statsministern om att vi kanske måste ha ett särskilt möte med Arbetsförmedlingen. Jag personligen tror inte att det skulle hjälpa att lägga ner Arbetsförmedlingen som en del vill göra utan jag tror att vi måste få den att fungera bättre.

Peter Eriksson tillträdde i maj förra året. Han beskriver sitt år som inspirerande och omvälvande.

– En sak jag blev förvånad över från början var att folk var så glada och allt positivt bemötande. De har haft förväntningar och det har gynnat möjligheterna för mig att genomföra saker.

Den offentliga diskussionen då menar han handlade mycket mer om att det inte gick att bygga mer eftersom de svenska reglerna var för krångliga, att det tar för lång tid och är för mycket överklaganden.

– Vi har gått från det till den situation som är i dag som handlar om hur vi ska klara av att fortsätta bygga på den höga nivån, hur ska vi klara av att hantera kompetensfrågorna och få in mer arbetskraft.

 

Hur bor bostadsministern? ”Jag har en lägenhet på Söder (Stockholm). Och så bor jag i Kalix på en liten gård i skogen”, säger Peter Eriksson.
Hur bor bostadsministern? ”Jag har en lägenhet på Söder (Stockholm). Och så bor jag i Kalix på en liten gård i skogen”, säger Peter Eriksson.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Kritikerna säger att vi enbart har konjunkturen, inte politiska beslut, att tacka för bostadsbyggandet. Vad säger du om det?

– Det stämmer inte. Det är enkelt att visa att det räcker inte med högkonjunktur för att vi ska få mycket byggande. Nu har det skett en förändring i och med att det finns ett engagemang från staten, och kommunerna. Vi har pekat med hela handen från regeringens sida och i kommunerna har man förstått att nu måste vi faktiskt bygga, det har blivit ett sådant starkt tryck på kommunerna. Jag tror att det var ganska viktigt att det blev nya politiker lokalt i många kommuner, de nya som kom in har prioriterat det här. Dessutom har vi en industri som vill bygga, säger Peter Eriksson.

Peter Eriksson kom in i slutskedet i de bostadspolitiska samtalen innan de politiska avhoppen från gruppen. Någon fortsättning på dem ser han inte är möjlig just nu.

– Det är inte aktuellt att ta samtalen igen före valet, säger han.

Helt fruktlösa var ändå inte de bostadspolitiska samtalen. Peter Eriksson fick med sig en hel del uppslag till förändringar som formulerades i det 22-punktsprogram som presenterades förra sommaren. Särskilt nöjd är han med att länsstyrelserna nu får direktiv att prioritera bostadsbyggandet och att kommunerna får möjligheter att delegera så att alla ärenden inte måste tas upp i kommunfullmäktige.

– Viktig är också den stora översynen av Boverkets byggregler som tar tid men är helt nödvändig. Nya regler har lagts på gamla, men nu har vi en av statens största utredningar som pågår i tre år.

Foto: Nomi Melin Lundgren

Efter valet skulle han vilja ta en titt på skattefrågorna och se om det går att hitta en bred uppgörelse igen.

– Det är ett område som inte finns med i det som vi jobbar med nu. Det är för känsligt och för nära valet för att det ska gå att hitta breda lösningar, säger han.

 

Du är miljöpartist, men vi har inte hört så mycket om energi, miljö, och klimatfrågor från dig under det senaste året?

– Nej, inte så mycket. Men min huvuduppgift har varit att vi måste få igång byggandet. Men jag har också tagit upp det här med ökat industriellt byggande, som påverkar positivt i och med att de använder trä i stället för betong som stommar. Ett annat exempel är att jag förväntar mig svar från utredarna om hur vi ska förändra reglerna så att vi går från att bara titta på utsläpp och energianvändning under drift utan också kan se det mer från ett livscykelperspektiv.

Vad tycker du om Peter Erikssons första år vid makten?

Caroline Szyber, (KD), ordförande i riksdagens civilutskott:

– Han har helt klart haft större intresse för frågorna än sin föregångare. Synd bara att han likt sin föregångare tror att lösningen ligger i subventioner. Jag skulle vilja se ett större fokus på rörlighet på bostadsmarknaden och att skatterna ses över, bland annat flyttskatterna. Dessutom behövs en reform av hyressättningssystemet. 22-punktsprogrammet fick han i knät när han kom och där tycker jag att han har kört på bra och betat av mycket.

 

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier:

– Han har hållit en bra dialog med många parter och varit väldigt flitig och pådrivande för att genomföra 22-punktsprogrammet, där de flesta punkter i programmet är adekvata. Det är dock knappast 22-punktsprogrammet som kommer att skapa möjligheterna till ökat byggande. Då måste politiken hantera känsliga frågor som skatterna, hyressättningssystemet och ränteavdrag/kaptialvinstbeskattning. De stora strukturfrågorna måste lösas. Båda blocken ägnar sig för mycket åt detaljer istället för långsiktig och bred bostadspolitik. Jag skulle gärna se att de bostadspolitiska samtalen återupptas förutsättningslöst. 

Dyraste lägenheterna är byggda på 1800-talet

Ju nyare desto billigare – fram till 2010-talet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dyraste-lagenheterna-ar-byggda-pa-1800-talet-26835

Södra station ROT-prisades

Hedersutnämnande till Gustaf Vasa kyrka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sodra-station-rot-prisades-26834

Nacka och NCC bygger på lärdomarna

Arbetar långsiktigt tillsammans med partneringmodell.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nacka-och-ncc-bygger-pa-lardomarna-26815

Skanska avtalar om hus i Västerås

Första projektet sedan nyetablering i staden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-avtalar-om-hus-i-vasteras-26832

"2018 blir vårt stora genombrottsår"

Industriella byggarna Junior Living siktar på industriell avkastning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/2018-blir-vart-stora-genombrottsar-26809

Utopia utvecklar projekt med Göran Cars

Samverkan och nytänkande ska ge bättre stadsbyggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utopia-utvecklar-projekt-med-goran-cars-26831

Fler detaljplaner överklagas i Göteborg

Statliga och kommunala intressen krockar i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fler-detaljplaner-overklagas-i-goteborg-26824

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

River upp beslut om Nobel Center

"Skulle få en stor negativ påverkan på motstående allmänna och enskilda intressen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/river-upp-beslut-om-nobel-center-26822

MVB bygger i Ullared

Bygger flerfamiljshus i växande kommun.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-i-ullared-26806

Delade åsikter om effekten av kreditrestriktionerna

Finansinspektionens syn på bostadsmarknaden möttes med kritik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/delade-asikter-om-effekten-av-kreditrestriktionerna-26810