Meny
  • "Jag tycker att det är ett olämpligt tillfälle att ta bort stödet fast människor inte har råd att köpa en bostad för flera miljoner och byggandet av bostadsrätter sjunker", säger Peter Eriksson. Foto: Nomi Melin Lundgren
    Foto: Nomi Melin Lundgren

Peter Eriksson: “En bra utveckling stoppas”

Peter Eriksson: “En bra utveckling stoppas”

Investeringsstödet för hyresrätter försvinner efter årsskiftet, något som oroar Riksbyggen men inte Sveriges Byggindustrier. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) säger i sin tur att beslutet sätter omedelbar stopp för tusentals hyresrätter.

Den rödgröna övergångsregeringens bostadsminister tycker att det är väldigt synd att riksdagen på onsdagen klubbade igenom den moderata budgeten som innebär att investeringsstödet slopas, trots att behovet av att bygga hyresbostäder till rimliga priser fortfarande är stort.

– Jag tycker att det är ett olämpligt tillfälle att ta bort stödet fast människor inte har råd att köpa en bostad för flera miljoner och byggandet av bostadsrätter sjunker. Det hade varit klokare att vänta i två år. 

Läs mer: Centerpartiets Ola Johansson också besviken

Regeringen meddelade så sent som i tisdags att investeringsstödet är populärare än någonsin och att Boverkets siffror visar att totalt har över 5,8 miljarder kronor beviljats i stöd till över 20 000 bostäder.

– Det är en bra utveckling som riskerar att stoppas. Just nu kan 400 byggprojekt och tusentals hyresrätter runt om i landet stoppas eller försenas som följd av detta, säger Peter Eriksson.

Eriksson menar att dagens subvention är smartare i sin konstruktion än de som har funnits tidigare med tanke på att maxnivån för hyrorna trycker ned byggkostnaderna med minst 15–20 procent jämfört med övrig nyproduktion.

Han hoppas att valet resulterar i en rödgrön regering till slut.

– Vi är redo att häva beslutet som M, KD och SD drivit igenom och vill tvärtom utöka investeringstödet.

“Stör marknaden”
Men Sveriges Byggindustrier vill att stödet plockas bort.

– Byggsubventioner stör marknaden och det finns alltid en risk för att bostäderna byggs på fel platser, vid fel tidpunkt eller till fel målgrupp, säger organisationens bostadspolitiska expert, Anna Broman.

Ett stort problem med investeringsstödet har enligt henne varit att bostäderna inte går till dem som är i störst behov av samhällets stöd.

– Eftersom lägenheterna fördelas via kötid går de ofta till personer med god ekonomi och ordnad boendesituation. Vi anser därför att det vore mycket bättre att låta efterfrågan styra bostadsbyggandet.

Men Peter Eriksson (MP) tycker inte att den bilden känns helt korrekt.

–  En stor del av de nya lägenheterna går vid sidan av bostadsköerna i hyresbeståndet och det finns stora möjligheter för kommuner och allmännyttiga bolag att rikta bostäderna till människor med störst behov. 

Riksbyggen flaggar för att beslutet kommer att drabba mindre och medelstora orter värst.  

–  Stödet har haft störst betydelse utanför storstäderna och det här förändrar förutsättningarna för byggandet markant för dem, säger bolagets bostadspolitiska expert, Cattis Carlén.

Hon tycker därför att det är märkligt att det oftast råder väldigt stor fokus på storstaden när frågan diskuteras.

– Med hjälp av investeringsstödet har det byggts fler hyresrätter som folk har råd runt om i landet.

Tvingar fram reformer
Sveriges Byggindustrier föredrar dock kraftfulla reformer framför investeringsstöd och vill bland annat se ökad rörlighet, subventionerat bosparande och ett ökat bostadstillägg för pensionärer. 

– Vi vill att det ska bli lite dyrare att bo kvar och billigare att flytta för att skapa flyttkedjor, vilket kan göras genom exempelvis en översyn av flyttskatten, säger Anna Broman.

Det skulle även ge bättre nyttjande av det befintliga beståndet och bättre förutsättningar för ett högt och jämnt byggande, enligt Broman. Utöver det hoppas Sveriges Byggindustrier att den nya regeringen ser över amorteringskravet, skuldkvotstaket, kalkylräntor och andra åtgärder som har gjort det svårt för förstagångsköpare att ta sig in på bostadsmarknaden.

– Den här typen av åtgärder och subventioner som riktats till bolagen och utbudssidan även historiskt sett har misslyckats med att få igång bostadsbyggandet. Det är enbart själva byggandet av den subventionerade bostadstypen som har ökat, men på bekostnad av andra typer av bostäder.

Ändå finns det en sorts övertro på den här typen av åtgärder inom politiken, vilket kan bero på avsaknaden av bredare bostadspolitik, enligt Anna Broman.

– Det är enklare att införa ett stöd än att komma överens om reformer. Men avvecklingen av investeringsstödet ökar behovet av breda överenskommelser, även om partier kan behöva ge upp sina hjärtefrågor.

Att byggandet viker med en tredjedel borde enligt henne vara en stark varningsklocka till politiken om att det behövs kraftfulla reformer för att skapa långsiktiga villkor för bostadsbyggandet.

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029

Utredning om tidsplan är försenad

Ännu oklart om Förbifart Stockholm kan hålla tidsplan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-om-tidsplan-ar-forsenad-28022

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

CM-bolagen förordar Construction Management.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kan-vara-fordel-i-sviktande-konjunktur-28030

Sänkt prognos för småhusbyggare

Orderingång ner 20 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sankt-prognos-smahusbyggare-28028

60 000 kronor delas ut till hans minne

Byggcheferna delar ut Lars Bergqvist-stipendiet för första gången.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/60-000-kronor-delas-ut-till-hans-minne-28023

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014

Byggmästar’n i Skåne utsett till Sveriges friskaste företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete samt höga siffror för trivsel och meningsfullhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmastarn-i-skane-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-28012