Meny
  • Karl-Gunnar Karlsson, affärsområdeschef på Peab, berättar om beslutet.
    Foto: Magnus Torle

Peab säljer ut i Norge

Peab säljer ut i Norge

Peabs grundläggningsverksamhet i Norge säljs till NCC. ”Vi har inte hittat de synergier som vi önskade med den svenska verksamheten”, säger Karl-Gunnar Karlsson, affärsområdeschef på Peab.

Nordisk Fundamentering AS, som är namnet på Peabs grundläggningsverksamhet i Norge, säljs nu till NCC. Karl-Gunnar Karlsson, affärsområdeschef på Peab, berättar mer om beslutet:

– Verksamheten passar inte in i vår produktportfölj i Norge och nu vill vi satsa på vår svenska verksamhet istället.

Han beskriver hur Peab funnits på plats i Norge under 6-7 år men är ganska små jämfört med konkurrenterna där på anläggningssidan.

– Vi hade hoppats på att kunna flytta resurser mellan länderna men eftersom det är sånt tryck i den svenska verksamheten har inte det gått.

Karl-Gunnar Karlsson tycker dock att marknaden över lag är god i Norge just nu men att grundläggningsverksamheten skiljer sig en del från del svenska.

– Norge har mycket stålpålar medan vi i Sverige jobbar mer med betong, och vad gäller betong så har vi egna fabriker i Sverige. Det är olika kulturer kring materialval och hur konsulterna är vana att projektera.

Peabs verksamhet omsatte 252 miljoner norska kronor och hade 102 anställda under 2016. Transaktionen kräver godkännande från de norska konkurrensmyndigheterna och avyttringen beräknas ske under fjärde kvartalet 2017.

NCC deklarerar att de genom köpet blir en av Norges ledande aktörer inom grundläggning. De övertar både personal och utrustning och verksamheten kommer att ingå i Hercules Fundamentering.

– Med nya medarbetare från Nordisk Fundamentering och våra medarbetare på NCC-enheten Hercules Fundamentering kommer vi att kunna skapa en konkurrenskraftig enhet som bygger på den företagskultur vi har inom NCC. Vi får en stabil och slagkraftig enhet som erbjuder våra kunder säkra och effektiva tjänster, säger Mats Norberg, nordisk chef för Hercules Fundamentering inom NCC Industry.

Byggarna vill ha reglering av klimatutsläpp

”Jag tror att det är nödvändigt. Det måste till en lag eller någon form av reglering.”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarna-vill-ha-reglering-av-klimatutslapp-27425

Lerklump träffade arbetare på bygge

Olyckan skedde i samband med schaktarbete på en av Botryggs arbetsplatser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lerklump-traffade-arbetare-pa-bygge-27427

Dags att göra 
verklighet 
av brovision

Innovationstävling går in i nästa fas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dags-att-gora-verklighet-av-brovision-27412

White ritar Sveriges första kontorsbyggnad i trä

Höga mål för gestaltning och hållbarhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/white-ritar-sveriges-forsta-kontorsbyggnad-i-tra-27424

Ramirent levererar till Veidekke

Maskiner och säkerhetsrutiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-veidekke-27422

Lönsamhet framför volym i nya NCC

Koncernchef Tomas Carlsson presenterade åtgärder på kapitalmarknadsträff.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lonsamhet-framfor-volym-i-nya-ncc-27420

Prisma byggs i Helsingborg

Ny märkesbyggnad ska vara klar 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/prisma-byggs-i-helsingborg-27421

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Glömstaskolan prisas

Invånarna fick rösta fram bästa byggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glomstaskolan-prisas-27419

3D-printer skriver ut fullstora dörrar och fönster

Ska kunna sälja redan 2019.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/3d-printer-skriver-ut-fullstora-dorrar-och-fonster-27410

NCC får utökat 
ansvar på Förbifarten

Arbetet igång igen i Häggvik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-far-utokat-ansvar-pa-forbifarten-27408