Meny

På väg mot en klimatneutral byggsektor

På väg mot en klimatneutral byggsektor

Den 6 mars är det slutseminarium för byggsektorns arbete att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045. Skanska har lett arbetet på uppdrag av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. På uppdrag av Fossilfritt Sverige projektleder Skanska arbetet med att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045. Nu börjar arbetet med att formulera en färdplan ta form.

– Skanska fick frågan om vi kunde projektleda arbetet i maj förra året och det ville vi. Det är ett otroligt angeläget arbete att samla sektorn kring en gemensam färdplan framåt. Byggsektorn i Sverige står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och vi påverkar också många andra sektorer, säger Agneta Wannerström, Skanska, projektledare för Färdplan för en klimatneutral byggsektor.

I september 2017, efter att man också hade fått anslag från SBUF, Byggbranschens utvecklingsfond, startade arbetet med att planera vilka aktiviteter man ville genomföra för att komma fram till en gemensam syn på en framtida klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor.

– Vi valde att inkludera hela värdekedjan inom bygg- och anläggningssektorn och samla hela värdekedjan så att flera olika aktörer få nytta av och involveras av färdplanen, eftersom samverkan är nödvändigt för att lyckas med klimatmålet, säger Agneta Wannerström.


Agneta Wannerström, Skanska, projektledare för Färdplan för en klimatneutral byggsektor.

 

Det innebär att det i den stora referensgruppen till projektet finns både offentliga och privata beställare, fastighetsägare, materialtillverkare, konsulter, byggentreprenörer, transportörer och även kommuner som är betydelsefulla i kraft av sin roll som markägare. Även investerare och finansiärer finns representerade i arbetet.

– Målsättningen har varit att involvera fler roller än hållbarhets- och klimatexperter, att få med beslutsfattare inom affärs- och verksamhetsutveckling säger Agneta Wannerström.

Hon har märkt att frågan om klimatomställning har utvecklats till att bli en viktig strategisk affärsfråga.

– Det märks bland annat i det engagemang som har funnits i det här arbetet. Klimatfrågan kommer att påverka villkoren för att driva affärer framöver. Det är en viktig insikt som vi har fått av arbetet med färdplanen, säger Agneta Wannerström.


Arbetet nu på remiss

Under året har man inom projektet genomfört ett antal workshops och rundabordssamtal med deltagare från hela värdekedjan. Arbetet har landat i ett dokument som nu är på remissrunda.

Enligt förslaget till färdplan är deltagarna överens om en målbild om att nå klimatneutralitet år 2045 i enlighet med Sveriges ambition. Förslaget till färdplan definierar också hinder och möjligheter för att nå målet.

– Målet är att både byggskedet och driftskedet ska vara klimatneutralt 2045. Arbetet har landat i ett antal uppmaningar till politiken och till andra aktörer i värdekedjan om vad var och en bör göra för att skapa förutsättningar för att uppnå målet, säger Agneta Wannerström.

Vid slutseminariet den 6 mars kommer deltagarna att diskutera och tycka till om uppmaningarna, som ska skapa förutsättningar för en marknad som främjar klimatneutralitet.

– Redan i dag är många aktörer från hela värdekedjan med, men vi vill få fler att ställa sig bakom och aktivt skriva på färdplanen. Vi uppmanar beslutsfattare som jobbar med affärsutveckling och strategiska frågor att delta och aktivt vara med och utforma slutversionen, säger Agneta Wannerström.

Under april månad kommer sedan Fossilfritt Sverige och vi att lämna över resultatet av arbetet med färdplan för en klimatneutral byggsektor tillsammans med de färdplaner som har arbetats fram inom andra branscher till statsministern.

– Vi har fått igång en process. Sedan gäller det att gå från ord till handling och formulera vad det här betyder i praktiken för mitt/vårt företag. Vi måste ha en bild av hur vi jobbar vidare. Det är det vi diskuterar nu, säger Agneta Wannerström.

Styrgruppen bakom färdplan för en klimatneutralbyggsektor:
  • Björn Wellhagen, näringslivspolitisk chef, ansvarig husbyggnad, Sveriges Byggindustrier
  • Maria Brogren, hållbarhetschef WSP
  • Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC
  • Mats Wendel, innovationsstrateg, Swerock
  • Johan Rootzén / Filip Johnsson, Chalmers och Mistra Carbon Exit
  • Alexandra Laurén, vice vd Skanska Sverige
  • Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

Beast lanserar ny standard

En ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beast-lanserar-ny-standard-27624

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653

Rätt arkitektur kan minska självmord

Forskare från Chalmers vill ha förebyggande stadsplanering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ratt-arkitektur-kan-minska-sjalvmord-27652

Här är snabbväxarna 2018

"Har vunnit fler större projekt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-snabbvaxarna-2018-27649

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Mutmisstänkta friade i rätten

Fallet rör en anställd hos Trafikverket som under 2013 lät sig bjudas på resa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mutmisstankta-friade-i-ratten-27638

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648

Fullt i fängelset – Skanska bygger ut Hall

Avtalar om nybyggnation av 120 platser på Hall.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fullt-i-fangelset-skanska-bygger-ut-hall-27647