Meny

På väg mot en klimatneutral byggsektor

På väg mot en klimatneutral byggsektor

Den 6 mars är det slutseminarium för byggsektorns arbete att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045. Skanska har lett arbetet på uppdrag av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. På uppdrag av Fossilfritt Sverige projektleder Skanska arbetet med att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045. Nu börjar arbetet med att formulera en färdplan ta form.

– Skanska fick frågan om vi kunde projektleda arbetet i maj förra året och det ville vi. Det är ett otroligt angeläget arbete att samla sektorn kring en gemensam färdplan framåt. Byggsektorn i Sverige står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och vi påverkar också många andra sektorer, säger Agneta Wannerström, Skanska, projektledare för Färdplan för en klimatneutral byggsektor.

I september 2017, efter att man också hade fått anslag från SBUF, Byggbranschens utvecklingsfond, startade arbetet med att planera vilka aktiviteter man ville genomföra för att komma fram till en gemensam syn på en framtida klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor.

– Vi valde att inkludera hela värdekedjan inom bygg- och anläggningssektorn och samla hela värdekedjan så att flera olika aktörer få nytta av och involveras av färdplanen, eftersom samverkan är nödvändigt för att lyckas med klimatmålet, säger Agneta Wannerström.


Agneta Wannerström, Skanska, projektledare för Färdplan för en klimatneutral byggsektor.

 

Det innebär att det i den stora referensgruppen till projektet finns både offentliga och privata beställare, fastighetsägare, materialtillverkare, konsulter, byggentreprenörer, transportörer och även kommuner som är betydelsefulla i kraft av sin roll som markägare. Även investerare och finansiärer finns representerade i arbetet.

– Målsättningen har varit att involvera fler roller än hållbarhets- och klimatexperter, att få med beslutsfattare inom affärs- och verksamhetsutveckling säger Agneta Wannerström.

Hon har märkt att frågan om klimatomställning har utvecklats till att bli en viktig strategisk affärsfråga.

– Det märks bland annat i det engagemang som har funnits i det här arbetet. Klimatfrågan kommer att påverka villkoren för att driva affärer framöver. Det är en viktig insikt som vi har fått av arbetet med färdplanen, säger Agneta Wannerström.


Arbetet nu på remiss

Under året har man inom projektet genomfört ett antal workshops och rundabordssamtal med deltagare från hela värdekedjan. Arbetet har landat i ett dokument som nu är på remissrunda.

Enligt förslaget till färdplan är deltagarna överens om en målbild om att nå klimatneutralitet år 2045 i enlighet med Sveriges ambition. Förslaget till färdplan definierar också hinder och möjligheter för att nå målet.

– Målet är att både byggskedet och driftskedet ska vara klimatneutralt 2045. Arbetet har landat i ett antal uppmaningar till politiken och till andra aktörer i värdekedjan om vad var och en bör göra för att skapa förutsättningar för att uppnå målet, säger Agneta Wannerström.

Vid slutseminariet den 6 mars kommer deltagarna att diskutera och tycka till om uppmaningarna, som ska skapa förutsättningar för en marknad som främjar klimatneutralitet.

– Redan i dag är många aktörer från hela värdekedjan med, men vi vill få fler att ställa sig bakom och aktivt skriva på färdplanen. Vi uppmanar beslutsfattare som jobbar med affärsutveckling och strategiska frågor att delta och aktivt vara med och utforma slutversionen, säger Agneta Wannerström.

Under april månad kommer sedan Fossilfritt Sverige och vi att lämna över resultatet av arbetet med färdplan för en klimatneutral byggsektor tillsammans med de färdplaner som har arbetats fram inom andra branscher till statsministern.

– Vi har fått igång en process. Sedan gäller det att gå från ord till handling och formulera vad det här betyder i praktiken för mitt/vårt företag. Vi måste ha en bild av hur vi jobbar vidare. Det är det vi diskuterar nu, säger Agneta Wannerström.

Styrgruppen bakom färdplan för en klimatneutralbyggsektor:
  • Björn Wellhagen, näringslivspolitisk chef, ansvarig husbyggnad, Sveriges Byggindustrier
  • Maria Brogren, hållbarhetschef WSP
  • Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC
  • Mats Wendel, innovationsstrateg, Swerock
  • Johan Rootzén / Filip Johnsson, Chalmers och Mistra Carbon Exit
  • Alexandra Laurén, vice vd Skanska Sverige
  • Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige

Skola mitt i byn vann arkitekttävling

Bidrar till positiv samhällsutveckling i Rinkeby.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skola-mitt-i-byn-vann-arkitekttavling-26981

Kommitté föreslår innehållsförteckning för byggmaterial

Två förslag från Kommittén för modernare byggregler.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kommitte-foreslar-innehallsforteckning-byggmaterial-26977

Expertgrupp har snickrat ihop social bostadspolitik

Expertrapport ger 15 förslag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/expertgrupp-har-snickrat-ihop-social-bostadspolitik-26966

AR-verktyg för bredare användargrupp

Veidekke först ut att testa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ar-verktyg-bredare-anvandargrupp-26975

Praktikant föll genom hål – Peab straffas

Ska betala företagsbot på 200 000.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/praktikant-foll-genom-hal-peab-straffas-26974

Ny lag ska sätta press på kommunerna

Regeringen vill se mer ansvar från kommunerna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-lag-ska-satta-press-pa-kommunerna-26964

Sveriges Byggindustrier: Punktlistan innehöll lågt hängande frukter

Anna Broman är inte lika entusiastisk som Peter Eriksson.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-byggindustrier-punktlistan-inneholl-lagt-hangande-frukter-26965

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Behov av 67 000 bostäder varje år

Boverket presenterar ny prognos.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/behov-av-67-000-bostader-varje-ar-26963

Norrköping får klartecken för bostäder i hamnen

Byggstart kan ske i slutet av 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norrkoping-far-klartecken-bostader-i-hamnen-26973

Hon ska leda Swecos projektledare

Helena Hed tar plats i ledningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ska-leda-swecos-projektledare-26972