Meny

Omfattande utredningsarbete efter broraset

Omfattande utredningsarbete efter broraset

Utredningsarbetet efter broolyckan i Ludvika i somras pågår för fullt. Men det lär ta tid innan arbetet är färdigt – minst ett halvår enligt kammaråklagare Charlotta Tanner.

Det var på torsdagseftermiddagen den 13 juli som larmet kom om att byggnadsställningen vid bron som går över järnvägen i centrala Ludvika hade rasat. Tolv personer skadades, varav sex stycken allvarligt. Den nya bron skulle ersätta den tidigare Kajbron som var utsliten och enligt entreprenören Skanska skedde olyckan under gjutningsarbetet som utfördes av en underentreprenör. Efter olyckan inleddes utredningar av såväl Skanska som Arbetsmiljöverket och polis.

Charlotta Tanner, kammaråklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott leder förundersökningen om arbetsmiljöbrott kopplat till olyckan. Hittills har en första dokumentation av platsen före och efter olyckan genomförts.

– Vi har ett antal teorier om vad som kan ha orsakat olyckan. Nu kommer vi att göra analyser utefter dessa, säger Charlotta Tanner.

En teori är att ett förbipasserande tåg kan ha satt igång raset, en annan är att väder och vind kan ha påverkat.

– Men detta är faktorer som måste räknas med i ritningarna. Eftersom bron går över en järnväg har tåg passerat även tidigare. Vi kommer att undersöka om underentreprenören har följt ritningarna eller att ritningarna har varit felaktiga, men också hur avtalen har sett ut, Skanskas riktlinjer och mycket mer, säger Charlotta Tanner.

Flera av de målsägande bor i Polen och Charlotta Tanner menar att det kommer att bli mycket arbete med att höra alla inblandade.

– Utredningen kommer inte att ta under ett halvår. Jag hoppas att vi blir klara inom ett år, men det är en resursfråga och beror också på vilka resultat vi ser, säger hon.

Kajbron i Ludvika

Den nya bron ska ersätta den tidigare Kajbron som var utsliten. Enligt Trafikverket ska bron ha två körfält och en gång- och cykelbana. Skanska påbörjade byggnation januari 2017 och bron beräknades tidigare vara klar under senare delen av året. Ludvika kommun har initierat projektet, och är anläggningsägare. Kommunen finansierar projektet tillsammans med Trafikverket, som står som byggherre.

Partnering – en lagsport för att nå målet

NCC turnerar med event om partneringformen
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/partnering-en-lagsport-att-na-malet-25968

Plusenergibostäder prisas internationellt

Einar Mattsson tar emot hållbarhetspris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/plusenergibostader-prisas-internationellt-25969

Polisen står maktlös mot stölderna

Allt fler inbrott på byggarbetsplatser anmäls.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/polisen-star-maktlos-mot-stolderna-25941

Amorteringskravet rycker allt närmare

Amorteringskraven kan skärpas för nya bolånetagare som väljer hög belåning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/amorteringskravet-rycker-allt-narmare-25945

Ramavtalet som ska få ner bostadsbristen igång

SKL hoppas hjälpa bostadsbyggandet på traven.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramavtalet-som-ska-fa-ner-bostadsbristen-igang-25949

SSM vill göra hyresgäster till långsiktiga ägare

Arbetar på att hitta mellanform.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ssm-vill-gora-hyresgaster-till-langsiktiga-agare-25965

Skapar BIM ökat affärsvärde?

Färsk avhandling studerar Trafikverket.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skapar-bim-okat-affarsvarde-25964

Hjärnan bakom miljökrav prisas

Hans Nilsson är årets framtidsbyggare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hjarnan-bakom-miljokrav-prisas-25961

Så jobbar byggföretagen för att stoppa inbrotten

Märkning, dokumentation och checklistor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-jobbar-byggforetagen-att-stoppa-inbrotten-25942

Så ska utbildning minska bristen på arbetskraft

Branschen föreslår mer resurser till Yrkesvux och Yrkeshögskolan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-utbildning-minska-bristen-pa-arbetskraft-25959