Meny
  • Fredrik Jaresved, Airport City Stockholm, Lotten Herrman, Trafikverket, Marcus Nilsson, Veidekke, Daniella Waldfogel, Stockholms Handelskammare, Mats Norrbom, Uppsala kommun och Stefan Bojander, Sweco.

Ökade regionala tågresor sätter press på järnvägen

Ökade regionala tågresor sätter press på järnvägen

Samhället går miste om 400 miljoner kronor varje år som fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm inte byggs, konstaterade Stefan Bojander, expert på infrastruktur på Sweco, när infrastruktur diskuterades på Business Arena i Uppsala.

Resandet med tåg går mycket bra i Sverige just nu, men det är nästan uteslutande regiontrafiken som har stått för ökningen. Detta konstaterade Stefan Bojander, expert på infrastruktur på Sweco, när infrastruktur diskuterades på ett seminarium på Business Arena i Uppsala under onsdagen. Siffrorna kommer från Trafikanalys. 

– Järnvägen är ett otroligt kraftfullt sätt att resa. Ett dubbelspår motsvarar nio filer på en motorväg, sade han.

I Uppsalaregionen är beslutet om fyrspår på hela sträckan mellan Stockholm och Uppsala avgörande. Tidigare i år kom beslut om 23 kilometer nytt dubbelspår mellan Uppsala och Knivsta. 2029 är den etappen i bästa fall klar.

– Att det regionala resandet har ökat i landet är en följd av avregleringen. Det blev inte så många privata aktörer som många trodde i samband med det. Istället är det mer regionala skattepengar som har gått in i infrastrukturen, ett exempel är Skånetrafiken. Frågan är bara när regionerna kring Uppsala och Stockholm börjar göra samma sak, sade Stefan Bojander.

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör i Uppsala, påpekade att det sedan några år tillbaka nyinvigda resecentrum i Uppsala redan har kapacitetsbrist. 

– Det har blivit till en flaskhals redan och ingen kunde förutspå det.

Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare deltog i samma panel. Hon instämde i behovet av kraftigt utbyggd infrastruktur.

– Detta är Sveriges hetaste arbetsmarknadsregion. Ett dubbelspår måste tidigareläggas annars läcker regionen i tillväxt och produktivitet. Om folk inte kommer i tid till möten eller till och med känner att de måste säga upp sig för att det inte fungerar att arbetspendla har vi stora problem, sade hon.

Trafikverkets ställföreträdande regionala direktör för Region Öst, Lotten Herrman, underströk dock att det är viktigt att planprocessen får ha sin gång och det i sig även blir en garant för god kvalité och att det som byggs fyller en funktion.

– Det får inte gå för fort. Det är aldrig så tragiskt som att åka på en överdimensionerad väg. Men jag delar bilden av vikten av ökat underhållsarbete för att få det vi redan har att fungera bättre.

Även Fredrik Jaresved, vd, Airport City Stockholm, tryckte på för att få till bättre infrastruktur till Arlanda.

– Arlanda har en av de största järnvägsstationerna i landet och vi har 27 000 arbetsplatser i området och planen att detta ska fördubblas inom femton år. Att järnvägar och vägar fungerar och får utbyggd kapacitet hit är otroligt viktigt, sade han.

När panelen fick frågan om vad som står på deras önskelista gällande infrastrukturen svarade Marcus Nilsson, regionchef Öst hos Veidekke att han gärna ville se att det tillsätts en samordnare som kan driva de frågorna kontinuerligt och övergripande regionalt, bland annat gentemot regeringen.

– Lokalt i Uppsala skulle jag också vilja se byggandet av Södra länken, sade han.

NCC vill att olyckstalen bland UE går ner

De ska vända olycksstatistiken hos sina underentreprenörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vill-att-olyckstalen-bland-ue-gar-ner-27900

Nytt arbetsutskott ska jobba för bättre bygghandlingar


Beast ska göra tidstjuv effektiv.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-arbetsutskott-ska-jobba-battre-bygghandlingar-27918

Granskningsstandard får uppmärksamhet i England

Effektivare granskning på export.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/granskningsstandard-far-uppmarksamhet-i-england-27919

Skanska inleder kulturhusrenovering

Renoverar för en halv miljard.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-inleder-kulturhusrenovering-27916

Tuffare väder utmaning för byggare

Så minimerar du skadorna på företaget när ditt projekt drabbas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tuffare-vader-utmaning-byggare-27896

Så skyddar du tak mot översvämning

Ny vägledning ska säkra kvaliteten på avvattningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-skyddar-du-tak-mot-oversvamning-27897

Karlastaden får Rambolls signum

"Vi vill skapa en levande och mänsklig stadsdel."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/karlastaden-far-rambolls-signum-27912

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Bostadsbyggandet minskade 16 procent 2018

Flera byggbolag visar ännu större tapp i antalet påbörjade lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskade-16-procent-2018-27911

Gammalt blir nytt och hållbart i Linköping

Miljonprogramshus når miljöcertifiering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gammalt-blir-nytt-och-hallbart-i-linkoping-27910

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909