Meny
  • När Umehem byggde till i kvarteret Audumbla 8 i Umeå valde de bort fjärrvärme till förmån för bergvärmepump. Så vill de fortsätta att göra, trots att de nya energideklarationerna kommer att premiera fjärrvärme.
    Foto: Johanna Åfreds

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Den 1 januari 2019 införs primärenergital i energideklarationerna. Det innebär att energiprestandan i energideklarationerna ska beräknas enligt samma metod som vid nybyggnation. Men branschen jublar inte. ”Primärenergital hjälper inte utvecklingen framåt,” säger energikonsult Jonas Ternström.

Från och med den 1 januari 2019 ska energideklarationer ange byggnaders energiprestanda med hjälp av primärenergital. Det gamla måttet, specifik energiprestanda, kommer dock fortfarande att finnas med som tilläggsinformation i energideklarationen.

Skillnaden är att medan den specifika energianvändningen anger hur mycket köpt energi som går åt för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel, så tar primärenergital även hänsyn till vilken energibärare som används samt byggnadens geografiska läge. En energibärare är ett ämne eller ett system som och transporterar energi, till exempel varmvattnet i fjärrvärmenätet eller elen i elnätet.

Ska bli lättare att jämföra

Tanken med primärenergital är att det dels ska bli lättare att jämföra byggnader som ligger i olika delar av landet, och dels att spegla den miljömässiga fördelen med att använda till exempel fjärrvärme – som är spillvärme från andra processer – hellre än el för att värma fastigheter.

Ändringen är ett steg i att anpassa de svenska reglerna till EU:s energiprestandadirektiv. Flera anpassningar av de svenska reglerna är redan genomförda. 2017 beslutade regeringen med anledning av direktivet att byggnaders energiprestanda ska uttryckas i primärenergital, och primärenergital infördes i Boverkets Byggregler BBR.

Nu ändras alltså energideklarationerna så att energiprestanda fastställs enligt samma metod som vid nybyggnation.

Vinnare och förlorare

I samband med att måttet för byggnaders energiprestanda ändras från specifik energianvändning till primärenergital så kommer vissa byggnader att få en relativt sett bättre siffra, och andra en relativt sett sämre siffra. Primärenergital premierar till exempel fjärrvärme.

Umehem, som bygger, äger och förvaltar både lägenheter och kontorslokaler i Umeå, är ett exempel på ett företag som har valt att använda bergvärmepump, heller än fjärrvärme, i många av sina nybyggnadsprojekt. Men enligt Anders Lindgren, styrelseordförande för Umehem, kommer införandet av primärenergital inte att påverka det valet.

– Det blir mindre förmånligt nu att välja värmepump, men vi ser ändå att fördelarna överväger. Vår grundtanke är egentligen att vi tack vare bergvärmepump och borrhålslager får både värme och kyla, säger Anders Lindgren.

Ser inga fördelar med det nya

Jonas Ternström, energikonsult på Ecis, arbetar med energideklarationer till vardags. Han känner ingen oro inför förändringarna som ska ske vid årsskiftet.

– Det är i grunden samma beräkning som vi ska göra, bara att man sedan viktar siffran utefter geografi och energibärare, säger han.

Däremot har Jonas Ternström svårt att se några fördelar med det nya måttet på energiprestanda. Det kommer att bli svårare för honom och andra som arbetar med energideklarationer att förklara vad siffran innebär, tror han, och han tror inte att det kommer att driva på energieffektivisering av byggnader.

– Primärenergital hjälper inte utvecklingen framåt. Då tror jag att en rad andra förslag som kom fram i remissrundan hade haft större effekt, till exempel att införa en värmeförlustfaktor vid nybyggnation, säger han.

I början av januari kommer Boverket att publicera en webbhandbok för de nya energideklarationerna. Handboken ska beskriva de nya reglerna och vara en vägledning för dem som ska ta fram energideklarationer. Den ska även innehålla en funktion för att omvandla det tidigare måttet specifik energianvändning till det nya måttet primärenergital.

Föredömen har tagit säkerheten till ny nivå

Håll Nollan sätter fokus på arbetsmiljö.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/foredomen-har-tagit-sakerheten-till-ny-niva-28031

Smidigare transporter med ny app

Kopplar ihop byggare med åkerier och materialleverantörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smidigare-transporter-med-ny-app-28027

Petade entreprenören i konkurs

Tappade kontrakt på Förbifarten – nu är företaget på obestånd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/petade-entreprenoren-i-konkurs-28049

NCC säljer dansk återvinning

NCC renodlar affären och säljer sin danska återvinningsverksamhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-saljer-dansk-atervinning-28044

Vinnare Kasper Salin-priset 2018

"Liten byggnad med säregen gestalt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vinnare-kasper-salin-priset-2018-28032

”Vi jobbade redan bra, men ville bli ännu bättre”

Skanskas projekt i kvarteret Tändstickan i Göteborg är nominerat till Håll Nollans pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-jobbade-redan-bra-men-ville-bli-annu-battre-28040

”Vi kände att vi måste göra något”

SL:s projekt Roslagsbanan nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-kande-att-vi-maste-gora-nagot-28041

“Det värsta hade hänt”

Ellevios projekt Säker arbetsplats nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-varsta-hade-hant-28042

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029