Meny

Nytt energimål för 2030

Nytt energimål för 2030

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om ett nytt mål för energieffektivisering. Till 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, tycker målet är ambitiöst.

Det nya energieffektiviseringsmålet är en del av den ramöverenskommelse om energipolitiken som regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna slöt i somras. En del av ramöverenskommelsen är att under 2017 besluta om ett mål för energieffektivisering till 2030. Nu har alltså partierna enats – Sverige ska ha 50 procent effektivare energianvändning år 2030 jämfört med 2005.

Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP, en faktor som gör att målet är möjligt att nå tror Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier.

– Men det förutsätter att BNP-tillväxten är mycket god under perioden fram till 2030, att kärnkraftsreaktorer stängs som planerat eftersom kärnbränslet räknas som tillförd energi, och att Sverige inför tydligare incitament för energieffektivisering, så att det blir mer lönsamt att energieffektivisera. Det är också viktigt att vi har ett generellt bra investeringsklimat i Sverige så att företag kan investera i ny utrustning och så att fordonsparken relativt snabbt kan bytas ut mot mer energieffektiva fordon, säger hon.

Ytterligare en faktor som Maria Brogren tror kan underlätta när det gäller att nå målet är att det inte är uppdelat i sektorer, utan är ett generellt mål för hela Sverige.

– Det är bra för då kan åtgärder göras först i de sektorer där de är mest kostnadseffektiva. Personligen anser jag att insatserna först och främst ska riktas mot den energianvändning som ger störst klimatpåverkan, det vill säga användningen av fossila bränslen, säger hon.

Enligt förslaget från regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ska Energimyndigheten få i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Maria Brogren är positiv till sektorsstrategier och säger att Sveriges Byggindustrier gärna är med och tar fram en strategi för byggsektorn.

– Vi vet inte hur breda eller smala sektorer man tänker sig strategier för men jag kan personligen tycka att det skulle behövas en strategi för byggsektorn, det vill säga själva byggverksamheten, och en annan för fastighetssektorn, det vill säga befintliga och tillkommande byggnader, säger hon.

Maria Brogren nämner flera nyligen genomförda och kommande regelförändringar som bidrar till energieffektivisering i bygg- och fastighetsbranschen. Till exempel de kommande kraven på nära nollenergibyggnader, utredningen om energisparlån, den nationella renoveringsstrategin och den nya lagen om energikartläggning.

– Grundläggande är att det ska vara enkelt och lönsamt att vara energieffektiv. Vi har till exempel föreslagit en lägre fastighetsavgift för energieffektiva byggnader, säger Maria Brogren.

"Skärpning, branschen"

BUSINESS ARENA: Tre goda ting för ökad produktivitet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skarpning-branschen-27286

Szyber lämnar riksdagen

Misstankar kring privata resor har skadat förtroendet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/szyber-lamnar-riksdagen-27277

30 personer misstänks för fusk med Rot-avdrag

Misstänks ha lurat staten på flera miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/30-personer-misstanks-fusk-med-rot-avdrag-27279

Norrköping lyfter arkitekturen med policy

Följer trenden med egna riktlinjer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norrkoping-lyfter-arkitekturen-med-policy-27274

HSB ställer om till eldrivet

Satsningen ska minska koldioxidutsläppen med 193 ton per år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hsb-staller-om-till-eldrivet-27278

Szyber lämnar riksdagen

Misstankar kring privata resor har skadat förtroendet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/szyber-lamnar-riksdagen-27277

”Många kompromissar med gestaltningen”

Sveriges Arkitekter positiva till kommunpolicy.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/manga-kompromissar-med-gestaltningen-27275

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Norska Hent växer snabbt i Sverige

Mer projekt på gång för Trondheimföretag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-hent-vaxer-snabbt-i-sverige-27265

MVB bygger Haningeskola

Ska rymma 700 elever.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-haningeskola-27273

Minskat bostadsbyggande slår mot arkitekterna

Idag publicerar Sveriges Arkitekter sin branschrapport på Business Arena i Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/minskat-bostadsbyggande-slar-mot-arkitekterna-27272