Meny

Nytt energimål för 2030

Nytt energimål för 2030

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om ett nytt mål för energieffektivisering. Till 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, tycker målet är ambitiöst.

Det nya energieffektiviseringsmålet är en del av den ramöverenskommelse om energipolitiken som regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna slöt i somras. En del av ramöverenskommelsen är att under 2017 besluta om ett mål för energieffektivisering till 2030. Nu har alltså partierna enats – Sverige ska ha 50 procent effektivare energianvändning år 2030 jämfört med 2005.

Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP, en faktor som gör att målet är möjligt att nå tror Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier.

– Men det förutsätter att BNP-tillväxten är mycket god under perioden fram till 2030, att kärnkraftsreaktorer stängs som planerat eftersom kärnbränslet räknas som tillförd energi, och att Sverige inför tydligare incitament för energieffektivisering, så att det blir mer lönsamt att energieffektivisera. Det är också viktigt att vi har ett generellt bra investeringsklimat i Sverige så att företag kan investera i ny utrustning och så att fordonsparken relativt snabbt kan bytas ut mot mer energieffektiva fordon, säger hon.

Ytterligare en faktor som Maria Brogren tror kan underlätta när det gäller att nå målet är att det inte är uppdelat i sektorer, utan är ett generellt mål för hela Sverige.

– Det är bra för då kan åtgärder göras först i de sektorer där de är mest kostnadseffektiva. Personligen anser jag att insatserna först och främst ska riktas mot den energianvändning som ger störst klimatpåverkan, det vill säga användningen av fossila bränslen, säger hon.

Enligt förslaget från regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ska Energimyndigheten få i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Maria Brogren är positiv till sektorsstrategier och säger att Sveriges Byggindustrier gärna är med och tar fram en strategi för byggsektorn.

– Vi vet inte hur breda eller smala sektorer man tänker sig strategier för men jag kan personligen tycka att det skulle behövas en strategi för byggsektorn, det vill säga själva byggverksamheten, och en annan för fastighetssektorn, det vill säga befintliga och tillkommande byggnader, säger hon.

Maria Brogren nämner flera nyligen genomförda och kommande regelförändringar som bidrar till energieffektivisering i bygg- och fastighetsbranschen. Till exempel de kommande kraven på nära nollenergibyggnader, utredningen om energisparlån, den nationella renoveringsstrategin och den nya lagen om energikartläggning.

– Grundläggande är att det ska vara enkelt och lönsamt att vara energieffektiv. Vi har till exempel föreslagit en lägre fastighetsavgift för energieffektiva byggnader, säger Maria Brogren.

Expertgrupp har snickrat ihop social bostadspolitik

Expertrapport ger 15 förslag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/expertgrupp-har-snickrat-ihop-social-bostadspolitik-26966

Kommitté föreslår innehållsförteckning för byggmaterial

Två förslag från Kommittén för modernare byggregler.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kommitte-foreslar-innehallsforteckning-byggmaterial-26977

AR-verktyg för bredare användargrupp

Veidekke först ut att testa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ar-verktyg-bredare-anvandargrupp-26975

Praktikant föll genom hål – Peab straffas

Ska betala företagsbot på 200 000.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/praktikant-foll-genom-hal-peab-straffas-26974

Ny lag ska sätta press på kommunerna

Regeringen vill se mer ansvar från kommunerna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-lag-ska-satta-press-pa-kommunerna-26964

Sveriges Byggindustrier: Punktlistan innehöll lågt hängande frukter

Anna Broman är inte lika entusiastisk som Peter Eriksson.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-byggindustrier-punktlistan-inneholl-lagt-hangande-frukter-26965

Behov av 67 000 bostäder varje år

Boverket presenterar ny prognos.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/behov-av-67-000-bostader-varje-ar-26963

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Norrköping får klartecken för bostäder i hamnen

Byggstart kan ske i slutet av 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norrkoping-far-klartecken-bostader-i-hamnen-26973

Hon ska leda Swecos projektledare

Helena Hed tar plats i ledningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ska-leda-swecos-projektledare-26972

Sista chansen att anmäla till Årets Bygge

Anmäl ditt favoritprojekt senast 20 juni!
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sista-chansen-att-anmala-till-arets-bygge-26900