Meny

Nytt energimål för 2030

Nytt energimål för 2030

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om ett nytt mål för energieffektivisering. Till 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, tycker målet är ambitiöst.

Det nya energieffektiviseringsmålet är en del av den ramöverenskommelse om energipolitiken som regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna slöt i somras. En del av ramöverenskommelsen är att under 2017 besluta om ett mål för energieffektivisering till 2030. Nu har alltså partierna enats – Sverige ska ha 50 procent effektivare energianvändning år 2030 jämfört med 2005.

Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP, en faktor som gör att målet är möjligt att nå tror Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier.

– Men det förutsätter att BNP-tillväxten är mycket god under perioden fram till 2030, att kärnkraftsreaktorer stängs som planerat eftersom kärnbränslet räknas som tillförd energi, och att Sverige inför tydligare incitament för energieffektivisering, så att det blir mer lönsamt att energieffektivisera. Det är också viktigt att vi har ett generellt bra investeringsklimat i Sverige så att företag kan investera i ny utrustning och så att fordonsparken relativt snabbt kan bytas ut mot mer energieffektiva fordon, säger hon.

Ytterligare en faktor som Maria Brogren tror kan underlätta när det gäller att nå målet är att det inte är uppdelat i sektorer, utan är ett generellt mål för hela Sverige.

– Det är bra för då kan åtgärder göras först i de sektorer där de är mest kostnadseffektiva. Personligen anser jag att insatserna först och främst ska riktas mot den energianvändning som ger störst klimatpåverkan, det vill säga användningen av fossila bränslen, säger hon.

Enligt förslaget från regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ska Energimyndigheten få i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Maria Brogren är positiv till sektorsstrategier och säger att Sveriges Byggindustrier gärna är med och tar fram en strategi för byggsektorn.

– Vi vet inte hur breda eller smala sektorer man tänker sig strategier för men jag kan personligen tycka att det skulle behövas en strategi för byggsektorn, det vill säga själva byggverksamheten, och en annan för fastighetssektorn, det vill säga befintliga och tillkommande byggnader, säger hon.

Maria Brogren nämner flera nyligen genomförda och kommande regelförändringar som bidrar till energieffektivisering i bygg- och fastighetsbranschen. Till exempel de kommande kraven på nära nollenergibyggnader, utredningen om energisparlån, den nationella renoveringsstrategin och den nya lagen om energikartläggning.

– Grundläggande är att det ska vara enkelt och lönsamt att vara energieffektiv. Vi har till exempel föreslagit en lägre fastighetsavgift för energieffektiva byggnader, säger Maria Brogren.

Fler dödsolyckor än i fjol

Hittills i år har 10 personer som jobbar inom byggverksamhet förolyckats på arbetet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fler-dodsolyckor-i-fjol-27669

Prime Living säljer ut för att avvärja krisen

Aktien glädjerusade efter beskedet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/prime-living-saljer-ut-att-avvarja-krisen-27670

20-timmarsbygge vinnare i krispig byggtävling

Lyxiga pepparkakskåkar blev vinnare i Arkdes traditionella tävling.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/20-timmarsbygge-vinnare-i-krispig-byggtavling-27667

Borättsbyggandet i Stockholm ett sänke

Kraftigt minskat bostadsrättsbyggande i Stockholm drar ner ner nybyggnadstakten.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/borattsbyggandet-i-stockholm-ett-sanke-27665

Sysselsättningen ökar men bygg står stilla

Bygg har inte bidragit till uppgången i sysselsättningen i november 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sysselsattningen-okar-men-bygg-star-stilla-27661

Nej till stöd för energieffektiv renovering

Miljöekonomisk rapport vill skrota stöd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nej-till-stod-energieffektiv-renovering-27660

Analytiker: ”Sverige sticker ut i Europa”

Euroconstruct förutspår att investeringar i bostäder ska sjunka med 35 procent till 2021.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/analytiker-sverige-sticker-ut-i-europa-27640

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

NCC skänker 1 miljon till Ingenjörer utan gränser

"Byggnation och utbildning ligger oss varmt om hjärtat"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-skanker-1-miljon-till-ingenjorer-utan-granser-27658

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655