Meny

Nytt energimål för 2030

Nytt energimål för 2030

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om ett nytt mål för energieffektivisering. Till 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, tycker målet är ambitiöst.

Det nya energieffektiviseringsmålet är en del av den ramöverenskommelse om energipolitiken som regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna slöt i somras. En del av ramöverenskommelsen är att under 2017 besluta om ett mål för energieffektivisering till 2030. Nu har alltså partierna enats – Sverige ska ha 50 procent effektivare energianvändning år 2030 jämfört med 2005.

Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP, en faktor som gör att målet är möjligt att nå tror Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier.

– Men det förutsätter att BNP-tillväxten är mycket god under perioden fram till 2030, att kärnkraftsreaktorer stängs som planerat eftersom kärnbränslet räknas som tillförd energi, och att Sverige inför tydligare incitament för energieffektivisering, så att det blir mer lönsamt att energieffektivisera. Det är också viktigt att vi har ett generellt bra investeringsklimat i Sverige så att företag kan investera i ny utrustning och så att fordonsparken relativt snabbt kan bytas ut mot mer energieffektiva fordon, säger hon.

Ytterligare en faktor som Maria Brogren tror kan underlätta när det gäller att nå målet är att det inte är uppdelat i sektorer, utan är ett generellt mål för hela Sverige.

– Det är bra för då kan åtgärder göras först i de sektorer där de är mest kostnadseffektiva. Personligen anser jag att insatserna först och främst ska riktas mot den energianvändning som ger störst klimatpåverkan, det vill säga användningen av fossila bränslen, säger hon.

Enligt förslaget från regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ska Energimyndigheten få i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Maria Brogren är positiv till sektorsstrategier och säger att Sveriges Byggindustrier gärna är med och tar fram en strategi för byggsektorn.

– Vi vet inte hur breda eller smala sektorer man tänker sig strategier för men jag kan personligen tycka att det skulle behövas en strategi för byggsektorn, det vill säga själva byggverksamheten, och en annan för fastighetssektorn, det vill säga befintliga och tillkommande byggnader, säger hon.

Maria Brogren nämner flera nyligen genomförda och kommande regelförändringar som bidrar till energieffektivisering i bygg- och fastighetsbranschen. Till exempel de kommande kraven på nära nollenergibyggnader, utredningen om energisparlån, den nationella renoveringsstrategin och den nya lagen om energikartläggning.

– Grundläggande är att det ska vara enkelt och lönsamt att vara energieffektiv. Vi har till exempel föreslagit en lägre fastighetsavgift för energieffektiva byggnader, säger Maria Brogren.

I vimlet på Årets Bygge-galan

Vår reporter Mattias de Frumerie gav sig ut i vimlet under Årets Bygge-galan på Cirkus
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/i-vimlet-pa-arets-bygge-galan-26539

Östra Länken är Årets Bygge 2018!

Infrastrukturprojekt i norr prisades på branschens gala.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ostra-lanken-ar-arets-bygge-2018-26528

Sweco vill bygga tågtunnel under Lund

Ska ge plats för 2500 bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sweco-vill-bygga-tagtunnel-under-lund-26536

Unga tjejer bjuds till WSP

111 stycken 12-19-åringar ska få inblick i bygg och teknik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/unga-tjejer-bjuds-till-wsp-26535

Ytterman rekryterar nya medarbetare

Nyanställer i Uppsala och Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ytterman-rekryterar-nya-medarbetare-26529

Riksdagspartierna debatterade bostäder

Plakatpolitik med byggfokus på Årets Bygge-galan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/riksdagspartierna-debatterade-bostader-26524

Flexator är Årets Leanbyggare

"Det här är ett viktigt pris för oss."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flexator-ar-arets-leanbyggare-26527

Vinnarna av Byggopus fick gå på fest med hela branschen

Prisades med 10 000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vinnarna-av-byggopus-fick-ga-pa-fest-med-hela-branschen-26526

Hållbarhetshuset är Årets Fasad

KTH-byggnad prisad under Årets Bygge-galan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hallbarhetshuset-ar-arets-fasad-26525

Uppkoppling minskar stressen på bygget

Digitaliseringen har många fördelar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/uppkoppling-minskar-stressen-pa-bygget-26523