Meny

Nya trender inom byggandet kan medföra risker

Nya trender inom byggandet kan medföra risker

Nya trender inom byggandet kan innebära risker för skador. Det visar en ny rapport från försäkringsbolaget Gar-bo som listar 15 byggtrender som kan medföra fler skador.

I takt med att nya trender och ny teknik utvecklas så utvecklas även byggandet av bostäder och andra husbyggnader. Solceller, gröna tak och laddstationer för elbilar är några exempel på företeelser som har blivit vanligare på senare år, men men kunskapen om potentiella risker finns inte alltid där, enligt Gar-bos skadeförebyggande rapport om 15 aktuella byggtrender.

– Vi ser att nya material och metoder ibland introduceras för snabbt, säger Mårten Lindström, ordförande i Gar-Bos tekniska råd.

De trender som rapporten listar rör främst bostadsbyggande men även andra husbyggnader. Ibland är riskerna sådana som Gar-bo har sett ökad skadeanmälan kring. Bland annat visar en rapport från Vattenskadecentrum att det är fler vattenanslutningar i kök, vilket har medfört att det blivit vanligare med vattenskador i kök än i badrum. Några av de vanligaste orsakerna är att det läcker vid diskmaskinen eller vid kylen och frysen. Eftersom många har trägolv i sina kök är risken för en utbredd vattenskada extra stor.

Noggrannhet viktigt vid nya metoder

Men i första hand är Gar-Bos rapport framtidsinriktad.

– Syftet är att lyfta några framtidstrender där vi ser att det finns risker i hur de utförs. Historiskt har det funnits ett antal trender som har gått fel till exempel aluminatbetong, asbest, ingjutningsreglar, flytspackel med mjukgörare och enstegstätade fasader till exempel och det är alla effekter av att man har försökt lösa problem utan att få med alla negativa effekter, säger Peter Wipp, vd på Gar-Bo.

Några av de problem som kan uppkomma om rätt arbetssätt vid byggnationen inte tillämpas som uppmärksammas i rapporten är fuktskador, röta, läckage och brandrisker. Nya vanor och samhällskrav kräver nya byggtekniska lösningar, men det är inte alltid som beprövade metoder hinner tas fram innan de börjar användas.

Peter Wipp skulle önska att man från byggentreprenörer och konstruktörers sida ställer en fråga till innan man hoppar på en ny trend.

– Att man gör en noggrannare projektering och är mer noggrann i utförandet och kontrollerar att det blir rätt och också att man inte gör så stora förändringar så snabbt som man kanske gör ibland, säger han.

Tycker du att branschen borde vara mer skeptisk till nya trender?

– Jag tycker att man bör göra en grundlig analys av riskerna och lära sig att hantera dem. Det handlar bland annat om att se till att nå ut med information till alla som ska jobba med nya material och företeelser, säger Peter Wipp.

Branschen slarvar med analyser

Ibland tycker han att branschen slarvar med sin analys.

– Man fokuserar på några nya egenskaper, men tänker inte så mycket på vad som kan gå fel. Jag tror att det är så att man löser problem eller så handlar det om att man har hittat något som är bra, till exempel solceller, men så får man inte med sig alla aspekter. Kanske görs det bra från början men när det bli spritt så tappar man vissa aspekter. Främst handlar det om att man ska vara mer omsorgsfull när man gör vissa saker, till exempel platta tak, säger Peter Wipp.

Han menar att det är viktigt att göra ”rätt från början” särskilt när det gäller nya byggtrender som kan innebära nya krav i projektering, planering, genomförande och förvaltning av ett projekt. En av de trender han tycker är viktigast att hålla koll på är betong med nya egenskaper.

– Betong är ett så grundläggande material där det kan få stora konsekvenser om materialet har förändrade egenskaper. Inom det området tror jag att det behövs mer kunskap och mer information till byggare och konstruktörer, till exempel om torktiderna blir längre. Det är viktigt att det blir allmänt känt, säger Peter Wipp.

Andra trender som lyfts upp i Gar-Bos rapport är tröskelfria terrasser och balkonger, låglutande tak, gröna tak, solceller, laddning av elbilar, byggande i massivträ utan väderskydd, ökning av elinstallationer i digitala hem, stora våningshöga fönster, hetvattenkranar, blandfasader, utjämning av golv- och marknivå, gröna väggar och IT-säkerhet i smarta hem.

– Många av trenderna är positiva och mycket intressanta, till exempel solceller – och man beaktar alla aspekter när man bygger in dem. Det är egentligen inget sensationellt i den här rapporten utan mer en kartläggning av de trender vi har sett – och vilka risker de kan medföra, säger Peter Wipp.

Rapporten ”15 byggtrender – så förebygger vi riskerna” finns att ladda ner på Gar-bos hemsida.

6 byggtrender och dess risker

1.

Trend: Minskad höjdskillnad mellan golv- och marknivå

Risk: Fuktinträngning (framförallt när bottenbjälklag kommer under marknivån)

2.

Trend: Gröna tak

Risk: Otätheter i underlaget

3.

Trend: Låglutande tak

Risk: Läckage och fuktskador

4.

Trend: Stora fönster

Risk: Kallras, utvändig ytkondens och läckage

5.

Trend: Betong med nya egenskaper

Risk: Rötskador och skadliga gaser

6.

Trend: Solcellspaneler

Risk: Brandfara

Expertgrupp har snickrat ihop social bostadspolitik

Expertrapport ger 15 förslag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/expertgrupp-har-snickrat-ihop-social-bostadspolitik-26966

Kommitté föreslår innehållsförteckning för byggmaterial

Två förslag från Kommittén för modernare byggregler.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kommitte-foreslar-innehallsforteckning-byggmaterial-26977

AR-verktyg för bredare användargrupp

Veidekke först ut att testa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ar-verktyg-bredare-anvandargrupp-26975

Praktikant föll genom hål – Peab straffas

Ska betala företagsbot på 200 000.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/praktikant-foll-genom-hal-peab-straffas-26974

Ny lag ska sätta press på kommunerna

Regeringen vill se mer ansvar från kommunerna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-lag-ska-satta-press-pa-kommunerna-26964

Sveriges Byggindustrier: Punktlistan innehöll lågt hängande frukter

Anna Broman är inte lika entusiastisk som Peter Eriksson.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-byggindustrier-punktlistan-inneholl-lagt-hangande-frukter-26965

Behov av 67 000 bostäder varje år

Boverket presenterar ny prognos.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/behov-av-67-000-bostader-varje-ar-26963

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Norrköping får klartecken för bostäder i hamnen

Byggstart kan ske i slutet av 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norrkoping-far-klartecken-bostader-i-hamnen-26973

Hon ska leda Swecos projektledare

Helena Hed tar plats i ledningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ska-leda-swecos-projektledare-26972

Sista chansen att anmäla till Årets Bygge

Anmäl ditt favoritprojekt senast 20 juni!
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sista-chansen-att-anmala-till-arets-bygge-26900