Meny

Nya gränsvärden för kvarts på gång

Nya gränsvärden för kvarts på gång

Nya regler väntar för gränsvärdena för bland annat kvartsdamm. Arbetsmiljöverket ser sänkningen som en tydlig signal för hur farligt det osynliga dammet kan vara.

Respirabelt kvartsdamm får ett bindande gränsvärde på 0,1 mg/m3 inom EU. Det innebär att medlemsstaterna ska ha ett gränsvärde som är samma eller lägre. Kvartsdammet blir också en del av det som omfattas av EU:s carcinogen-direktiv. Att vara en del av carcinogen-direktivet innebär att arbetsgivaren ska sänka exponeringen så långt som möjligt oavsett gränsvärde. Arbetsmiljöverket ser nu över gränsvärdet för kvarts och om vi ska gå längre än EU eller behålla dagens gränsvärde.


LÄS MER: Kvartsdammet ska skingras

Dagens gränsvärde för respirabelt kvartsdamm är 0,1 milligram per kubikmeter. Det motsvarar ett kryddmått i 50 000 badkar. Men den lilla halten kan fortfarande innebära en skadlig exponering.

– I ett stängt rum tar det ett par dagar innan det osynliga dammet sjunker till marken och det virvlar lätt upp igen, säger Jens Åhman, enhetschef för Arbetsmiljöverkets enhet för kemiska, mikrobiologiska och fysiska faktorer.


Sammanlagda exponeringen skadlig

Kvartsdammet gör dig inte sjuk direkt, utan det är den kumulativa exponeringen över tiotals år som på sikt orsakar sjukdomar som silikos och lungcancer. Det finns även en akut form av silikos som är mycket ovanlig och den kan man drabbas av efter mycket höga exponeringar under bara några månader.

– På senare år har vi inte haft något fall av akut silikos, men det har förekommit i till exempel Israel, Spanien och Italien under tillverkning av och konstruktion med artificiell sten, säger Gustaf Bäck, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Eftersom kvartsdammet inte orsakar symtom på en gång och inte är synligt för blotta ögat är det lätt att slå sig till ro.

– Riskmedvetenheten är låg, säger Gustaf Bäck.


Finns flera åtgärder

Det finns dock flera åtgärder att ta till för att minska riskerna för exponering. Vattenbegjutning motverkar att kvartsdammet sprids. Välfungerande utsug på maskiner är också viktigt.

– Arbetsgivaren måste först se till att vidta generella åtgärder och därefter tänka på andningsskydd –att bara använda skyddsmask är inte tillräckligt utan lagen kräver generella åtgärder först, säger Jens Åhman.

Det gäller också att se till att andningsskyddet sluter tätt, många andningsskydd är inte kompatibla med skägg utan då krävs en mask med övertryck. Det går inte bara att plocka ett skydd från hyllan och förvänta sig att det ska fungera.

– Skydden ska vara anpassade till individen, som också ska vara utbildad i att hantera den. Genom företagshälsovården går det att göra en provning för att få rätt typ av andningsskydd. Även de stora leverantörerna brukar erbjuda detta, säger Gustaf Bäck.


Ändrat mätningskrav förändrar inget

Att Arbetsmiljöverket inte längre har kvar ska-kravet om mätning av kvartsdamm på arbetsplatserna ger inte en större osäkerhet, menar Gustaf Bäck och Jens Åhman.

– Det var ett fåtal företag som skötte detta väl. Kravet på mätning är idag inte absolut. Det viktigaste är att kunna visa upp att man vidtar tillräckliga åtgärder. Det handlar ju om att ändra kulturer snarare än om siffror på ett papper, säger Gustaf Bäck.

Inom Byggsektorn blev det naturligt svårt att motivera kravet på mätning. Det tar tid att organisera en mätning och att få tillbaka resultaten tar ytterligare några veckor. Till dess är företaget färdigt på byggarbetsplatsen i många fall.

– Den här förändringen har genererat en hel del projekt där branscher samlar in referensdata som kan användas som underlag för företagen när de ska redovisa sitt arbetsmiljöarbete.


Vägledning framtagen

En EU-gemensam vägledning för arbetsmiljöinspektörer kring just kvartsexponering inom bygg har tagits fram och inom kort är en svensk översättning färdig.

– Vägledningen blir dels ett stöd för inspektörer vid tillsyn på arbetsplatser. Men det är också ett bra material för arbetsgivare där de kan läsa om bra skyddsåtgärder, säger Jens Åhman.

Med nya gränsvärden på plats och faktumet att kvarts kommer att ingå i EU:s carcinogen- och mutagendirektiv lär kvartsdammet inom byggindustrin bli ett fokusområde för Arbetsmiljöverket framöver.

– Det är något vi kommer att titta på nästa år i nära samarbete med parterna. De stora företagen har verkligen tagit ett steg framåt i den här frågan. Men på ett bygge är det oftast lite personal från det egna företaget, så det krävs en grundläggande kultur. Andningsskydd borde vara lika naturligt som hjälm och skor, säger Jens Åhman.

Så skyddar du dig från kvartsdammet
  • Var medveten om var exponeringen av kvartsdamm är som störst. En bra tumregel är att där det finns synligt damm är halten kvartsdamm över gränsvärdet.
  • Använd de tekniker som finns för att minska spridningen av kvartsdamm, som vattenbegjutning och fungerande utsug på maskinerna.
  • Använd andningsskydd som fungerar. Det ska vara CE-märkt och ha P3-filter och användaren ska vara utbildad i hur den fungerar.
  • Städa rätt. Spola eller dammsug ytorna och sopa inte.

Framtidens byggen formas

Uppkopplade byggplatser testas i praktiken.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/framtidens-byggen-formas-26359

Stor förändring för byggprogrammet 2019

Mer svenska och engelska ska locka fler.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stor-forandring-byggprogrammet-2019-26374

”Det finns oerhört mycket att göra för att få hyfsat god ordning i vår bransch”

Veidekkes koncerndirektör Jimmy Bengtsson intervjuas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-finns-oerhort-mycket-att-gora-att-fa-hyfsat-god-ordning-i-var-bransch-26377

Ramboll rekryterar arkitekt som kan handel

Norberg lämnar Krook & Tjäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramboll-rekryterar-arkitekt-som-kan-handel-26373

Regeringen tillsätter utredning om Nya Karolinska

"Under ett år har vi krävt en kriskommission"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/regeringen-tillsatter-utredning-om-nya-karolinska-26353

Bostadsbyggandet ökade 8 procent 2017

64 000 nya bostäder byggdes i Sverige förra året.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-okade-8-procent-2017-26358

Släpp in brandingenjören i modellen

En förbisedd faktor i arbetet med BIM-modeller.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/slapp-brandingenjoren-i-modellen-26318

Skanska bygger mer för ESS

Avtalar med ESS om att förbereda forskningscampus i Lund.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-bygger-mer-ess-26351

NCC bygger 96 hyresrätter i Kristianstad

Partneringsamarbete med Kristianstadbyggen
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-96-hyresratter-i-kristianstad-26352

Regeringen mån om tillgängligheten i Kiruna

Trafikverket ska lämna förslag inför stadsflytten.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/regeringen-man-om-tillgangligheten-i-kiruna-26349