Meny
  • Regnläckage i sprickor som lätt uppstår vid fönster, plåtdetaljer och genomföringar är en vanlig orsak till fuktskador i enstegstätade fasader.
    Foto: Boverket

Ny dom om enstegstätat från HD

Ny dom om enstegstätat från HD

I december 2015 dömde Högsta domstolen ut enstegstätade fasader som byggmetod och gav ett 30-tal husägare i Svedala rätt mot Myresjöhus. Av en ny dom från Högsta domstolen framgår att rätten till ersättning inte gäller när en husägare köpt av en annan privatperson.

Den nya domen gäller ett kedjehus i Malmö från 1989 med enstegstätad fasad. 2004 köpte en familj huset och sju år senare upptäckte de fuktskador. De gick då till domstol för att få avdrag på priset. Hovrätten gav dem rätt – privatpersonerna som de köpt huset av skulle betala cirka 450 000 kronor. Men nu slår Högsta domstolen fast att familjen inte har rätt att få avdrag på priset.

Högsta domstolen motiverar sitt beslut med att konstruktionen var allmänt godtagen när huset byggdes och att den stämde med den gällande byggnormen.

Den nya domen kan tyckas gå emot domen om Myresjös hus i Svedala som föll i december. Skälet är att husköpen i de två domarna faller under olika regelverk. Husen i Svedala såldes av entreprenören Myresjö och regleras därför av standardavtalet ABS 95. Huset i Malmö såldes av privatpersoner och regleras av jordabalken.

Läs mer: Oklart hur HD-dom slår mot byggbranschen.

I praktiken innebär de två domarna att en privatperson som beställer ett hus från en entreprenör har ett bättre skydd än en privatperson som köper samma hus i andra hand. 

Skanska utför Norges största vägprojekt

Tar hem OPS-kontrakt för 5,5 miljarder kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-utfor-norges-storsta-vagprojekt-26516

Göteborg kämpar för att nå mål om byggemenskaper

Stort intresse bland kommuner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/goteborg-kampar-att-na-mal-om-byggemenskaper-26492

Loop Rocks får silver av Postnord

Tilldelas andraplats i logistikpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/loop-rocks-far-silver-av-postnord-26513

800 000 lägenheter behöver renoveras

Men kompetensbrist gör att arbetet tar tid.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/800-000-lagenheter-behover-renoveras-26511

Regeringen gör om investeringsstödet

Höjd nivå och bonus för påbyggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/regeringen-gor-om-investeringsstodet-26510

Ny roll för Peter Wågström

Styrelseledamot i bolag med fokus på Baltikum.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-roll-peter-wagstrom-26509

”Förankring har varit i fokus”

Branschen lämnar lista på klimatuppmaningar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forankring-har-varit-i-fokus-26486

8 av 10 byggföretag har svårt att rekrytera

Dipart: ”Ingen svarar på annonser längre. Allt går via personliga kontakter."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/8-av-10-byggforetag-har-svart-att-rekrytera-26507

De är nominerade till Nordbyggs Guldmedalj

Nu kan du rösta på din favoritprodukt!
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ar-nominerade-till-nordbyggs-guldmedalj-26505

Snart avgörs Årets Bygge 2018

Mårten Lindström: ”Det har varit ett jämnare startfält än tidigare.”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-avgors-arets-bygge-2018-26506