Meny
  • Bostadsminister Peter Eriksson och Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, tog båda upp bekymret med att kommunerna ser markförsäljning i första hand som en intäktskälla.
    Foto: Anders Siljevall

Ny arkitekturpolitik ska ge plats åt fler perspektiv

Ny arkitekturpolitik ska ge plats åt fler perspektiv

Sverige har en ny politik för gestaltad livsmiljö. Från att ha varit en angelägenhet för Kulturdepartementet har arkitekturen utvidgats till Näring och Miljö. Bostadsminister Peter Eriksson ser den nya politiken som ett sätt att ta arkitekturen tillbaka till samhällsbyggandet.

Under ett seminarium i Boverkets regi diskuterades makten över arkitekturen. Näringsdepartementet, Kulturdepartementet och Miljödepartementet lade i februari fram propositionen om den nya statliga politiken för gestaltad livsmiljö. Målet är att arkitektur, form och design ska bidra till ett ”hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar at påverka utvecklingen av den gemensamma miljön”.

Bostadsminister Peter Eriksson inledde med att berätta vad skillnaden egentligen är mellan arkitektur och gestaltad livsmiljö.

– Jag ser arkitektur som ett något snävare begrepp. Gestaltad livsmiljö kan inbegripa hela stadsdelar och ha människan i ett tydligt fokus.

Han är nöjd med utformningen av den nya politiken och att alla perspektiv har kommit med.

– Det är helt nödvändigt att vi får med alla perspektiv. Annars riskerar vi att bygga in nya misstag, menade han. Man kan säga att arkitekturen har flyttat hem. Hem till samhällsbyggandet.


Boverket samordnar

Det är Boverket som ska ha det samordnade ansvaret i frågorna. Myndigheten ska ha ett tydligt mandat, menade Peter Eriksson.

– Vi är tydliga med att detta inte bara ska vara en överbyggnad. Det ska vara en tydlig organisation, där det så småningom tillsätts en riksarkitekt.

Anders Sjelvgren, generaldirektör för Boverket, fick svara på frågan när detta skulle ske.

– Rekryteringen pågår och det kommer att tillsättas en riksarkitekt efter sommaren. Före valet har jag börjat säga.

Kristina Berglund, vice ordförande i Svenska Byggnadsvårdsföreningen, presenterade en rapport där föreningen tittar närmare på tre byggprojekt där kulturhistoriska värden och tjänstemäns och allmänhets synpunkter på utformning har åsidosatts. Hennes förhoppning är att den nya arkitekturpolitiken kommer att ge större möjligheter att ta in fler perspektiv redan tidigt i planprocessen.

– Översiktsplanerna har blivit allt mer schematiska. Man hoppar direkt till detaljplanen och när frågor om kultur- eller naturvärden dyker upp har processen gått så långt att man inte vill tänka om, menade hon.


Tommy Lenberg, vd för Byggherrarna.
Foto: Anders Siljevall

Tommy Lenberg, vd för Byggherrarna, förklarade att långsiktighet är a och o för en fastghetsägare.

– Den som har makten över det här är den som har hundraårsperspektivet. Det vi bygger ska stå över tid och det kräver demokratiska beslut som optimerar den kollektiva nyttan. Det är det som är god arkitektur.

Samtidigt kostar det med flexibilitet och generalitet.

– Det som är mitt hem i dag kan vara någon annans arbetsplats imorgon. För att kunna bygga även för framtiden kanske man ska kunna få bidrag för tillgänglighetsanpassning till exempel.

Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, tog upp svårigheten i att påverka en byggprocess efter att marken har blivit såld.

– Det är ett bekymmer att vi säljer mark i tidiga skeden. Vi är bagaren som säljer mjölet för att vi vill ha pengar. Det är inte rimligt. Men hur hanterar vi finansieringen av staden utan att göra så?

Peter Eriksson tog upp samma sak.

– Vi har en markpolitik som vanligtvis används för att dra in stålar till kommunen. Det gör det svårt att få igång processer med social ingång. Kommunerna behöver välja en annan ingång för att få bostäder med större variation.

”Vi hårdgranskade svartekonomin”

Staffan Åkerlund om åren som Byggindustrins chefredaktör.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-hardgranskade-svartekonomin-27527

Bonava och Mimer bygger i Västerås

Totalt 1 000 lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-och-mimer-bygger-i-vasteras-27526

Så gick det för Sweco i kvartal tre

”Stabil utveckling”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-gick-det-sweco-i-kvartal-tre-27523

Efter olyckan: Nu återupptas sprängningarna

"Inga brister i arbetsmiljön"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/efter-olyckan-nu-aterupptas-sprangningarna-27522

Märkesbyggnader invigda i Stockholm

Stjärnarkitekter visade sina skapelser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/markesbyggnader-invigda-i-stockholm-27521

Allvarligt tillbud med lastbil på bygge

Händelsen inträffade på en av Peabs arbetsplatser i Norrköping.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allvarligt-tillbud-med-lastbil-pa-bygge-27519

EU-beslut riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner

Domen är en inskränkning av kommunernas planmonopol.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eu-beslut-riskerar-att-forlanga-handlaggningen-av-detaljplaner-27517

Oroande ökning av konkurser inom bygg

Hög tid att hålla koll på sina byggkunder, enligt UC-ekonom.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oroande-okning-av-konkurser-inom-bygg-27515

Allt är bäddat för 
jätteparken i Norrbotten

NCC bereder för vindkraftparken i Markbygden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allt-ar-baddat-jatteparken-i-norrbotten-27499

Ska lyfta vardagsliv i Trelleborg

Vardagen ska få styra utformningen av stadsdel i Trelleborg
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ska-lyfta-vardagsliv-i-trelleborg-27520