Meny
  • NCC:s styrelseordförande Tomas Billing jobbar nu tillsammans med tf vd Håkan Broman tills en ny vd är på plats.
    Foto: Nordstjernan

"Nu är det verkstad i Norden som gäller"

"Nu är det verkstad i Norden som gäller"

För att komma tillrätta med de svaga rörelsemarginalerna inom Building och Infrastructure sätter NCC allt fokus på kostnader och intäkter i projekten men även på sin overhead totalt sett. Ett nyckelbegrepp för Tomas Billing, NCC:s styrelseordförande, är ”contract management”.

– Det betyder en selektiv anbudspolicy, riskhantering i projektens tidiga faser och ett kontraktsfokus under hela produktionsfasen, säger Tomas Billing, styrelseordförande i NCC.

Redan under måndagen sitter han och Håkan Broman, NCC:s chefsjurist, i ett gemensamt arbetsrum i Solna. Fram till att en ny vd efter Peter Wågström kan rekryteras är det så det härifrån jakten på mer lönsamhet ska bedrivas.

–  Håkan har vd-rollen och jag finns på plats och arbetar halvtid som uppbackning och beslutstöd, säger Tomas Billing till Byggindustrin på tisdagskvällen.

Verksamheten i de svenska delarna av koncernen inom Building och Infrastructure har redan i dag hög lönsamhet med resultat som mer än väl kan mätas mot konkurrenternas. Problemen ligger utanför Sverige.

– Men vi är en nordisk koncern, vi har en nordisk tillväxtstrategi och ska nu få en ordentlig lönsamhet i de delar som sackar efter.

Det kommer med tanke på tidshorisonten i pågående projekt att ta tid.


LÄS MER: NCC:s vd och koncernchef får lämna

NCC särredovisar inte de olika nordiska marknaderna i sin kvartalsredovisning. På koncernivå blir genomslaget därför större i negativ riktning när den sammanvägda rörelsemarginalen för bygg- och anläggningsverksamheten redovisas som 1,5 procent, långt ifrån den strategiska nivån 3,5 procent och konkurrenternas resultat kring 3 procent.

I april 2016 genomfördes uppdelningen av koncernen i NCC och Bonava som planerats under en längre tid. Motivet till uppdelningen var att värdet för aktieägarna långsiktigt bedömdes öka och att tillväxtmöjligheterna blir bättre i två fristående bolag.

Tomas Billing är också mycket nöjd med resultatet sett till 2016. Aktieägare som ägt aktier i båda bolagen under hela året fick en total avkastning på 40 procent.

– Det är mer än de två bolagens enskilda värdeökningar. Marknaden uppskattade att Bonavas aktier  delades ut till NCC:s ägare och sattes på börsen på sina egna meriter.

Men avsikten med uppdelningen var framför allt att två så olika verksamheter som fastighetsutveckling,  i Bonavas fall,  och byggverksamheten inom NCC skulle stå självständiga.

För Bonavas del ser Tomas Billing likheter med JM i dag men också fördelar för Bonava genom dess starka ställning och resultat på den tyska marknaden, bolagets huvudmarknad.

– Då är det dags för nästa steg i strategin bakom uppdelningen. Hur bra de olika verksamheterna inom NCC går.


LÄS MER: Därför fick Peter Wågström gå

I NCC:s årsredovisning för 2016 återfinns i kommentarerna en nyckel till hur man på koncernnivå bedömer möjligheterna till högre lönsamhet. För NCC Building beräknar man att en marginalhöjning på 1 procentenhet skulle ge en väsentligt större resultateffekt än en volymökning på 5 till 10 procent.

”Det speglar vikten av en selektiv anbudspolicy och riskhantering i tidiga skeden”, står det i årsredovisningens kommentarer.

Samma storleksordning och uppmaning till selektiv anbudspolicy och riskhantering gäller NCC Infrastructure.

– Vi genomför tusentals projekt, det är dem vi lever av. Men vi måste ta betalt för det vi gör och hålla kostnaderna nere på projekt- och koncernnivå. Vi måste vara noggranna med contract management, säger Tomas Billing.

 

LÄS MER: "Det finns alltid saker man borde gjort annorlunda"

För ett par år sedan gjorde Peab en liknande erfarenhet när det gällde vilka projekt man skulle tävla om och den ställning bolagets norska verksamheter skulle ha. I augusti sålde de sin grundläggningsverksamhet till just NCC.

– Vi ska inte kopiera Peab. De har sina förutsättningar, vi våra, säger Tomas Billing.

På sparsidan ser han framför sig tillväxt inom alla sina verksamhetsområden, Building, Infrastructure, Industry och Property Development – samtidigt med en ökad medvetenhet på effektivitet.

– Kompetens och rekryteringsfrågor är avgörande framgångsfaktorer för NCC i hårdnande konkurrens. Vi kommer inte att höja rörelsemarginaler genom personalneddragningar eller stora sparpaket med den inriktningen.  Men sedan kan vi säkert jobba smartare. Det är en annan sak.

”Branschen förlorar viktig plattform för dialog”

Läsarnas och medlemsföretagens röster om att Byggindustrin läggs ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-forlorar-viktig-plattform-dialog-26107

Unga vuxna går i sina föräldrars boendefotspår

Barn till hyresrättsföräldrar bosparar mer sällan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/unga-vuxna-gar-i-sina-foraldrars-boendefotspar-26071

Byggindustrin läggs ned

Beskedet meddelades på måndagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggindustrin-laggs-ned-26102

Första delen av Marieholmstunneln på plats

Se Trafikverkets film från jätteprojektet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsta-delen-av-marieholmstunneln-pa-plats-26095

Skanska storsatsar i Boklok-fabrik

Investerar 250 miljoner i Vimmerby-fabriken.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-storsatsar-i-boklok-fabrik-26093

Peab om takraset: "Vi ser jätteallvarligt på detta"

Innergård rasade när tak till garage gav vika.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-om-takraset-vi-ser-jatteallvarligt-pa-detta-26091

Därför rasade brobygget i Ludvika

Skanskas egen utredning färdig.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/darfor-rasade-brobygget-i-ludvika-26088

”Fokusera på oseriösa byggföretag”

Skatteverket ägnar för mycket tid åt små företag om begår misstag, menar debattörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fokusera-pa-oseriosa-byggforetag-26090

Anders Danielsson ny koncernchef för Skanska

Tar över efter avgående Johan Karlström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/anders-danielsson-ny-koncernchef-skanska-26086

Utredning: Så ska energieffektivitet främjas

Statligt stöd och kreditgarantier.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-sa-ska-energieffektivitet-framjas-26087