Meny

Normingenjören ser att en jämställd bransch är inom räckhåll

Normingenjören ser att en jämställd bransch är inom räckhåll

Vägen till en jämställd byggbransch kan gå snabbare än vad man tror. Det säger Jenny Claesson, normingenjör på ”Add Gender” som jobbar med att hjälpa företag att ta bra beslut för att öka jämställdheten.

– Jag är hoppfull inför framtiden, det är många mansdominerade branscher som vaknar till nu och verkligen är sugna på förändring, säger hon.

Jenny Claesson har noterat att det sker många stora satsningar på jämställdhet i byggbranschen. Och Byggindustrin har till exempel skrivit om NCC:s branschgemensamma samtal om jämställdhet, om att Sveriges Byggindustriers vd:s rundabordssamtal med de fem största företagen till samtal om jämställdhet och om satsningen ”Jämnt på jobbet” där många aktörer i branschen samarbetar.

Men om det ska bli jämställda företag är det viktigt att jämställdhetsarbetet inte stannar på skrivbordsnivå, tror Jenny Claesson.

– Det händer mycket i branschen men projekten rör inte alltid de som jobbar på byggarbetsplatserna. Om de blir övertygade och köper resonemanget så kan förändringen gå fort, men känner de sig inte inkluderade är det inte säkert att det sker någon förändring. Det måste man tänka på, säger hon.


Inte bara etiska värderingar
 

Att byggbranschens strävan mot jämställdhet inte bara handlar om etiska värderingar utan även om ett behov av att utöka rekryteringsmöjligheterna och en önskan att ha bredare arbetsgrupper för att spegla det samhälle man bygger för tror Jenny Claesson är en fördel.

– Det leder till ett ökat tryck och gör att det händer mer, säger hon.

Vägen till jämställdhet kan synas gå långsamt, med att företagen bestämmer sig för en förändring är en otroligt viktig och påverkande faktor, säger Jenny Claesson.

– Det finns flera exempel på företag som lyckats, försvarskoncernen Saab satte ett mastigt mål att öka andelen kvinnor från 14–15 procent till 30 procent för de ville få en ”kritisk massa” av kvinnor. När de slututvärderade 2015 hade de nått 28 procent, säger hon.

En viktig förändringsfaktor är dock att hantera den oro som kan uppstå i en organisation i förändring.

– Deras erfarenhet var att många män sa att ”nu har jag ingen chans, nu är det bara kvinnor som gäller”. Det gäller att möta upp deras oro och inte skoja bort den, säger Jenny Claesson.

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

Beast lanserar ny standard

En ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beast-lanserar-ny-standard-27624

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653

Rätt arkitektur kan minska självmord

Forskare från Chalmers vill ha förebyggande stadsplanering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ratt-arkitektur-kan-minska-sjalvmord-27652

Här är snabbväxarna 2018

"Har vunnit fler större projekt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-snabbvaxarna-2018-27649

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Mutmisstänkta friade i rätten

Fallet rör en anställd hos Trafikverket som under 2013 lät sig bjudas på resa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mutmisstankta-friade-i-ratten-27638

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648

Fullt i fängelset – Skanska bygger ut Hall

Avtalar om nybyggnation av 120 platser på Hall.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fullt-i-fangelset-skanska-bygger-ut-hall-27647