Meny

NCC jobbar för jämställda arbetsgrupper

NCC jobbar för jämställda arbetsgrupper

NCC mål är att inget kön ska utgöra mer än 70 procent i företagets olika arbetsgrupper.

NCC har en målsättning om mer jämställda arbetsgrupper, där inget kön ska utgöra mer än 70 procent. 19 av 29 ledningsgrupper från koncern, affärsområden, divisioner och supportfunktioner uppfyller idag det målet, skriver NCC i ett pressmeddelande.

I koncernledningen och även i styrelsen, om aktieägarna säger ja på stämman, är det helt jämställt. I NCC:s ledningsgrupper är 40 procent kvinnor och 60 procent män, uppger företaget. Totalt på företaget är det dock 86 procent män och 14 procent kvinnor, vilket gör att det är mer jämställt i topp och ledningsgrupper. Endast 3 procent av yrkesarbetarna är kvinnor.

– Att vi har många kvinnor i vår styrelse och i ledningsgrupper är viktigt eftersom de tjänar som förebilder och inspiration för andra kvinnor. Vi vet att jämställda grupper bidrar till bättre resultat, säger Christina Lindbäck hållbarhetschef på NCC.

NCC står inför en utmaning att hitta rätt kompetenser och det är därför viktigt att attrahera alla målgrupper, både kvinnor och män, anser Marie Reifeldt HR-chef på NCC.

– Kvinnor behövs i produktionen och vi vet att mångfald är viktigt för arbetsgruppens effektivitet och i slutänden lönsamheten, säger hon.

Vinnare Kasper Salin-priset 2018

"Liten byggnad med säregen gestalt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vinnare-kasper-salin-priset-2018-28032

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029

Utredning om tidsplan är försenad

Ännu oklart om Förbifart Stockholm kan hålla tidsplan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-om-tidsplan-ar-forsenad-28022

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

CM-bolagen förordar Construction Management.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kan-vara-fordel-i-sviktande-konjunktur-28030

Sänkt prognos för småhusbyggare

Orderingång ner 20 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sankt-prognos-smahusbyggare-28028

60 000 kronor delas ut till hans minne

Byggcheferna delar ut Lars Bergqvist-stipendiet för första gången.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/60-000-kronor-delas-ut-till-hans-minne-28023

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016