Meny

NCC får utökat 
ansvar på Förbifarten

NCC får utökat 
ansvar på Förbifarten

Sedan den första september är arbetet igång igen inom ett avgränsat område på NCC:s entreprenad vid Förbifart Stockholms etapp i Häggvik.

– Vi schaktar jord och ska börja med bergsprängning intill E4:an. Det är ett tjugotal personer på plats. I februari räknar vi med att påbörja arbetet med betongtunneln under E4:an, säger Bertil Schmidt som är NCC:s ombud för entreprenaden.
Det var i mitten av januari 2018 som NCC pausade arbetet eftersom de ansåg att de arbetshandlingar som Trafikverket försett dem med var bristfälliga. Bertil Schmidt vet inte när arbetet kan vara i full gång igen, men säger att del för del kommer att kunna återupptas under våren 2019.
– Vi har stått still så länge det har varit förnuftigt. Nu känns det meningsfullt att driva arbetet vidare. Projektet ligger inte på Förbifartens kritiska linje så uppehållet bör inte påverka öppnandet, säger han.
Delar av projekteringen som NCC tidigare har underkänt har nu flyttats över till NCC själva. Ett tiotal tjänstemän arbetar just nu med bland annat digitalt modellarbete för att få fram arbetshandlingar som NCC känner är tillförlitliga. Det handlar bland annat om schaktprojektering och detaljer som rör påfartsrampen under Norrortsleden, berättar Bertil Schmidt.

Hur har ni löst övertagandet av projekteringen ekonomiskt och juridiskt gentemot Trafikverket?

– Vi jobbar med de frågorna just nu och vi har en konstruktiv dialog, säger Bertil Schmidt.

Skanskas svaga lönsamhet håller i sig

Danielsson: "Vi måste bli av med döda intäkter".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-svaga-lonsamhet-haller-i-sig-28053

Föredömen har tagit säkerheten till ny nivå

Håll Nollan sätter fokus på arbetsmiljö.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/foredomen-har-tagit-sakerheten-till-ny-niva-28031

Petade entreprenören i konkurs

Tappade kontrakt på Förbifarten – nu är företaget på obestånd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/petade-entreprenoren-i-konkurs-28049
Sture Kullman, ordförande för MVB, är nöjd med resultatet.

Rekordresultat för MVB

Resultat på hundra miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-mvb-28050

NCC säljer dansk återvinning

NCC renodlar affären och säljer sin danska återvinningsverksamhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-saljer-dansk-atervinning-28044

”Vi jobbade redan bra, men ville bli ännu bättre”

Skanskas projekt i kvarteret Tändstickan i Göteborg är nominerat till Håll Nollans pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-jobbade-redan-bra-men-ville-bli-annu-battre-28040

”Vi kände att vi måste göra något”

SL:s projekt Roslagsbanan nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-kande-att-vi-maste-gora-nagot-28041

“Det värsta hade hänt”

Ellevios projekt Säker arbetsplats nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-varsta-hade-hant-28042

Smidigare transporter med ny app

Kopplar ihop byggare med åkerier och materialleverantörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smidigare-transporter-med-ny-app-28027

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035