Meny

Närvaroliggare på alla byggen från 2016

Närvaroliggare på alla byggen från 2016

Den av byggbranschen hett efterlängtade lagen om personalliggare och möjligheten till oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatserna för Skatteverket nådde riksdagen förra veckan.

Syftet med regeringens lagförslag ”Minskat svartarbete i byggbranschen” som ska träda i kraft den 1 januari 2016, är att främja sundare konkurrens inom byggbranschen genom bättre kontrollmöjligheter. Härom veckan gav lagrådet klartecken till den föreslagna ordningen.

– Förslaget är ett viktigt verktyg i kampen mot svartarbete och osund konkurrens i byggbranschen, säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan. Vi har kämpat länge för att få en lag om närvaroliggare i byggbranschen på plats och nu ser det äntligen ut som om vårt arbete bär frukt. 

Byggbranschen i samverkan samlar tolv aktörer i branschen. Förutom Sveriges Byggindustrier ingår Byggnads, Byggcheferna, Elektriska Installationsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målarförbundet, Målarmästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Seko, Svenska Elektrikerförbundet och VVS Företagen ingår.

– Vi vill att det ska vara ”lätt att göra rätt” och vi vill att seriösa företag ska kunna konkurrera på schyssta villkor och förslaget stärker detta. Vi hoppas därför att riksdagen när stunden för votering är inne, ställer sig bakom förslaget och trycker på voteringsknappen för sund konkurrens och bifaller förslaget.

Enligt lagförslaget blir det en skyldighet för byggherren att anmäla till Skatteverket när ett byggprojekt ska startas. Det är också byggherren som ska hålla med den elektroniska utrustning som krävs för att kontrollen ska kunna fungera på ett säkert och lättkontrollerat sätt.

Byggherren har möjligheter att överlåta skyldigheterna att ansvara för den elektroniska personalliggaren till ett företag som självständigt svarar för arbetets utförande, i normalfallet det företag som har huvudansvaret för projektet som entreprenör.

Denne ska sedan löpande dokumentera ID-uppgifterna över alla som arbetar med projektet.

Det nya lagförslaget gäller förutom skyldigheten att föra elektronisk närvaroliggare också en anmälningsplikt.

Kvar på byggbranschens önskelista över kontrollinsatser av skatteverket återstår en lag om förenklad månadsrapportering till skatteverket av medarbetarnas löner på individnivå.

För byggbranschen är detta goda nyheter. Det frivilliga systemet med ID06 som Sveriges Byggindustrier tog initiativ till 2006, har utvecklats starkt under de gångna åren och omfattar närmare en halv miljon medarbetare i företagen och gör väl synliga ID-kort utanpå skyddskläderna obligatoriskt för företag som anslutit sig.

Den tekniska utvecklingen har varit snabb sedan ID06 först infördes. Kortet kan användas för att registrera sin närvaro och när man lämnar arbetsplatsen och kan ge behörighet att använda viss utrustning och tillträde till låsta områden.

I ett nästa steg, nu i november, lanseras en kompetensdatabas knuten till ID06, som ger information om vilka utbildningar en person har som ger behörighet till olika arbetsuppgifter.

Kiruna satsar på återbruk från den rivna staden

Planerar stor försäljning av material.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kiruna-satsar-pa-aterbruk-fran-den-rivna-staden-27766

Konsult och politiker förfalskade bygglov

Förundersökning inledd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konsult-och-politiker-forfalskade-bygglov-27769

Riksdagen röstade fram Löfven

Färre än hälften röstade emot.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/riksdagen-rostade-fram-lofven-27770

"Byggare måste se över sina avtal"

Ökat regelkrångel och högre kostnader följer på Storbritanniens utträde ur EU.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-maste-se-over-sina-avtal-27759

Måleriföretag måste betala efter försenade arbeten

Slutbesiktning nästan ett år försenad när fönster målades om.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/maleriforetag-maste-betala-efter-forsenade-arbeten-27763

V släpper igenom Löfven som statsminister

Sveriges Byggindustrier är försiktigt positiva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v-slapper-igenom-lofven-som-statsminister-27760

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Veidekke bygger ny vindkraftspark

Ordersumma på 182 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-bygger-ny-vindkraftspark-27761

Peab vinner stort asfaltsuppdrag

Ordervärde på 50 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-vinner-stort-asfaltsuppdrag-27757

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756