Meny
  • "Finansinspektionen blandar bort korten genom att kommentera effekterna av enskilda åtgärder medan debatten borde handla om de samlade effekterna av de restriktioner som införts", säger Lennart Weiss.
    Foto: Byggindustrin

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

”I praktiken och helt under politikernas radar sker just nu en systemförändring när det gäller finansieringen av bostäder, från lånat till eget kapital”, säger Lennart Weiss apropå Veidekkes nya rapport om läget på bostadsmarknaden.

I Veidekkes marknadsrapport konstateras att bostadsbyggandet fortsätter att falla.

– De närmaste åren beräknas antalet påbörjade bostäder falla ned mot cirka 35000 bostäder, det vill säga en halvering jämfört med toppnoteringarna 2016 och 2017, säger Linda Jonsson, analytiker på Veidekke.

Fallet kan enligt Veidekke fortsätta ytterligare till följd av den köpkraftsbegräsning som skett som en följd av de kreditrestriktioner som införts sedan 2010.

– Kreditrestriktionerna biter betydligt hårdare mot den samlade bostadsefterfrågan än vad myndigheterna medger men framförallt drabbas unga och förstagångsköpare klart hårdare, menar Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

Han fortsätter:

– Finansinspektionen blandar bort korten genom att kommentera effekterna av enskilda åtgärder medan debatten borde handla om de samlade effekterna av de restriktioner som införts, säger Lennart Weiss.

Enligt honom visar en färsk analys från Sveriges Byggindustrier att cirka 50–60 procent av alla unga par och 80–90 procent av alla unga ensamhushåll hindras från att köpa nyproducerad bostad i Stockholm och Göteborg med dagens restriktioner.

– I dag måste mindre och medelstora bostadsrättsutvecklare ofta sälja 80 procent för att få byggkreditiv, till skillnad från tidigare då det räckte med ca 50 procent. För fastighetsbolag som bygger hyresrätter krävs en allt större andel eget kapital, inte sällan 40–50 procent för att få bankfinansiering. Detta leder till en långsammare byggtakt, utslagning av mindre aktörer, därmed svagare konkurrens och minskat byggande, hävdar Lennart Weiss.

Det som nu sker jämför han med det systemskifte som skedde på 1990-talet.

– De förändringar som nu sker på bostadsmarknaden gör det sannolikt att såväl SCB som Boverket lägger för optimistiska prognoser, säger han.

Linda Jonsson talar om att byggandet av hyresrätter faller särskilt mycket i de kommuner som på politisk väg ökat sitt byggande av hyresbostäder de senaste åren.

–  Skälet är att nya hyresbostäder är dyra. De grupper som har starkast preferenser för hyresbostäder, unga och äldre, har inte råd. Därför möter byggandet av hyresrätter snabbt en mättnadsgrad, säger Linda Jonsson.

Kiruna satsar på återbruk från den rivna staden

Planerar stor försäljning av material.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kiruna-satsar-pa-aterbruk-fran-den-rivna-staden-27766

Konsult och politiker förfalskade bygglov

Förundersökning inledd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konsult-och-politiker-forfalskade-bygglov-27769

Riksdagen röstade fram Löfven

Färre än hälften röstade emot.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/riksdagen-rostade-fram-lofven-27770

"Byggare måste se över sina avtal"

Ökat regelkrångel och högre kostnader följer på Storbritanniens utträde ur EU.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-maste-se-over-sina-avtal-27759

Måleriföretag måste betala efter försenade arbeten

Slutbesiktning nästan ett år försenad när fönster målades om.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/maleriforetag-maste-betala-efter-forsenade-arbeten-27763

V släpper igenom Löfven som statsminister

Sveriges Byggindustrier är försiktigt positiva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v-slapper-igenom-lofven-som-statsminister-27760

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Veidekke bygger ny vindkraftspark

Ordersumma på 182 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-bygger-ny-vindkraftspark-27761

Peab vinner stort asfaltsuppdrag

Ordervärde på 50 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-vinner-stort-asfaltsuppdrag-27757

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756