Meny

Mutmisstänkta friade i rätten

Mutmisstänkta friade i rätten

Ett ärende gällande misstanke om givande och tagande av muta har under november avgjorts i Sundsvalls tingsrätt. Domen blev friande för de tre branschpersoner som var inblandade.

Fallet rör en anställd hos Trafikverket som under 2013 lät sig bjudas på resa till Stockholm, mat och alkohol, evenemangsbiljetter och en matchtröja av sin före detta chef på Svevia. Även en person anställd hos VTG Entreprenad, som var en av Svevias underentreprenörer, var misstänkt för givande av muta, men friades.

Vid tiden för händelsen hade Trafikverket och Svevia ett pågående ramavtal avseende bland annat vägunderhåll och asfaltering i en viss region i landet. Men eftersom avtalet hade ingåtts flera år innan bjudresan hävdade Svevia-chefen att han ändå inte hade haft möjlighet att påverka Trafikverkets anställde via resan. Tingsrätten menade dock att Trafikverkets anställde inom ramen för sin anställning ändå haft viss möjlighet att utöva inflytande på förfrågningsunderlag inför kommande upphandlingar.

 

De inblandade på Svevia och Trafikverket menade dock att hela resan endast handlade om en försenad avtackning efter att den person som misstänktes för att ha ha tagit emot muta bytt jobb från Svevia till Trafikverket några år tidigare. Tingsrätten skriver i sin dom att det inte är helt och hållet tydligt om den aktuella förmånen går att koppla till anställningen på Trafikverket och väljer därför friande domar. Åtal väcktes efter att Trafikverkets personalansvarsnämnd beslutade att anmäla ärendet som har hanterats av åklagare hos Riksenheten mot korruption.

NCC vill att olyckstalen bland UE går ner

De ska vända olycksstatistiken hos sina underentreprenörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vill-att-olyckstalen-bland-ue-gar-ner-27900

Nytt arbetsutskott ska jobba för bättre bygghandlingar


Beast ska göra tidstjuv effektiv.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-arbetsutskott-ska-jobba-battre-bygghandlingar-27918

Granskningsstandard får uppmärksamhet i England

Effektivare granskning på export.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/granskningsstandard-far-uppmarksamhet-i-england-27919

Skanska inleder kulturhusrenovering

Renoverar för en halv miljard.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-inleder-kulturhusrenovering-27916

Tuffare väder utmaning för byggare

Så minimerar du skadorna på företaget när ditt projekt drabbas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tuffare-vader-utmaning-byggare-27896

Så skyddar du tak mot översvämning

Ny vägledning ska säkra kvaliteten på avvattningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-skyddar-du-tak-mot-oversvamning-27897

Karlastaden får Rambolls signum

"Vi vill skapa en levande och mänsklig stadsdel."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/karlastaden-far-rambolls-signum-27912

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Bostadsbyggandet minskade 16 procent 2018

Flera byggbolag visar ännu större tapp i antalet påbörjade lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskade-16-procent-2018-27911

Gammalt blir nytt och hållbart i Linköping

Miljonprogramshus når miljöcertifiering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gammalt-blir-nytt-och-hallbart-i-linkoping-27910

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909