Meny
  • Stockholmsmarknaden är fortsatt en utmaning för JM, men för koncernen i stort bjöd det första halvåret 2018 på en större försäljning än väntat.
    Foto: Anders Siljevall

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

JM noterar en stabilisering av bostadsmarknaden. När bolaget presenterade sin rapport för kvartal två var minskningen av byggstarter och sålda enheter inte så dramatiska som analytikerna befarat. Stockholm är dock fortsatt avvaktande.

Det andra kvartalet 2018 bjöd på ett rörelseresultat som visserligen var lägre än väntat – 504 miljoner jämfört med väntade 511 miljoner kronor enligt SME Direkt, men intäkterna för kvartalet överträffade förväntan – 4 125 miljoner jämfört med väntade 4 014 miljoner kronor.

I vd-ordet nämner vd Johan Skoglund bostadsmarknaden i Stockholm som han ser som fortsatt avvaktande:

”Den avvaktande marknaden gäller särskilt för nyproduktion av bostäder med lång tid till inflyttning. Kundernas benägenhet att teckna kontrakt tidigt har dock ökat något under kvartalet”.

För Bostad Stockholm var omsättningen i det andra kvartalet 1 530 miljoner kronor, vilket var en minskning från i fjol då enheten omsatte 1 878 kronor. Rörelseresultatet sjönk från 363 miljoner kronor till 250 miljoner kronor vilket var 12 procent lägre än SME:s prognos.

Även om Stockholmsenheten presterade sämre visade koncernen sammantaget på en mer positiv bild än väntat med en mindre markant minskning av startade enheter – 847 jämfört med föregående periods 906 – och sålda enheter – 619 jämfört med 871 för andra kvartalet 2017.

Ser man på perioden januari – juni 2018 minskade intäkterna för JM-koncernen från 8 644 miljoner kronor till 8 179 miljoner kronor och rörelseresultatet minskade från 1 188 miljoner kronor till 1 032 miljoner kronor. Rörelsemarginalen sjönk från 13,7 procent till 12,6 procent.

Antal sålda bostäder minskade till 1 099 från 1 735 och produktionsstarterna uppgick till 1 417 jämfört med första halvåret 2017 som hade 1 719 produktionsstarter.

Stopp i tunnelarbete på Förbifarten

Arbetsmiljöbrister inte åtgärdade i tid.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stopp-i-tunnelarbete-pa-forbifarten-27116

Peab bättrade på resultatet

Fortsatt avmattad bostadsrättsmarknad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-battrade-pa-resultatet-27117

Så gick det för Veidekke i kvartal två

Lägre resultat, högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-gick-det-veidekke-i-kvartal-tva-27112

Han ska utreda järnvägsunderhållet

Erland Olauson ska se över hur Trafikverket kan ta över ansvaret.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ska-utreda-jarnvagsunderhallet-27113

Sveriges Byggindustrier tar journalister till hjälp mot fusk

Ska stötta genom utbildning och rådgivning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-byggindustrier-tar-journalister-till-hjalp-mot-fusk-27110

Kristallen först klar i nya Kiruna

Kirunabornas nya vardagsrum.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kristallen-forst-klar-i-nya-kiruna-27109

Ungdomsbostäder byggs med norrländskt byggsystem

Klart för inflyttning 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ungdomsbostader-byggs-med-norrlandskt-byggsystem-27108

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

YH-utbildning inom samhällsbyggnad säker väg till jobb

Fortfarande finns det platser att söka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/yh-utbildning-inom-samhallsbyggnad-saker-vag-till-jobb-27107

Här skulle soltaken ge mest energi- se hela listan

Vattenfall har kartlagt länen där man får ut mest av solen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-skulle-soltaken-ge-mest-energi-se-hela-listan-27106

Serneke och Midroc bygger stadsdel i Trelleborg

Förvärvar två tomter i gemensamt bolag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-och-midroc-bygger-stadsdel-i-trelleborg-27105