Meny
  • Stockholmsmarknaden är fortsatt en utmaning för JM, men för koncernen i stort bjöd det första halvåret 2018 på en större försäljning än väntat.
    Foto: Anders Siljevall

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

JM noterar en stabilisering av bostadsmarknaden. När bolaget presenterade sin rapport för kvartal två var minskningen av byggstarter och sålda enheter inte så dramatiska som analytikerna befarat. Stockholm är dock fortsatt avvaktande.

Det andra kvartalet 2018 bjöd på ett rörelseresultat som visserligen var lägre än väntat – 504 miljoner jämfört med väntade 511 miljoner kronor enligt SME Direkt, men intäkterna för kvartalet överträffade förväntan – 4 125 miljoner jämfört med väntade 4 014 miljoner kronor.

I vd-ordet nämner vd Johan Skoglund bostadsmarknaden i Stockholm som han ser som fortsatt avvaktande:

”Den avvaktande marknaden gäller särskilt för nyproduktion av bostäder med lång tid till inflyttning. Kundernas benägenhet att teckna kontrakt tidigt har dock ökat något under kvartalet”.

För Bostad Stockholm var omsättningen i det andra kvartalet 1 530 miljoner kronor, vilket var en minskning från i fjol då enheten omsatte 1 878 kronor. Rörelseresultatet sjönk från 363 miljoner kronor till 250 miljoner kronor vilket var 12 procent lägre än SME:s prognos.

Även om Stockholmsenheten presterade sämre visade koncernen sammantaget på en mer positiv bild än väntat med en mindre markant minskning av startade enheter – 847 jämfört med föregående periods 906 – och sålda enheter – 619 jämfört med 871 för andra kvartalet 2017.

Ser man på perioden januari – juni 2018 minskade intäkterna för JM-koncernen från 8 644 miljoner kronor till 8 179 miljoner kronor och rörelseresultatet minskade från 1 188 miljoner kronor till 1 032 miljoner kronor. Rörelsemarginalen sjönk från 13,7 procent till 12,6 procent.

Antal sålda bostäder minskade till 1 099 från 1 735 och produktionsstarterna uppgick till 1 417 jämfört med första halvåret 2017 som hade 1 719 produktionsstarter.

White ritar Sveriges första kontorsbyggnad i trä

Höga mål för gestaltning och hållbarhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/white-ritar-sveriges-forsta-kontorsbyggnad-i-tra-27424

Ramirent levererar till Veidekke

Maskiner och säkerhetsrutiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-veidekke-27422

Lönsamhet framför volym i nya NCC

Koncernchef Tomas Carlsson presenterade åtgärder på kapitalmarknadsträff.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lonsamhet-framfor-volym-i-nya-ncc-27420

Prisma byggs i Helsingborg

Ny märkesbyggnad ska vara klar 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/prisma-byggs-i-helsingborg-27421

Glömstaskolan prisas

Invånarna fick rösta fram bästa byggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glomstaskolan-prisas-27419

3D-printer skriver ut fullstora dörrar och fönster

Ska kunna sälja redan 2019.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/3d-printer-skriver-ut-fullstora-dorrar-och-fonster-27410

NCC får utökat 
ansvar på Förbifarten

Arbetet igång igen i Häggvik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-far-utokat-ansvar-pa-forbifarten-27408

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Hantverkarbrist hämmar byggföretagare

Svårigheter att växa i god konjunktur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hantverkarbrist-hammar-byggforetagare-27403

Nobel Center stoppas

Alliansen och Miljöpartiet överens i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nobel-center-stoppas-27402

Peab bygger campus i Lund

Projektet värt 415 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-campus-i-lund-27400