Meny
  • Stockholmsmarknaden är fortsatt en utmaning för JM, men för koncernen i stort bjöd det första halvåret 2018 på en större försäljning än väntat.
    Foto: Anders Siljevall

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

JM noterar en stabilisering av bostadsmarknaden. När bolaget presenterade sin rapport för kvartal två var minskningen av byggstarter och sålda enheter inte så dramatiska som analytikerna befarat. Stockholm är dock fortsatt avvaktande.

Det andra kvartalet 2018 bjöd på ett rörelseresultat som visserligen var lägre än väntat – 504 miljoner jämfört med väntade 511 miljoner kronor enligt SME Direkt, men intäkterna för kvartalet överträffade förväntan – 4 125 miljoner jämfört med väntade 4 014 miljoner kronor.

I vd-ordet nämner vd Johan Skoglund bostadsmarknaden i Stockholm som han ser som fortsatt avvaktande:

”Den avvaktande marknaden gäller särskilt för nyproduktion av bostäder med lång tid till inflyttning. Kundernas benägenhet att teckna kontrakt tidigt har dock ökat något under kvartalet”.

För Bostad Stockholm var omsättningen i det andra kvartalet 1 530 miljoner kronor, vilket var en minskning från i fjol då enheten omsatte 1 878 kronor. Rörelseresultatet sjönk från 363 miljoner kronor till 250 miljoner kronor vilket var 12 procent lägre än SME:s prognos.

Även om Stockholmsenheten presterade sämre visade koncernen sammantaget på en mer positiv bild än väntat med en mindre markant minskning av startade enheter – 847 jämfört med föregående periods 906 – och sålda enheter – 619 jämfört med 871 för andra kvartalet 2017.

Ser man på perioden januari – juni 2018 minskade intäkterna för JM-koncernen från 8 644 miljoner kronor till 8 179 miljoner kronor och rörelseresultatet minskade från 1 188 miljoner kronor till 1 032 miljoner kronor. Rörelsemarginalen sjönk från 13,7 procent till 12,6 procent.

Antal sålda bostäder minskade till 1 099 från 1 735 och produktionsstarterna uppgick till 1 417 jämfört med första halvåret 2017 som hade 1 719 produktionsstarter.

"Vi kan inte avslöja för mycket"

Anders Carlén, chefredaktör för Byggindustrin, om övergången till månadstidning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-kan-inte-avsloja-mycket-28045

Skanskas svaga lönsamhet håller i sig

Danielsson: "Vi måste bli av med döda intäkter".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-svaga-lonsamhet-haller-i-sig-28053

Föredömen har tagit säkerheten till ny nivå

Håll Nollan sätter fokus på arbetsmiljö.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/foredomen-har-tagit-sakerheten-till-ny-niva-28031

Petade entreprenören i konkurs

Tappade kontrakt på Förbifarten – nu är företaget på obestånd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/petade-entreprenoren-i-konkurs-28049
Sture Kullman, ordförande för MVB, är nöjd med resultatet.

Rekordresultat för MVB

Resultat på hundra miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-mvb-28050

NCC säljer dansk återvinning

NCC renodlar affären och säljer sin danska återvinningsverksamhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-saljer-dansk-atervinning-28044

”Vi jobbade redan bra, men ville bli ännu bättre”

Skanskas projekt i kvarteret Tändstickan i Göteborg är nominerat till Håll Nollans pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-jobbade-redan-bra-men-ville-bli-annu-battre-28040

”Vi kände att vi måste göra något”

SL:s projekt Roslagsbanan nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-kande-att-vi-maste-gora-nagot-28041

“Det värsta hade hänt”

Ellevios projekt Säker arbetsplats nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-varsta-hade-hant-28042

Smidigare transporter med ny app

Kopplar ihop byggare med åkerier och materialleverantörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smidigare-transporter-med-ny-app-28027