Meny

Miljöpartiet vill skärpa lag om bostadsförsörjning

Miljöpartiet vill skärpa lag om bostadsförsörjning

Miljöpartiet vill skapa minst 450 000 bostäder under perioden 2019–2025. Enligt partiets bostadspolitiska förslag för den kommande mandatperioden ska dessa bland annat skapas genom ett statligt stöd till byggemenskaper, en utökning av det statliga investeringsstödet och statliga lånegarantier till svaga marknader.

I det bostadspolitiska program som Miljöpartiet presenterade i veckan lägger partiet fram flera förslag med målet att minska bostadsbristen både genom nybyggnad, ökad rörlighet på bostadsmarknaden och bättre utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet. 

Miljöpartiet föreslår bland annat ett en skärpning av bostadsförsörjningslagen så att alla kommuner måste bidra till att det finns bostäder för olika grupper i samhället, en nedtrappning av räntebidragen och en markpolitik som ska främja lägre boendekostnader. Partiet vill behålla och utöka det statliga investeringsstödet för att främja klimatsmarta byggprocesser och klimatsmarta byggmaterial till lägre hyror. Man vill även införa ett statligt stöd till byggemenskaper, statliga lånegarantier till svaga marknader samt ett grönt bosparkonto till första bostadsköpet. 

 

Partiet lägger stor vikt vid att bostadspolitiken ska främja bostadsområden med blandade upplåtelseformer för att minska segregationen på bostadsmarknaden och arkitektonisk variation. 

För att åstadkomma en hållbar och cirkulär bostadspolitik vill partiet att kommuner och offentliga aktörer ska använda sitt ägarskap på ett hållbart sätt. Partiet vill införa minimikrav på byggnaders miljöbelastning, klimatdeklaration av nya byggnader ur ett livscykelperspektiv och ett nationellt mål om att minst hälften av alla bostäder i flerbostadshus 2025 ska byggas med trästomme. 

 

Bland annat föreslås att kommunernas skadeståndsansvar gentemot enskilda och företag vid översvämning, ras, skred och erosion vad gäller detaljplaner och bygglov ska utökas från 10 år till 20 år och att VA-taxan i högre grad ska kunna finansiera förebyggande åtgärder. Partiet vill även att alla kommuner senast 2025 ska ha upprättat en plan för ekosystemtjänster samt göra det lättare för kommunerna att ställa krav på kompensation av grönstruktur när oexploaterad mark tas i anspråk. 

 

Läs hela förslaget här:  

 

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097