Meny

Miljöpartiet vill skärpa lag om bostadsförsörjning

Miljöpartiet vill skärpa lag om bostadsförsörjning

Miljöpartiet vill skapa minst 450 000 bostäder under perioden 2019–2025. Enligt partiets bostadspolitiska förslag för den kommande mandatperioden ska dessa bland annat skapas genom ett statligt stöd till byggemenskaper, en utökning av det statliga investeringsstödet och statliga lånegarantier till svaga marknader.

I det bostadspolitiska program som Miljöpartiet presenterade i veckan lägger partiet fram flera förslag med målet att minska bostadsbristen både genom nybyggnad, ökad rörlighet på bostadsmarknaden och bättre utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet. 

Miljöpartiet föreslår bland annat ett en skärpning av bostadsförsörjningslagen så att alla kommuner måste bidra till att det finns bostäder för olika grupper i samhället, en nedtrappning av räntebidragen och en markpolitik som ska främja lägre boendekostnader. Partiet vill behålla och utöka det statliga investeringsstödet för att främja klimatsmarta byggprocesser och klimatsmarta byggmaterial till lägre hyror. Man vill även införa ett statligt stöd till byggemenskaper, statliga lånegarantier till svaga marknader samt ett grönt bosparkonto till första bostadsköpet. 

 

Partiet lägger stor vikt vid att bostadspolitiken ska främja bostadsområden med blandade upplåtelseformer för att minska segregationen på bostadsmarknaden och arkitektonisk variation. 

För att åstadkomma en hållbar och cirkulär bostadspolitik vill partiet att kommuner och offentliga aktörer ska använda sitt ägarskap på ett hållbart sätt. Partiet vill införa minimikrav på byggnaders miljöbelastning, klimatdeklaration av nya byggnader ur ett livscykelperspektiv och ett nationellt mål om att minst hälften av alla bostäder i flerbostadshus 2025 ska byggas med trästomme. 

 

Bland annat föreslås att kommunernas skadeståndsansvar gentemot enskilda och företag vid översvämning, ras, skred och erosion vad gäller detaljplaner och bygglov ska utökas från 10 år till 20 år och att VA-taxan i högre grad ska kunna finansiera förebyggande åtgärder. Partiet vill även att alla kommuner senast 2025 ska ha upprättat en plan för ekosystemtjänster samt göra det lättare för kommunerna att ställa krav på kompensation av grönstruktur när oexploaterad mark tas i anspråk. 

 

Läs hela förslaget här:  

 

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

Ny certifiering ska fokusera på drift och förvaltning

Projektledaren: "För att nå klimatmålen måste vi även jobba med befintliga byggnader."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-certifiering-ska-fokusera-pa-drift-och-forvaltning-27688

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756

Miljardkontrakt tecknas för Förbifarten

VA och och brandsläckning tilldelas Bravida.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljardkontrakt-tecknas-forbifarten-27755

NCC-veteran på väg in i styrelsen

Tillbaka i bolaget efter tolv år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-veteran-pa-vag-i-styrelsen-27754

Jämtland mot strömmen på trög bomarknad

Turism och idrott drar upp bomarknaden i Jämtland. I landet som helhet viker den dock.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jamtland-mot-strommen-pa-trog-bomarknad-27753

"Det är en byggtakt som inte är tillräcklig"

Peter Fransson på Boverket om det kommande året.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-ar-en-byggtakt-som-inte-ar-tillracklig-27690

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

IVA får tung förstärkning

Ska verka för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/iva-far-tung-forstarkning-27749

Släpper fram Löfven som statsminister

Frågor om bostadsbyggande viktig del i förhandlingen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/slapper-fram-lofven-som-statsminister-27733

Bostadsutvecklare halverar personalstyrkan

Krisdrabbade bolaget kapar kostnader.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsutvecklare-halverar-personalstyrkan-27731