Meny

Miljöpartiet vill skärpa lag om bostadsförsörjning

Miljöpartiet vill skärpa lag om bostadsförsörjning

Miljöpartiet vill skapa minst 450 000 bostäder under perioden 2019–2025. Enligt partiets bostadspolitiska förslag för den kommande mandatperioden ska dessa bland annat skapas genom ett statligt stöd till byggemenskaper, en utökning av det statliga investeringsstödet och statliga lånegarantier till svaga marknader.

I det bostadspolitiska program som Miljöpartiet presenterade i veckan lägger partiet fram flera förslag med målet att minska bostadsbristen både genom nybyggnad, ökad rörlighet på bostadsmarknaden och bättre utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet. 

Miljöpartiet föreslår bland annat ett en skärpning av bostadsförsörjningslagen så att alla kommuner måste bidra till att det finns bostäder för olika grupper i samhället, en nedtrappning av räntebidragen och en markpolitik som ska främja lägre boendekostnader. Partiet vill behålla och utöka det statliga investeringsstödet för att främja klimatsmarta byggprocesser och klimatsmarta byggmaterial till lägre hyror. Man vill även införa ett statligt stöd till byggemenskaper, statliga lånegarantier till svaga marknader samt ett grönt bosparkonto till första bostadsköpet. 

 

Partiet lägger stor vikt vid att bostadspolitiken ska främja bostadsområden med blandade upplåtelseformer för att minska segregationen på bostadsmarknaden och arkitektonisk variation. 

För att åstadkomma en hållbar och cirkulär bostadspolitik vill partiet att kommuner och offentliga aktörer ska använda sitt ägarskap på ett hållbart sätt. Partiet vill införa minimikrav på byggnaders miljöbelastning, klimatdeklaration av nya byggnader ur ett livscykelperspektiv och ett nationellt mål om att minst hälften av alla bostäder i flerbostadshus 2025 ska byggas med trästomme. 

 

Bland annat föreslås att kommunernas skadeståndsansvar gentemot enskilda och företag vid översvämning, ras, skred och erosion vad gäller detaljplaner och bygglov ska utökas från 10 år till 20 år och att VA-taxan i högre grad ska kunna finansiera förebyggande åtgärder. Partiet vill även att alla kommuner senast 2025 ska ha upprättat en plan för ekosystemtjänster samt göra det lättare för kommunerna att ställa krav på kompensation av grönstruktur när oexploaterad mark tas i anspråk. 

 

Läs hela förslaget här:  

 

Energideklaration jubilerar

Flera miljoner deklarationer har gjorts.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/energideklaration-jubilerar-27532

Bonava och Mimer bygger i Västerås

Totalt 1 000 lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-och-mimer-bygger-i-vasteras-27526

”Vi hårdgranskade svartekonomin”

Staffan Åkerlund om åren som Byggindustrins chefredaktör.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-hardgranskade-svartekonomin-27527

Så gick det för Sweco i kvartal tre

”Stabil utveckling”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-gick-det-sweco-i-kvartal-tre-27523

Efter olyckan: Nu återupptas sprängningarna

"Inga brister i arbetsmiljön"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/efter-olyckan-nu-aterupptas-sprangningarna-27522

Allt är bäddat för 
jätteparken i Norrbotten

NCC bereder för vindkraftparken i Markbygden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allt-ar-baddat-jatteparken-i-norrbotten-27499

Märkesbyggnader invigda i Stockholm

Stjärnarkitekter visade sina skapelser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/markesbyggnader-invigda-i-stockholm-27521

Ska lyfta vardagsliv i Trelleborg

Vardagen ska få styra utformningen av stadsdel i Trelleborg
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ska-lyfta-vardagsliv-i-trelleborg-27520

Allvarligt tillbud med lastbil på bygge

Händelsen inträffade på en av Peabs arbetsplatser i Norrköping.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allvarligt-tillbud-med-lastbil-pa-bygge-27519

EU-beslut riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner

Domen är en inskränkning av kommunernas planmonopol.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eu-beslut-riskerar-att-forlanga-handlaggningen-av-detaljplaner-27517