Meny

Miljöpartiet vill skärpa lag om bostadsförsörjning

Miljöpartiet vill skärpa lag om bostadsförsörjning

Miljöpartiet vill skapa minst 450 000 bostäder under perioden 2019–2025. Enligt partiets bostadspolitiska förslag för den kommande mandatperioden ska dessa bland annat skapas genom ett statligt stöd till byggemenskaper, en utökning av det statliga investeringsstödet och statliga lånegarantier till svaga marknader.

I det bostadspolitiska program som Miljöpartiet presenterade i veckan lägger partiet fram flera förslag med målet att minska bostadsbristen både genom nybyggnad, ökad rörlighet på bostadsmarknaden och bättre utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet. 

Miljöpartiet föreslår bland annat ett en skärpning av bostadsförsörjningslagen så att alla kommuner måste bidra till att det finns bostäder för olika grupper i samhället, en nedtrappning av räntebidragen och en markpolitik som ska främja lägre boendekostnader. Partiet vill behålla och utöka det statliga investeringsstödet för att främja klimatsmarta byggprocesser och klimatsmarta byggmaterial till lägre hyror. Man vill även införa ett statligt stöd till byggemenskaper, statliga lånegarantier till svaga marknader samt ett grönt bosparkonto till första bostadsköpet. 

 

Partiet lägger stor vikt vid att bostadspolitiken ska främja bostadsområden med blandade upplåtelseformer för att minska segregationen på bostadsmarknaden och arkitektonisk variation. 

För att åstadkomma en hållbar och cirkulär bostadspolitik vill partiet att kommuner och offentliga aktörer ska använda sitt ägarskap på ett hållbart sätt. Partiet vill införa minimikrav på byggnaders miljöbelastning, klimatdeklaration av nya byggnader ur ett livscykelperspektiv och ett nationellt mål om att minst hälften av alla bostäder i flerbostadshus 2025 ska byggas med trästomme. 

 

Bland annat föreslås att kommunernas skadeståndsansvar gentemot enskilda och företag vid översvämning, ras, skred och erosion vad gäller detaljplaner och bygglov ska utökas från 10 år till 20 år och att VA-taxan i högre grad ska kunna finansiera förebyggande åtgärder. Partiet vill även att alla kommuner senast 2025 ska ha upprättat en plan för ekosystemtjänster samt göra det lättare för kommunerna att ställa krav på kompensation av grönstruktur när oexploaterad mark tas i anspråk. 

 

Läs hela förslaget här:  

 

Ja till hundra bostäder i Lund

Grönt ljus för Veidekke och Öresundsporten.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ja-till-hundra-bostader-i-lund-27322

Branschens glapp leder till tapp

Effektiviteten i branschen under debatt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschens-glapp-leder-till-tapp-27321

Mer byggmaterial såldes i augusti

Försäljningen upp 3,7 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mer-byggmaterial-saldes-i-augusti-27308

Hör blockpolitik och bostadspolitik ihop?

Viktor Barth-Kron om vad som händer med bostadspolitiken efter valet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hor-blockpolitik-och-bostadspolitik-ihop-27305

Peab bygger i Ålesund

Peab ska bygga tre flerfamiljshus i norska Ålesund.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-i-alesund-27304

Fyra nominerade granittungt pris

Två renoveringar, ett nybygge och en omgörning är nominerade till Stenpriset 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-nominerade-granittungt-pris-27299

Erlandsson i strategiskt samarbete

Avtalar med Trelleborgshem.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandsson-i-strategiskt-samarbete-27289

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

"Skärpning, branschen"

BUSINESS ARENA: Tre goda ting för ökad produktivitet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skarpning-branschen-27286

30 personer misstänks för fusk med Rot-avdrag

Misstänks ha lurat staten på flera miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/30-personer-misstanks-fusk-med-rot-avdrag-27279

HSB ställer om till eldrivet

Satsningen ska minska koldioxidutsläppen med 193 ton per år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hsb-staller-om-till-eldrivet-27278