Meny
  • Anna Sander, vd IQ Samhällsbyggnad, och stadsutvecklings- och bostadsminister Mehmet Kaplan (MP), gläds åt de 200 miljoner kronor som satsas på forskning om digitalisering inom samhällsbyggandet. Mattias de Frumerie

Miljonsatsning på forskning inom samhällsbyggnad

Miljonsatsning på forskning inom samhällsbyggnad

Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. En stor andel av pengarna, cirka 200 miljoner kronor, ska gå till Smart Built Environment, ett strategiskt forskningsprogram för att utveckla digitaliseringen inom byggsektorn.

Beskedet om de nya forskningsmiljonerna lämnades på Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, på tisdagseftermiddagen i närvaro av bland annat stadsutvecklings- och bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) och Anna Sander, vd för IQ Samhällsbyggnad som ska administrera innovationsprogrammet i byggsektorn.

– Alla vi som jobbar inom samhällsbyggandet är glada i dag. Det här är en motor för förändring av hela samhällsbyggnadssektorn, säger Anna Sander, vd för IQ Samhällsbyggnad.

Hon tror att 2015 kommer att gå till historien som året då någonting började förändras.

– Jag tror att det här programmet kommer att vara en katalysator till lägre kostnader och en effektivare byggprocess. Om tio år kommer vi att fråga: Varför började byggkostnaderna sjunka? Varför blev byggandet miljövänligare? Vi alla som jobbar, går i skolor och bor i hus kommer att få mer värde för pengarna, säger hon.

De cirka 200 miljoner kronor som har sökts inom innovationsprogrammet Smart Built Environment, som löper under 3 år, kommer att få stor betydelse, enligt Anna Sander.

– Det här är mycket pengar för att jobba med utvecklingsfrågor i byggbranschen. Det unika är också att det är ett gemensamt projekt med både privata och offentliga aktörer. Alla förstår att det här med digitala lösningar kan enskilda aktörer inte lösa på egen hand. Jag tror också att det här kommer att kunna skapa nya affärsmodeller i samhällsbyggnadssektorn, säger hon.

Tanken med innovationsprogrammet är att Sverige ska bli ett föregångsland inom digitaliseringen inom hållbart samhällsbyggande.

– Det program som vi har beslutat att stödja tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär. Målet är att samhällsbyggandet ska bli snabbare, billigare och mer hållbart, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Bostadsminister Mehmet Kaplan säger att satsningen visar hur viktig regeringen tycker att digitaliseringen i samhällsbyggnadsprocessen är.

– Det är viktigt att de tre hållbarhetskriterierna, ekologiskt och socialt- och ekonomiskt hållbart, finns med när vi ska bygga 250 000 nya bostäder, säger Mehmet Kaplan.

 

Finansiering till fem nya strategiska innovationsprogram:

Medicinteknik

Programmet ska placera Sverige i en internationell topposition inom medicinteknikområdet och bidra till förbättringar för patienter och hälso- och sjukvården samtidigt som det leder till industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige.
Koordinator: Reidar Gårdebäck, Swedish Medtech
 

Samhällsbyggnad

Målet med programmet är att minska samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i sektorn.
Koordinator: Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad

 
Resurs- och avfallshantering

Programmet ska öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs- och avfallshantering och därmed bidra till resurseffektivitet inom näringsliv och samhälle, skapa nya affärsmöjligheter, stärkt konkurrenskraft och möta globala utmaningar.
Koordinator: Evalena Blomqvist, SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut


Automatiserade transporter

Visionen är att Sverige positioneras som ledare inom automatiserade transportsystem. Programmet ska bidra till att uppnå de transportpolitiska målen och underlätta en utveckling av ett hållbart Sverige.
Koordinator: Jan Hellåker, Lindholmen Science Park 
 

Transportinfrastruktur

Programmets mål är att öka hållbarheten i den svenska transportinfrastrukturen och göra Sverige ledande inom innovativa infrastrukturlösningar.
Koordinator: Nicole Kringos, Kungliga tekniska högskolan

Skanskas svaga lönsamhet håller i sig

Danielsson: "Vi måste bli av med döda intäkter".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-svaga-lonsamhet-haller-i-sig-28053

Föredömen har tagit säkerheten till ny nivå

Håll Nollan sätter fokus på arbetsmiljö.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/foredomen-har-tagit-sakerheten-till-ny-niva-28031

Petade entreprenören i konkurs

Tappade kontrakt på Förbifarten – nu är företaget på obestånd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/petade-entreprenoren-i-konkurs-28049
Sture Kullman, ordförande för MVB, är nöjd med resultatet.

Rekordresultat för MVB

Resultat på hundra miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-mvb-28050

NCC säljer dansk återvinning

NCC renodlar affären och säljer sin danska återvinningsverksamhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-saljer-dansk-atervinning-28044

”Vi jobbade redan bra, men ville bli ännu bättre”

Skanskas projekt i kvarteret Tändstickan i Göteborg är nominerat till Håll Nollans pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-jobbade-redan-bra-men-ville-bli-annu-battre-28040

”Vi kände att vi måste göra något”

SL:s projekt Roslagsbanan nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-kande-att-vi-maste-gora-nagot-28041

“Det värsta hade hänt”

Ellevios projekt Säker arbetsplats nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-varsta-hade-hant-28042

Smidigare transporter med ny app

Kopplar ihop byggare med åkerier och materialleverantörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smidigare-transporter-med-ny-app-28027

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035