Meny
  • Masthuggskajen i Göteborg är på god väg att bli först med att tilldelas den nya svenska certifieringen för hållbar stadsplanering, Citylab.
    Foto: Kanozi

Masthuggskajen kan bli först ut i Citylab

Masthuggskajen kan bli först ut i Citylab

Det första projektet att certifieras enligt Citylab för hållbar stadsbyggnad är snart här. Arbetet med att ta fram metoden och kvalitetsstämpeln har tagit flera år och branschen har varit högst delaktig.

Stadsdelen Masthuggskajen i Göteborg är på god väg att bli först med att tilldelas den nya svenska certifieringen för hållbar stadsplanering, Citylab, som Sweden Green Building Council (SGBC) står bakom.
– Ingen annan har kommit lika långt som Masthuggskajen. De har skickat in dokumentation som vi granskar nu, säger Pehr Hård, driftschef för Citylab på SGBC.
Masthuggskajen deltar tillsammans med totalt 22 projekt i en pilotstudie för Citylab. Första versionen av guiden släpptes 2016, men utifrån lärdomarna från projekten har en nyare guide tagits fram som lanserades 2018. Citylab fungerar som en komplettering till de mer etablerade certifieringarna som enbart gäller byggnaden i sig.
– Citylab fokuserar på hållbarhetsarbete i stadsmiljö från tidig planering. Vad som ska ingå har vi, våra medlemmar och utomstående expertis ringat in. Processtyrning, hur man ska nå sina mål och vem som ska göra vad är kärnan, säger han.
Stadsdelen beräknas få uppemot 1 300 bostäder och drygt 3 000 arbetsplatser. Detaljplanen antogs strax innan sommaren och nu väntar aktörerna bara på att den ska vinna laga kraft innan de kan börja bygga.
– Masthuggskajen ingår i Vision Älvstaden som har ett tydligt fokus att skapa hållbar stad. Stadsdelen håller på att bli en del av centrum men idag finns en del barriärer för det, bland annat går E45:an igenom området och det finns en del utmaningar vad gäller buller och luftföroreningar. Samtidigt har området en stark identitet med kultur underifrån, Folkets hus och ett starkt engagemang för socialt utsatta. Vi vill värna om det och motverka utträngningseffekter så långt det är möjligt, berättar Adelina Lundell, projektledare för hållbarhet på det kommunala utvecklingsbolaget Älvstranden.

Nu har Masthuggskajen certifierats


Ett konsortium bestående av sex parter med befintliga och blivande fastighetsägare samt kommunala Älvstranden som markägare har gått samman i projektet.
– Vi är sex parter med mycket olika viljor om fastigheterna. Vi startade med att försöka hitta en gemensam målbild och organisation för att kunna förverkliga stadens ambition om hållbar utveckling, berättar Adelina Lundell.
Först tittade gruppen på certifieringen Breeam Communities. Men när de fick reda på att SGBC skulle ta fram en svensk certifiering valde de att få vara med och utveckla Citylab i stället.
– Samtidigt såg vi en möjlighet att få vägledning och expertkunskaper externt. Att få in en tredje neutral part som satte press utifrån betydde mycket för att vi skulle komma vidare med vår målbild och organisation, berättar Adelina Lundell.
Projektet delades in i tematiska arbetsgrupper utefter de fokusområden som ska redovisas i Citylab, bland annat energi, grönytor och identitet. Arbetssättet ledde till att alla parter blev involverade i framtagandet av hållbarhetsprogrammet.
– Det blev inte bara en konsultprodukt som det brukar kunna vara annars många gånger. Den ökade förståelsen har blivit till en stor styrka.

Adelina Lundell, projektledare för hållbarhet på kommunala utvecklingsbolaget Älvstranden.


Adelina Svensson ger ytterligare ett exempel på positiva effekter:
– Konsortieparterna satt ner tillsammans med Göteborgs Energi. Arbetet i den arbetsgruppen gjorde att parterna insåg att de kunde bygga mer energisnålt än vad de först trodde.

Finns några nackdelar med att ha deltagit i certifieringen?

– Många har nog känt att upplägget är tidskrävande och arbetsintensivt. Det blir också en utmaning när det byts ut folk i projektet. Samtidigt har metoden fått oss att fokusera och för den byggda miljön tror jag att det kommer att leda till att vi får en mer sammanhängande stadsdel, säger hon.
Projektgruppen har även hittat områden som de  inser att de måste fortsätta att ha utbyte kring i framtiden och att ha en samverkansgrupp för det.
– Ett exempel på det är hur vi behöver jobba tillsammans för levande bottenvåningar. Affärslokalerna måste fyllas med verksamheter för olika behov och olika plånböcker. Om alla fastighetsägare jobbar var för sig är det istället lätt att allt blir för likartat, säger Adelina Lundell.
Masthuggskajen hoppas nu på att bli först ut att certifieras enligt Citylabs steg ett, som innefattar projekteringsskedet. Om de ska delta i nästa certifieringsfas, som är kopplat till genomförandet är ännu inte bestämt.
– Först vill vi analysera hur mycket det skulle kunna hjälpa oss i nästa steg. Parterna ligger väldigt olika i tid när de ska börja bygga, säger hon.
 

Skanskas svaga lönsamhet håller i sig

Danielsson: "Vi måste bli av med döda intäkter".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-svaga-lonsamhet-haller-i-sig-28053

Föredömen har tagit säkerheten till ny nivå

Håll Nollan sätter fokus på arbetsmiljö.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/foredomen-har-tagit-sakerheten-till-ny-niva-28031

Petade entreprenören i konkurs

Tappade kontrakt på Förbifarten – nu är företaget på obestånd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/petade-entreprenoren-i-konkurs-28049
Sture Kullman, ordförande för MVB, är nöjd med resultatet.

Rekordresultat för MVB

Resultat på hundra miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-mvb-28050

NCC säljer dansk återvinning

NCC renodlar affären och säljer sin danska återvinningsverksamhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-saljer-dansk-atervinning-28044

“Det värsta hade hänt”

Ellevios projekt Säker arbetsplats nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-varsta-hade-hant-28042

”Vi jobbade redan bra, men ville bli ännu bättre”

Skanskas projekt i kvarteret Tändstickan i Göteborg är nominerat till Håll Nollans pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-jobbade-redan-bra-men-ville-bli-annu-battre-28040

”Vi kände att vi måste göra något”

SL:s projekt Roslagsbanan nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-kande-att-vi-maste-gora-nagot-28041

Smidigare transporter med ny app

Kopplar ihop byggare med åkerier och materialleverantörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smidigare-transporter-med-ny-app-28027

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035