Meny
  • ”Vi räknar med att bygga 1500 lägenheter under tio år eller mer. Konjunkturen är inte relevant för oss utan vi jobbar på sikt. Lunds domkyrka har funnits i tusen år och en konjunktursvacka på säg sju år betyder inte mycket för oss”, säger Mats Persson.

Lunds domkyrka vill bygga ny stadsdel

Lunds domkyrka vill bygga ny stadsdel

Domkyrkan i Lund äger mycket mark. Nu vill den upplåta den till 1 500 bostäder i Brunnshög. – Vi behöver inte ta ut sista kronan och kommer säga nej till byggare som inte uppfyller våra krav, säger Mats Persson, domkyrkokamrerare på Lunds domkyrka.

Lunds domkyrka har varit Lunds kommuns markreserv i många år, konstaterar Mats Persson och syftar på tidigare försäljningar som skett runtom i kommunen genom tiderna. Nu kan en ny storaffär vara på gång då domkyrkan vill sälja 12 hektar till olika bostadsutvecklare i kommunens hetaste utvecklingsområde Brunnshög, strax intill forskningslabben Max IV och ESS. Men innan marken avyttras vill kyrkan vara med och bestämma hur stadsdelen ska se ut.

– Vi har inlett ett samarbete med White som hjälper oss med stadsplaneringen. Det som byggs ska vara både fysiskt och psykiskt hållbart, säger Mats Persson, domkyrkokamrer på Lunds domkyrka.


Tre ledord

Tre ledord har arbetats fram i processen med White. Det handlar om att förhålla sig till Landskapet, Grannskapet och Värdskapet. I praktiken att ta till vara vyerna, vidderna, den fina åkermarken och platsens historia och verka för ett ansvarsfullt liv i relationen mellan människor, djur, natur. Nya tekniker för att främja hållbart byggande, att ladda mellanrummen med aktiva och lugna atmosfärer och vacker gestaltning. Dessutom vara en mötesplats i gränslandet vetenskap, kultur och andlighet. Upplåtelseformerna ska vara en blandning hyres-, bostads- och ägarrätter och gärna även byggemenskaper. Mats Persson påpekar att de har låga ingångsvärden eftersom de själva äger marken. Därför kan de vara mer fria i att styra vad som ska byggas.

– Vi ser gärna att även mindre företag visar intresse och inte bara de stora drakarna. Vi välkomnar byggare som har ett engagemang, är stolta över det de gör och kan stå för sin sak under lång tid, säger Mats Persson.

Byggstarten kan bli runt 2020.

– Vi har en lång ledtid framför oss eftersom vi inte är byggare. Vi kommer alltså inte att bygga själva utan tar fram handlingar fram till detaljplan.

Mats Persson understryker att de inte vill äventyra de medel de har utan säljer därför enbart marken. Möjligen kan någon form av kompanjonskap komma i fråga för vissa delar. Lunds domkyrka är en juridisk person och ett förmögenhetsförvaltande organ skild från domkyrkoförsamlingen.

– Markförädling är ett nytt ben för oss att stå på. Målet med hela vår verksamhet är att se till att det finns kapital som räcker för att kyrkobyggnaden ska kunna finnas kvar tusen år till, säger han.


Pilgrimsvandringar med intressenter

Lunds domkyrka har börjat från ett något annat håll än hur det brukar gå till vid exploatering. En konstnär har engagerats och kommer under hösten att installera konst kopplat till byggprojektet både utanför domkyrkan och i Brunnshög. Det ska bli ett startskott för många samtal med allmänheten om hur de skulle vilja att stadsdelen ska se ut.

– Vi kommer bland annat att göra pilgrimsvandringar från domkyrkan till Brunnshög, cirka fem kilometer, med intressenter, exploatörer, allmänhet där vi kan samtala längs vägen. Vi vill höra hur människor vill bo och vilka idéer som finns från byggare.

Vad kommer att skilja denna stadsdel från allt annat som byggs?

– Det ska vara en stadsdel baserad på kristna värderingar, det vill säga öppenhet. Vi vill inte ha en gated community. Men exakt hur det ska bli är som sagt var inte klart än.

”Branschen förlorar viktig plattform för dialog”

Läsarnas och medlemsföretagens röster om att Byggindustrin läggs ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-forlorar-viktig-plattform-dialog-26107

Unga vuxna går i sina föräldrars boendefotspår

Barn till hyresrättsföräldrar bosparar mer sällan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/unga-vuxna-gar-i-sina-foraldrars-boendefotspar-26071

Byggindustrin läggs ned

Beskedet meddelades på måndagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggindustrin-laggs-ned-26102

Första delen av Marieholmstunneln på plats

Se Trafikverkets film från jätteprojektet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsta-delen-av-marieholmstunneln-pa-plats-26095

Skanska storsatsar i Boklok-fabrik

Investerar 250 miljoner i Vimmerby-fabriken.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-storsatsar-i-boklok-fabrik-26093

Peab om takraset: "Vi ser jätteallvarligt på detta"

Innergård rasade när tak till garage gav vika.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-om-takraset-vi-ser-jatteallvarligt-pa-detta-26091

Därför rasade brobygget i Ludvika

Skanskas egen utredning färdig.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/darfor-rasade-brobygget-i-ludvika-26088

”Fokusera på oseriösa byggföretag”

Skatteverket ägnar för mycket tid åt små företag om begår misstag, menar debattörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fokusera-pa-oseriosa-byggforetag-26090

Anders Danielsson ny koncernchef för Skanska

Tar över efter avgående Johan Karlström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/anders-danielsson-ny-koncernchef-skanska-26086

Utredning: Så ska energieffektivitet främjas

Statligt stöd och kreditgarantier.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-sa-ska-energieffektivitet-framjas-26087