Meny
  • ”Vi räknar med att bygga 1500 lägenheter under tio år eller mer. Konjunkturen är inte relevant för oss utan vi jobbar på sikt. Lunds domkyrka har funnits i tusen år och en konjunktursvacka på säg sju år betyder inte mycket för oss”, säger Mats Persson.

Lunds domkyrka vill bygga ny stadsdel

Lunds domkyrka vill bygga ny stadsdel

Domkyrkan i Lund äger mycket mark. Nu vill den upplåta den till 1 500 bostäder i Brunnshög. – Vi behöver inte ta ut sista kronan och kommer säga nej till byggare som inte uppfyller våra krav, säger Mats Persson, domkyrkokamrerare på Lunds domkyrka.

Lunds domkyrka har varit Lunds kommuns markreserv i många år, konstaterar Mats Persson och syftar på tidigare försäljningar som skett runtom i kommunen genom tiderna. Nu kan en ny storaffär vara på gång då domkyrkan vill sälja 12 hektar till olika bostadsutvecklare i kommunens hetaste utvecklingsområde Brunnshög, strax intill forskningslabben Max IV och ESS. Men innan marken avyttras vill kyrkan vara med och bestämma hur stadsdelen ska se ut.

– Vi har inlett ett samarbete med White som hjälper oss med stadsplaneringen. Det som byggs ska vara både fysiskt och psykiskt hållbart, säger Mats Persson, domkyrkokamrer på Lunds domkyrka.


Tre ledord

Tre ledord har arbetats fram i processen med White. Det handlar om att förhålla sig till Landskapet, Grannskapet och Värdskapet. I praktiken att ta till vara vyerna, vidderna, den fina åkermarken och platsens historia och verka för ett ansvarsfullt liv i relationen mellan människor, djur, natur. Nya tekniker för att främja hållbart byggande, att ladda mellanrummen med aktiva och lugna atmosfärer och vacker gestaltning. Dessutom vara en mötesplats i gränslandet vetenskap, kultur och andlighet. Upplåtelseformerna ska vara en blandning hyres-, bostads- och ägarrätter och gärna även byggemenskaper. Mats Persson påpekar att de har låga ingångsvärden eftersom de själva äger marken. Därför kan de vara mer fria i att styra vad som ska byggas.

– Vi ser gärna att även mindre företag visar intresse och inte bara de stora drakarna. Vi välkomnar byggare som har ett engagemang, är stolta över det de gör och kan stå för sin sak under lång tid, säger Mats Persson.

Byggstarten kan bli runt 2020.

– Vi har en lång ledtid framför oss eftersom vi inte är byggare. Vi kommer alltså inte att bygga själva utan tar fram handlingar fram till detaljplan.

Mats Persson understryker att de inte vill äventyra de medel de har utan säljer därför enbart marken. Möjligen kan någon form av kompanjonskap komma i fråga för vissa delar. Lunds domkyrka är en juridisk person och ett förmögenhetsförvaltande organ skild från domkyrkoförsamlingen.

– Markförädling är ett nytt ben för oss att stå på. Målet med hela vår verksamhet är att se till att det finns kapital som räcker för att kyrkobyggnaden ska kunna finnas kvar tusen år till, säger han.


Pilgrimsvandringar med intressenter

Lunds domkyrka har börjat från ett något annat håll än hur det brukar gå till vid exploatering. En konstnär har engagerats och kommer under hösten att installera konst kopplat till byggprojektet både utanför domkyrkan och i Brunnshög. Det ska bli ett startskott för många samtal med allmänheten om hur de skulle vilja att stadsdelen ska se ut.

– Vi kommer bland annat att göra pilgrimsvandringar från domkyrkan till Brunnshög, cirka fem kilometer, med intressenter, exploatörer, allmänhet där vi kan samtala längs vägen. Vi vill höra hur människor vill bo och vilka idéer som finns från byggare.

Vad kommer att skilja denna stadsdel från allt annat som byggs?

– Det ska vara en stadsdel baserad på kristna värderingar, det vill säga öppenhet. Vi vill inte ha en gated community. Men exakt hur det ska bli är som sagt var inte klart än.

Dyraste lägenheterna är byggda på 1800-talet

Ju nyare desto billigare – fram till 2010-talet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dyraste-lagenheterna-ar-byggda-pa-1800-talet-26835

Södra station ROT-prisades

Hedersutnämnande till Gustaf Vasa kyrka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sodra-station-rot-prisades-26834

Nacka och NCC bygger på lärdomarna

Arbetar långsiktigt tillsammans med partneringmodell.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nacka-och-ncc-bygger-pa-lardomarna-26815

Skanska avtalar om hus i Västerås

Första projektet sedan nyetablering i staden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-avtalar-om-hus-i-vasteras-26832

"2018 blir vårt stora genombrottsår"

Industriella byggarna Junior Living siktar på industriell avkastning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/2018-blir-vart-stora-genombrottsar-26809

Utopia utvecklar projekt med Göran Cars

Samverkan och nytänkande ska ge bättre stadsbyggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utopia-utvecklar-projekt-med-goran-cars-26831

Fler detaljplaner överklagas i Göteborg

Statliga och kommunala intressen krockar i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fler-detaljplaner-overklagas-i-goteborg-26824

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

River upp beslut om Nobel Center

"Skulle få en stor negativ påverkan på motstående allmänna och enskilda intressen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/river-upp-beslut-om-nobel-center-26822

MVB bygger i Ullared

Bygger flerfamiljshus i växande kommun.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-i-ullared-26806

Delade åsikter om effekten av kreditrestriktionerna

Finansinspektionens syn på bostadsmarknaden möttes med kritik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/delade-asikter-om-effekten-av-kreditrestriktionerna-26810