Meny
  • Lövträslag har stor potential att användas i bärande konstruktioner men används idag istället ofta till möbler eller bränsle, skriver Linnéuniversitetet i Växjö. Foto: Johanna Åfreds

Lövträ inom bygg får 2,8 miljoner i bidrag

Lövträ inom bygg får 2,8 miljoner i bidrag

I Europa finns ett stort och ökande lövträdsbestånd som är en underutnyttjad resurs inom byggsektorn. Nu anslås pengar till ett samverkansprojekt som ska utveckla innovativ teknik för lövträkonstruktioner.

Lövträslag har stor potential att användas i bärande konstruktioner men används idag istället ofta till möbler eller bränsle. Om vi istället även kan använda lövträslag i bostadshus och andra byggnader finns både ekonomiska och miljöpåverkansmässiga vinster att hämta. Det saknas dock effektiva mekaniska förbandlösningar för att sammanfoga lövträelement. Det blir ett hinder för en effektiv och ekonomisk användning av lövträ i bärande träkonstruktioner, skriver Linnéuniversitetet i ett pressmeddelande.

Nu tilldelas ett samverkansprojekt 2,8 miljoner för att utveckla innovativ teknik för lövträkonstruktioner. Forskare vid Institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet ska tillsammans med företag och universitet i Tyskland, Österrike och Frankrike utveckla ekonomisk, tillförlitlig och innovativ teknik för att bättre kunna utnyttja resurserna.

– För att kunna öka antalet träbyggnader och övergå till ett mer hållbart byggt samhälle behövs effektiva, hållbara och framförallt säkra designmetoder. Idag används lövträ nästan bara i timmerbyggnationer, men lövträ har även goda mekaniska egenskaper. De ökade volymerna av lövträd i våra skogar ger oss möjligheten att utveckla avancerade produkter för hållbara byggnader, givet att pålitliga designmetoder finns tillgängliga, säger projektledare Thomas K Bader.

Den svenska delen av projektet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas och pågår mellan 2019 och 2022.

NCC vill att olyckstalen bland UE går ner

De ska vända olycksstatistiken hos sina underentreprenörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vill-att-olyckstalen-bland-ue-gar-ner-27900

Nytt arbetsutskott ska jobba för bättre bygghandlingar


Beast ska göra tidstjuv effektiv.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-arbetsutskott-ska-jobba-battre-bygghandlingar-27918

Granskningsstandard får uppmärksamhet i England

Effektivare granskning på export.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/granskningsstandard-far-uppmarksamhet-i-england-27919

Skanska inleder kulturhusrenovering

Renoverar för en halv miljard.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-inleder-kulturhusrenovering-27916

Tuffare väder utmaning för byggare

Så minimerar du skadorna på företaget när ditt projekt drabbas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tuffare-vader-utmaning-byggare-27896

Så skyddar du tak mot översvämning

Ny vägledning ska säkra kvaliteten på avvattningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-skyddar-du-tak-mot-oversvamning-27897

Bostadsbyggandet minskade 16 procent 2018

Flera byggbolag visar ännu större tapp i antalet påbörjade lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskade-16-procent-2018-27911

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Karlastaden får Rambolls signum

"Vi vill skapa en levande och mänsklig stadsdel."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/karlastaden-far-rambolls-signum-27912

Gammalt blir nytt och hållbart i Linköping

Miljonprogramshus når miljöcertifiering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gammalt-blir-nytt-och-hallbart-i-linkoping-27910

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909