Meny
  • Lövträslag har stor potential att användas i bärande konstruktioner men används idag istället ofta till möbler eller bränsle, skriver Linnéuniversitetet i Växjö. Foto: Johanna Åfreds

Lövträ inom bygg får 2,8 miljoner i bidrag

Lövträ inom bygg får 2,8 miljoner i bidrag

I Europa finns ett stort och ökande lövträdsbestånd som är en underutnyttjad resurs inom byggsektorn. Nu anslås pengar till ett samverkansprojekt som ska utveckla innovativ teknik för lövträkonstruktioner.

Lövträslag har stor potential att användas i bärande konstruktioner men används idag istället ofta till möbler eller bränsle. Om vi istället även kan använda lövträslag i bostadshus och andra byggnader finns både ekonomiska och miljöpåverkansmässiga vinster att hämta. Det saknas dock effektiva mekaniska förbandlösningar för att sammanfoga lövträelement. Det blir ett hinder för en effektiv och ekonomisk användning av lövträ i bärande träkonstruktioner, skriver Linnéuniversitetet i ett pressmeddelande.

Nu tilldelas ett samverkansprojekt 2,8 miljoner för att utveckla innovativ teknik för lövträkonstruktioner. Forskare vid Institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet ska tillsammans med företag och universitet i Tyskland, Österrike och Frankrike utveckla ekonomisk, tillförlitlig och innovativ teknik för att bättre kunna utnyttja resurserna.

– För att kunna öka antalet träbyggnader och övergå till ett mer hållbart byggt samhälle behövs effektiva, hållbara och framförallt säkra designmetoder. Idag används lövträ nästan bara i timmerbyggnationer, men lövträ har även goda mekaniska egenskaper. De ökade volymerna av lövträd i våra skogar ger oss möjligheten att utveckla avancerade produkter för hållbara byggnader, givet att pålitliga designmetoder finns tillgängliga, säger projektledare Thomas K Bader.

Den svenska delen av projektet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas och pågår mellan 2019 och 2022.

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097