Meny
  • Tomas Carlsson, vd och koncernchef, Mattias Lundgren, CFO, Henrik Landelius, affärsområdeschef för Building Sweden och Kenneth Nilsson, affärsområdeschef för Infrastructure, var några av talarna på NCC:s kapitalmarknadsträff.
    Foto: Anders Siljevall

Lönsamhet framför volym i nya NCC

Lönsamhet framför volym i nya NCC

En plattare organisation, lägre risktagande och fokus på lönsamhet. Det var NCC:s vd Tomas Carlssons budskap om vägen framåt för bolaget som presenterade en miljardförlust för tredje kvartalet.

När NCC redovisade preliminära siffror för det tredje kvartalet 2018 under en kapitalmarknadsträff i Stockholm visade det sig att stora nedskrivningar färgade resultatet rött. Förlusten uppgick till dryga 1,1 miljarder kronor för kvartalet. Det är omvärdering av pågående tvister och garantier som står för den största andelen av nedskrivningarna, 693 miljoner kronor. Vd:n och koncernchefen Tomas Carlsson var inte nöjd.
– Det här är förstås inte bra. NCC har en stark och hälsosam kärna, men en alltför stor del av bolaget underpresterar eller går med förlust. Men vi har en handlingsplan, berättade han.


LÄS MER: Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

Sedan han tillträdde i maj har Tomas Carlsson genomfört en genomlysning av verksamheten. Under kapitalmarknadsträffen presenterade han sina slutsatser och vilka förändringar som NCC kommer att genomgå framöver. Analyser har gjorts ner på detaljnivå och såväl interna som externa experter har konsulterats. Möten har hållits med anställda, kunder med flera.
– Vi kommer att lämna marknader och segment där vi inte är lönsamma för att minska riskprofilen, förklarade Tomas Carlsson.
Exempel på detta är fastighetsprojekt utanför huvudstadsområdena i Norden och en del mindre verksamheter inom NCC Industri. Men en större förändring är att styrelsen har fattat beslut om att avyttra Road Services, NCC:s verksamhet inom väghållning och snöröjning, en verksamhet som har cirka 650 anställda. Under de senaste åren har lönsamheten  varit låg.
– Vi har inte varit en bra ägare till NCC Road Services. Det är en marknad vi inte känner till och vi kommer att inleda arbetet med att hitta en ny ägare, förklarade Tomas Carlsson.

LÄS MER: "Vi är marknadsledande inom strategisk partnering"

En tidigare aviserad förändring är uppdelningen av NCC Building i en Sverige- och en Norden-del. Under träffen särredovisades de nya affärsområdena för första gången. Building Sweden gjorde för tredje kvartalet ett EBIT-resultat på 91 miljoner kronor. Nedskrivningar med 83 miljoner har dragit ner marginalen.
– Även vi har avdelningar som är lågpresterande och utan nedskrivningarna hade vi haft en ännu starkare marginal. Vi kommer att komma till rätta med detta framöver, berättade Henrik Landelius, affärsområdeschef för NCC Building Sweden.
Sedan tidigare är det känt att NCC Building Nordics har presterat sämre. Affärsområdet gjorde ett negativt resultat på 198 miljoner kronor, nedtyngt av nedskrivningar om 212 miljoner kronor. Klaus Kaae, affärsområdeschef för Building Nordics, berättade att de tre länderna, Finland, Danmark och Norge, har olika utmaningar men att åtgärder har vidtagits i samtliga fall. Alla länder har fått ny ledning och i takt med att problemtyngda projekt lämnas över kommer situationen att förbättras.
– Vi har en hälsosam kärna och marknaden är stark i alla tre länder, men det finns utmaningar. I Norge har till exempel tvister med kunder och kvalitetsproblem tynger utvecklingen, berättade Klaus Kaae, affärsområdeschef för NCC Building Nordics.

 

LÄS MER: "Alla delar av NCC kan göra bättre resultat"

NCC Infrastructure har haft bekymmer i Norge och affärsområdeschefen Kenneth Nilsson berättade att det är fyra stora projekt och fyra komplexa projekt i mellanstorlek, vunna mellan 2013 och 2016, som på grund av optimistisk budgivning och otillräcklig projektledning har tyngt ner. När dessa färdigställs får affärsområdet bättre förutsättningar att fokusera framåt.
En annan del av de åtgärder som Tomas Carlsson har initierat är en plattare och mer transparent organisation med en koncernledning där hälften av de åtta medlemmarna är nya för i år. Affärsutveckling och IT centraliseras och får Ylva Lageson som chef.
NCC kommer också att fortsätta att jobba med processer och utbildning, bland annat genom att starta en ”NCC Project Management Academy” i samarbete med KTH.
– Det kommer inte direkt att handla om utbildning av personalen utan snarare om att hitta best practise, förebilder och att föra över kunskap kring projektledning, berättade Tomas Carlsson.
Framtiden kommer att innebära ett tydligare fokus på lönsamhet och koncernen har minskat ner antalet mål till fyra stycken för att ytterligare göra det tydligare att det är lönsamhet före volym som gäller för hela organisationen:
    •    Avkastning på eget kapital ≥20 %
    •    Rörelsemarginal ≥4%
    •    Nettolåneskuld < 2,5 gånger EBITDA
    •    Utdelningspolicy: Koncernen ska dela ut minst 40% av årets resultat efter skatt

–  Mitt budskap är: Lönsamhet före volym. Det handlar om fokus. Men lägre riskprofil innebär inte lägre ambitioner. Vi ska vara en professionell partner för våra kunder och den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen, sammanfattade Tomas Carlsson.
 

Bostadsbyggare går ihop för stärkt konsumentskydd

Kunden ska lättare kunna utvärdera sitt köp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggare-gar-ihop-starkt-konsumentskydd-27572

Notan för bostadsbristen: 36 miljarder kronor

Stockholmsregionen tappar fart i bostadsbristens spår.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/notan-bostadsbristen-36-miljarder-kronor-27563

Masthuggskajen först ut med certifiering av stadsdel

"Det här är ett fint bevis på att vi realiserar Älvstadens vision."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/masthuggskajen-forst-ut-med-certifiering-av-stadsdel-27571
Hur bor bostadsministern? ”Jag har en lägenhet på Söder (Stockholm). Och så bor jag i Kalix på en liten gård i skogen”, säger Peter Eriksson.

Peter Eriksson: “Vi har två val”

Effekterna av bostadsbristen sätter press på politikerna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peter-eriksson-vi-har-tva-val-27564

Bostadsbyggandet fortsätter nedåt

Bostadsbyggandet i Sverige dyker från en hög nivå, men de regionala skillnaderna är stora.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-fortsatter-nedat-27562

Snart kan Sverige bli en del av co-living-trenden

Uppsala kan bli först ut.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-kan-sverige-bli-en-del-av-co-living-trenden-27560

Bostadsutvecklare kan vara på väg att knäckas

Prime Livings pengar på väg att ta slut.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsutvecklare-kan-vara-pa-vag-att-knackas-27559

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Branschen minglade på Uppsalas Business Arena

Vimmel och diskussioner om branschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-minglade-pa-uppsalas-business-arena-27558

Linnea fick stöd av pappas byggkollegor

Karaten Bygg samlade in 52 000 till Diabetesfonden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/linnea-fick-stod-av-pappas-byggkollegor-27557

Ökade regionala tågresor sätter press på järnvägen

Infrastruktur debatterades i Uppsala.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-regionala-tagresor-satter-press-pa-jarnvagen-27556