Meny

Länsstyrelse tar stafettpinnen för bostadsförsörjningen

Länsstyrelse tar stafettpinnen för bostadsförsörjningen

Bostadsbyggandet i Stockholms län har ökat de senaste åren, men större satsningar på att få fram billigare bostäder krävs. Det konstaterar Länsstyrelsen Stockholm i en ny rapport om bostadsmarknaden i länet.

Det krävs fler bostäder för att möta befolkningsökningen som sker i Stockholms län. De senaste åren har bostadsbyggandet också ökat kraftigt. Åren 2015–2017 började 56 400 bostäder att byggas i länet, vilket är 20 000 fler än föregående treårsperiod. Och nu syns resultatet – förra året blev 17 800 bostäder inflyttningsklara, i år och nästa år uppskattas ytterligare 40 000 bostäder stå klara.

Efter de senaste årens ökning bedöms nu bostadsbyggandet att minska. Anledningen är den osäkra marknaden till följd av rekordhögt utbud av nyproducerade bostadsrätter och åtstramningar på lånesidan. Länsstyrelsen uppskattar att runt 26 000 bostäder kommer att påbörjas i år och nästa år.


Länsstyrelsen testar nya grepp

Länsstyrelsens uppdrag enligt bostadsförsörjningslagen är att vara en stödresurs för kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen.

Henrik Weston, utvecklingsledare vid enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen i Stockholm, berättar att utvecklingen i länet har varit stor de senaste åren.

– Kommunerna, tillsammans med byggbranschen, har varit väldigt duktiga på att bygga bostäder. Men nu börjar man se att bostadsförsörjning är mer än bostadsbyggande. Kunskapen om bostadsbeståndet i kommunen behöver bli bättre, och att rätt bestånd finns för de som behöver söker en bostad, säger han.

I Stockholm har Länsstyrelsen sedan förra året börjat arbeta mer proaktivt kring kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning för att säkerställa att frågan tas på allvar. Metoden kallas för ”Stockholmsmodellen för bostads­försörjning”.

– Tidigare har vi ordnat seminarier och gjort och gjort ett eller annat kommunbesök. I fjol började vi med att ha dialog och rådgivning med kommunerna inför att de ska upprätta sina riktlinjer. Vi kan till exempel berätta hur andra kommuner arbetar framgångsrikt i en viss fråga, säger Henrik Weston.


Har gett resultat

Arbetet har gett resultat, menar han. I många kommuner har det varit en skrämmande okunskap kring vilka åtgärder man kan ta till när det kommer till bostadsförsörjningen, exempelvis förtur för unga i det allmännyttiga bostadsbolaget.

– Sedan vi började med den här tidiga rådgivningen har bostadsförsörjningen blivit allt mer central. Vi märker att de flesta kommuner lyssnar på oss och många gör också mycket bra. Vi har tagit stafettpinnen i det här arbetet, men det krävs en politisk vilja i kommunen för att det ska få genomslag, säger Henrik Weston.

Skola mitt i byn vann arkitekttävling

Bidrar till positiv samhällsutveckling i Rinkeby.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skola-mitt-i-byn-vann-arkitekttavling-26981

Kommitté föreslår innehållsförteckning för byggmaterial

Två förslag från Kommittén för modernare byggregler.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kommitte-foreslar-innehallsforteckning-byggmaterial-26977

Expertgrupp har snickrat ihop social bostadspolitik

Expertrapport ger 15 förslag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/expertgrupp-har-snickrat-ihop-social-bostadspolitik-26966

AR-verktyg för bredare användargrupp

Veidekke först ut att testa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ar-verktyg-bredare-anvandargrupp-26975

Praktikant föll genom hål – Peab straffas

Ska betala företagsbot på 200 000.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/praktikant-foll-genom-hal-peab-straffas-26974

Ny lag ska sätta press på kommunerna

Regeringen vill se mer ansvar från kommunerna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-lag-ska-satta-press-pa-kommunerna-26964

Sveriges Byggindustrier: Punktlistan innehöll lågt hängande frukter

Anna Broman är inte lika entusiastisk som Peter Eriksson.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-byggindustrier-punktlistan-inneholl-lagt-hangande-frukter-26965

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Behov av 67 000 bostäder varje år

Boverket presenterar ny prognos.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/behov-av-67-000-bostader-varje-ar-26963

Norrköping får klartecken för bostäder i hamnen

Byggstart kan ske i slutet av 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norrkoping-far-klartecken-bostader-i-hamnen-26973

Hon ska leda Swecos projektledare

Helena Hed tar plats i ledningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ska-leda-swecos-projektledare-26972