Meny

Länsstyrelse tar stafettpinnen för bostadsförsörjningen

Länsstyrelse tar stafettpinnen för bostadsförsörjningen

Bostadsbyggandet i Stockholms län har ökat de senaste åren, men större satsningar på att få fram billigare bostäder krävs. Det konstaterar Länsstyrelsen Stockholm i en ny rapport om bostadsmarknaden i länet.

Det krävs fler bostäder för att möta befolkningsökningen som sker i Stockholms län. De senaste åren har bostadsbyggandet också ökat kraftigt. Åren 2015–2017 började 56 400 bostäder att byggas i länet, vilket är 20 000 fler än föregående treårsperiod. Och nu syns resultatet – förra året blev 17 800 bostäder inflyttningsklara, i år och nästa år uppskattas ytterligare 40 000 bostäder stå klara.

Efter de senaste årens ökning bedöms nu bostadsbyggandet att minska. Anledningen är den osäkra marknaden till följd av rekordhögt utbud av nyproducerade bostadsrätter och åtstramningar på lånesidan. Länsstyrelsen uppskattar att runt 26 000 bostäder kommer att påbörjas i år och nästa år.


Länsstyrelsen testar nya grepp

Länsstyrelsens uppdrag enligt bostadsförsörjningslagen är att vara en stödresurs för kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen.

Henrik Weston, utvecklingsledare vid enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen i Stockholm, berättar att utvecklingen i länet har varit stor de senaste åren.

– Kommunerna, tillsammans med byggbranschen, har varit väldigt duktiga på att bygga bostäder. Men nu börjar man se att bostadsförsörjning är mer än bostadsbyggande. Kunskapen om bostadsbeståndet i kommunen behöver bli bättre, och att rätt bestånd finns för de som behöver söker en bostad, säger han.

I Stockholm har Länsstyrelsen sedan förra året börjat arbeta mer proaktivt kring kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning för att säkerställa att frågan tas på allvar. Metoden kallas för ”Stockholmsmodellen för bostads­försörjning”.

– Tidigare har vi ordnat seminarier och gjort och gjort ett eller annat kommunbesök. I fjol började vi med att ha dialog och rådgivning med kommunerna inför att de ska upprätta sina riktlinjer. Vi kan till exempel berätta hur andra kommuner arbetar framgångsrikt i en viss fråga, säger Henrik Weston.


Har gett resultat

Arbetet har gett resultat, menar han. I många kommuner har det varit en skrämmande okunskap kring vilka åtgärder man kan ta till när det kommer till bostadsförsörjningen, exempelvis förtur för unga i det allmännyttiga bostadsbolaget.

– Sedan vi började med den här tidiga rådgivningen har bostadsförsörjningen blivit allt mer central. Vi märker att de flesta kommuner lyssnar på oss och många gör också mycket bra. Vi har tagit stafettpinnen i det här arbetet, men det krävs en politisk vilja i kommunen för att det ska få genomslag, säger Henrik Weston.

"Vi kan inte avslöja för mycket"

Anders Carlén, chefredaktör för Byggindustrin, om övergången till månadstidning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-kan-inte-avsloja-mycket-28045

Skanskas svaga lönsamhet håller i sig

Danielsson: "Vi måste bli av med döda intäkter".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-svaga-lonsamhet-haller-i-sig-28053

Föredömen har tagit säkerheten till ny nivå

Håll Nollan sätter fokus på arbetsmiljö.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/foredomen-har-tagit-sakerheten-till-ny-niva-28031

Petade entreprenören i konkurs

Tappade kontrakt på Förbifarten – nu är företaget på obestånd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/petade-entreprenoren-i-konkurs-28049
Sture Kullman, ordförande för MVB, är nöjd med resultatet.

Rekordresultat för MVB

Resultat på hundra miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-mvb-28050

NCC säljer dansk återvinning

NCC renodlar affären och säljer sin danska återvinningsverksamhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-saljer-dansk-atervinning-28044

”Vi jobbade redan bra, men ville bli ännu bättre”

Skanskas projekt i kvarteret Tändstickan i Göteborg är nominerat till Håll Nollans pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-jobbade-redan-bra-men-ville-bli-annu-battre-28040

”Vi kände att vi måste göra något”

SL:s projekt Roslagsbanan nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-kande-att-vi-maste-gora-nagot-28041

“Det värsta hade hänt”

Ellevios projekt Säker arbetsplats nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-varsta-hade-hant-28042

Smidigare transporter med ny app

Kopplar ihop byggare med åkerier och materialleverantörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smidigare-transporter-med-ny-app-28027