Meny

Länsstyrelse tar stafettpinnen för bostadsförsörjningen

Länsstyrelse tar stafettpinnen för bostadsförsörjningen

Bostadsbyggandet i Stockholms län har ökat de senaste åren, men större satsningar på att få fram billigare bostäder krävs. Det konstaterar Länsstyrelsen Stockholm i en ny rapport om bostadsmarknaden i länet.

Det krävs fler bostäder för att möta befolkningsökningen som sker i Stockholms län. De senaste åren har bostadsbyggandet också ökat kraftigt. Åren 2015–2017 började 56 400 bostäder att byggas i länet, vilket är 20 000 fler än föregående treårsperiod. Och nu syns resultatet – förra året blev 17 800 bostäder inflyttningsklara, i år och nästa år uppskattas ytterligare 40 000 bostäder stå klara.

Efter de senaste årens ökning bedöms nu bostadsbyggandet att minska. Anledningen är den osäkra marknaden till följd av rekordhögt utbud av nyproducerade bostadsrätter och åtstramningar på lånesidan. Länsstyrelsen uppskattar att runt 26 000 bostäder kommer att påbörjas i år och nästa år.


Länsstyrelsen testar nya grepp

Länsstyrelsens uppdrag enligt bostadsförsörjningslagen är att vara en stödresurs för kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen.

Henrik Weston, utvecklingsledare vid enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen i Stockholm, berättar att utvecklingen i länet har varit stor de senaste åren.

– Kommunerna, tillsammans med byggbranschen, har varit väldigt duktiga på att bygga bostäder. Men nu börjar man se att bostadsförsörjning är mer än bostadsbyggande. Kunskapen om bostadsbeståndet i kommunen behöver bli bättre, och att rätt bestånd finns för de som behöver söker en bostad, säger han.

I Stockholm har Länsstyrelsen sedan förra året börjat arbeta mer proaktivt kring kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning för att säkerställa att frågan tas på allvar. Metoden kallas för ”Stockholmsmodellen för bostads­försörjning”.

– Tidigare har vi ordnat seminarier och gjort och gjort ett eller annat kommunbesök. I fjol började vi med att ha dialog och rådgivning med kommunerna inför att de ska upprätta sina riktlinjer. Vi kan till exempel berätta hur andra kommuner arbetar framgångsrikt i en viss fråga, säger Henrik Weston.


Har gett resultat

Arbetet har gett resultat, menar han. I många kommuner har det varit en skrämmande okunskap kring vilka åtgärder man kan ta till när det kommer till bostadsförsörjningen, exempelvis förtur för unga i det allmännyttiga bostadsbolaget.

– Sedan vi började med den här tidiga rådgivningen har bostadsförsörjningen blivit allt mer central. Vi märker att de flesta kommuner lyssnar på oss och många gör också mycket bra. Vi har tagit stafettpinnen i det här arbetet, men det krävs en politisk vilja i kommunen för att det ska få genomslag, säger Henrik Weston.

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

Beast lanserar ny standard

En ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beast-lanserar-ny-standard-27624

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653

Rätt arkitektur kan minska självmord

Forskare från Chalmers vill ha förebyggande stadsplanering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ratt-arkitektur-kan-minska-sjalvmord-27652

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Här är snabbväxarna 2018

"Har vunnit fler större projekt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-snabbvaxarna-2018-27649

Mutmisstänkta friade i rätten

Fallet rör en anställd hos Trafikverket som under 2013 lät sig bjudas på resa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mutmisstankta-friade-i-ratten-27638

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648