Meny

Lägre resultat för Veidekke

Lägre resultat för Veidekke

Veidekke Sveriges rörelseresultat minskade under det tredje kvartalet 2018. Omsättning och orderstock steg dock jämfört med samma period förra året.

Veidekkes svenska verksamhet omsatte drygt 2,6 miljarder kronor under kvartal tre 2018, vilket är en ökning från i fjol då kvartal tre bjöd på en omsättning på 2,3 miljarder kronor. Rörelseresultatet sjönk dock från 150 miljoner kronor i fjolårets kvartal tre till 98 miljoner kronor i år. Orderstocken ökade till 11,3 miljarder till 10,2 miljarder kronor.

Det är bostadsverksamheten som bidrar mest till den negativa utvecklingen. Bostadsverksamheten redovisar för kvartal tre ett resultat på 40 miljoner kronor, jämfört med 107 miljoner i fjol. Det lägre resultatet förklaras både av minskad försäljningsvolym och färre bostäder i produktion jämfört med föregående år. I kvartal tre såldes 81 bostäder ( varav Veidekkes andel var 79 stycken), att jämföras med 115 stycken (Veidekkes andel 96) samma period 2017.

Den sista september hade Veidekke 1 797 bostäder i produktion varav Veidekkes andel är 1 613 stycken. Det är en minskning från 2017 då 2 059 stycken respektive 1 865 stycken var i produktion vid samma period).


Framåt på entreprenadsidan

Entreprenadverksamheten ökade å sin sida resultatet till 59 miljoner kronor från 47 miljoner. Omsättningen ökade till strax under 2,5 miljarder från nära 2,1 miljarder kronor i fjol. Verksamhetsområdena Kommersiellt och Anläggning ökar resultat och marginaler medan Bostäder sjunker. Anledning till att Bostäders resultat sjunker är projektnedskrivningar i region Stockholm.

För den norska Veidekke-koncernen som helhet minskade resultatet i kvartal tre från 498 miljoner norska kronor i fjol till 460 miljoner i år. Även här står entreprenadverksamheten för en positivare utveckling än bostad.

– Entreprenadverksamheten har ökat omsättningen betydligt i alla tre länder, men resultaten varierar. Från och med detta kvartal har vi omorganiserat entreprenadverksamheten i Norge i en bygg- och en anläggningsenhet med målet att öka lönsamhet möta marknaden med produkter och lösningar som passar kundernas krav bättre, säger koncernchefen Arne Giske.

 

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097