Meny

Lägre resultat för Veidekke

Lägre resultat för Veidekke

Veidekke Sveriges rörelseresultat minskade under det tredje kvartalet 2018. Omsättning och orderstock steg dock jämfört med samma period förra året.

Veidekkes svenska verksamhet omsatte drygt 2,6 miljarder kronor under kvartal tre 2018, vilket är en ökning från i fjol då kvartal tre bjöd på en omsättning på 2,3 miljarder kronor. Rörelseresultatet sjönk dock från 150 miljoner kronor i fjolårets kvartal tre till 98 miljoner kronor i år. Orderstocken ökade till 11,3 miljarder till 10,2 miljarder kronor.

Det är bostadsverksamheten som bidrar mest till den negativa utvecklingen. Bostadsverksamheten redovisar för kvartal tre ett resultat på 40 miljoner kronor, jämfört med 107 miljoner i fjol. Det lägre resultatet förklaras både av minskad försäljningsvolym och färre bostäder i produktion jämfört med föregående år. I kvartal tre såldes 81 bostäder ( varav Veidekkes andel var 79 stycken), att jämföras med 115 stycken (Veidekkes andel 96) samma period 2017.

Den sista september hade Veidekke 1 797 bostäder i produktion varav Veidekkes andel är 1 613 stycken. Det är en minskning från 2017 då 2 059 stycken respektive 1 865 stycken var i produktion vid samma period).


Framåt på entreprenadsidan

Entreprenadverksamheten ökade å sin sida resultatet till 59 miljoner kronor från 47 miljoner. Omsättningen ökade till strax under 2,5 miljarder från nära 2,1 miljarder kronor i fjol. Verksamhetsområdena Kommersiellt och Anläggning ökar resultat och marginaler medan Bostäder sjunker. Anledning till att Bostäders resultat sjunker är projektnedskrivningar i region Stockholm.

För den norska Veidekke-koncernen som helhet minskade resultatet i kvartal tre från 498 miljoner norska kronor i fjol till 460 miljoner i år. Även här står entreprenadverksamheten för en positivare utveckling än bostad.

– Entreprenadverksamheten har ökat omsättningen betydligt i alla tre länder, men resultaten varierar. Från och med detta kvartal har vi omorganiserat entreprenadverksamheten i Norge i en bygg- och en anläggningsenhet med målet att öka lönsamhet möta marknaden med produkter och lösningar som passar kundernas krav bättre, säger koncernchefen Arne Giske.

 

Tydlig nedgång i byggande enligt SCB

53 000 lägenheter påbörjades under 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tydlig-nedgang-i-byggande-enligt-scb-27908

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909

Asfaltsläggare får bakläxa av Skatteverket

Ingen hade informerat asfaltsläggarna om personalliggaren.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/asfaltslaggare-far-baklaxa-av-skatteverket-27895

Rekordresultat för Svevia

Fastighetsförsäljningar lyfte resultatet till nya höjder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-svevia-27891

Peab utbildar om bostadsrätter

"Vi ser ett växande behov".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-utbildar-om-bostadsratter-27890

Nystartat bolag bygger i massivträ

“Det är våra första ordrar som går iväg nu,” säger vd Örjan Landström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nystartat-bolag-bygger-i-massivtra-27886

Kraftig ökning av utländsk arbetskraft

Antalet utstationerade arbetare inom bygg har ökat med 77 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kraftig-okning-av-utlandsk-arbetskraft-27885

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

“Oseriöst förslag om ombildningar”

Hans Lind varnar för sidoeffekter efter förslaget i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oseriost-forslag-om-ombildningar-27882

Nya bodar kan stoppa slöseriet

Energiklassning kan spara gigawattimmar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bodar-kan-stoppa-sloseriet-27864

"Inget intresse av att mäta bodetableringar separat"

NCC. Peab och JM om bodarnas energianvändning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/inget-intresse-av-att-mata-bodetableringar-separat-27866