Meny

Lägre resultat för Veidekke

Lägre resultat för Veidekke

Veidekke Sveriges rörelseresultat minskade under det tredje kvartalet 2018. Omsättning och orderstock steg dock jämfört med samma period förra året.

Veidekkes svenska verksamhet omsatte drygt 2,6 miljarder kronor under kvartal tre 2018, vilket är en ökning från i fjol då kvartal tre bjöd på en omsättning på 2,3 miljarder kronor. Rörelseresultatet sjönk dock från 150 miljoner kronor i fjolårets kvartal tre till 98 miljoner kronor i år. Orderstocken ökade till 11,3 miljarder till 10,2 miljarder kronor.

Det är bostadsverksamheten som bidrar mest till den negativa utvecklingen. Bostadsverksamheten redovisar för kvartal tre ett resultat på 40 miljoner kronor, jämfört med 107 miljoner i fjol. Det lägre resultatet förklaras både av minskad försäljningsvolym och färre bostäder i produktion jämfört med föregående år. I kvartal tre såldes 81 bostäder ( varav Veidekkes andel var 79 stycken), att jämföras med 115 stycken (Veidekkes andel 96) samma period 2017.

Den sista september hade Veidekke 1 797 bostäder i produktion varav Veidekkes andel är 1 613 stycken. Det är en minskning från 2017 då 2 059 stycken respektive 1 865 stycken var i produktion vid samma period).


Framåt på entreprenadsidan

Entreprenadverksamheten ökade å sin sida resultatet till 59 miljoner kronor från 47 miljoner. Omsättningen ökade till strax under 2,5 miljarder från nära 2,1 miljarder kronor i fjol. Verksamhetsområdena Kommersiellt och Anläggning ökar resultat och marginaler medan Bostäder sjunker. Anledning till att Bostäders resultat sjunker är projektnedskrivningar i region Stockholm.

För den norska Veidekke-koncernen som helhet minskade resultatet i kvartal tre från 498 miljoner norska kronor i fjol till 460 miljoner i år. Även här står entreprenadverksamheten för en positivare utveckling än bostad.

– Entreprenadverksamheten har ökat omsättningen betydligt i alla tre länder, men resultaten varierar. Från och med detta kvartal har vi omorganiserat entreprenadverksamheten i Norge i en bygg- och en anläggningsenhet med målet att öka lönsamhet möta marknaden med produkter och lösningar som passar kundernas krav bättre, säger koncernchefen Arne Giske.

 

NCC skänker 1 miljon till Ingenjörer utan gränser

"Byggnation och utbildning ligger oss varmt om hjärtat"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-skanker-1-miljon-till-ingenjorer-utan-granser-27658

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Beast lanserar ny standard

En ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beast-lanserar-ny-standard-27624

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Rätt arkitektur kan minska självmord

Forskare från Chalmers vill ha förebyggande stadsplanering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ratt-arkitektur-kan-minska-sjalvmord-27652

Här är snabbväxarna 2018

"Har vunnit fler större projekt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-snabbvaxarna-2018-27649

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648