Meny
  • Storbritanniens projekt High Speed 2 är ett exempel på framtida järnvägssatsningar som kräver hög digital kompetens.
    Illustration: High Speed 2
    ,
    Totalt 68 nya stationer ska byggas i projektet Paris Grand Express, ett infrastrukturprojekt som ska leda till att 250 000 nya bostäder kan byggas.
    Illustration: Societé du Grand Express

Kunskap och data bygger framtidsspår

Kunskap och data bygger framtidsspår

I takt med att järnvägsprojekt blir mer och mer avancerade ställer det högre krav på effektivitet och kunskap. Under Autodesks årliga järnvägskonferens handlade mycket om hur byggindustrin ska ställa om till framtidens krav på effektivitet.

Ökad globalisering, växande befolkning och ett alltmer digitaliserat samhälle är stora välkända världstrender. År 2025 kommer jorden att befolkas av tio miljarder människor – och sju miljarder kommer att bo i städer.

I Sverige talas det ofta om en infrastrukturskuld och fenomenet återfinns även globalt. Enligt Theo Agelopoulus, chef inom infrastruktur på Autodesk, har det under­investerats i infrastruktur världen över.

– Investeringar på 3,3 biljoner dollar kommer krävas för att klara framtidens behov, säger Theo Agelopoulus.


Krav på effektiviseringar

Stora investeringsbehov i kombination med det livsviktiga hållbarhetstänket kräver stora effektiviseringar. Den fortfarande relativt analoga byggbranschen kan dra många strån till stacken genom att digitalisera.

– Genom att digitalisera byggprocessen kan vi spara 1,2 biljoner dollar om året, säger Theo Agelopoulus.

Världen över är flera stora järnvägsprojekt på gång och en gemensam nämnare är att ny teknik och bättre samarbeten mellan aktörerna måste till för att lyckas i arbetet. Ett exempel är Paris nya tunnelbana – Paris Grand Express, där fyra nya linjer ska byggas och två befintliga förlängas. Den nya tunnelbanan Paris Grand Express ska binda ihop regionens flygplatser och affärskvarter och leda till att 250 000 bostäder byggs. Projektet är rankat som det fjärde största byggprojektet i världen 2017 – och det absolut största i Europa. 200 kilometer nya spår ska läggas och 68 nya stationer byggas. Arbetet inleddes 2015 och hela Paris Grand Express beräknas vara färdigställd till 2030.


Fokus på sammanhållning

Michel Aroichane från projektägaren Societé du Grand Express berättar att det ligger stort fokus på att hålla samman den stora mängden entreprenörer och partners i processen. En viktig faktor i jätteprojektet är att få med alla aktörer på BIM-tåget. BIM är inget krav i Frankrike, men Societé du Grand Express vill att det används i alla produktionsled.

– Införandet av BIM sker i tre led. Vi har en BIM Charter där vi förklarar varför vi vill använda det, en Specification Book med våra krav på användningen och slutligen en Execution Plan där entreprenörerna själv får skriva hur de använder BIM. Det här är ett jätteprojekt där vi behöver använda den bästa teknologin som finns, säger Michel Aroichane, som också berättar att man har satsat på utbildning inom Societé du Grand Express för att öka kompetensen inom BIM.

Vincent Keller är BIM-ansvarig hos teknikkonsulten Egis, som är generalentreprenör på flera etapper av Paris Grand Express. Han tar upp exemplet med linje 16 som ska gå mellan Saint-Denis Pleyel och Noisy-Champs. Ett 20-tal entreprenörer är inblandade och de har OS i Paris 2024 som skarp deadline, då den olympiska byn ska ligga på linjen. Nio stationer och 29 kilometer tunnel ingår i etappen.

– BIM är ett bra sätt att effektivisera och hålla nere kostnaderna. Vi har jobbat för att hitta ett bra samarbete med underentreprenörerna och få dem att förstå att det ligger i allas intressen att använda BIM, säger han.

BIM-modeller ska lämnas istället för traditionella 2D-ritningar och alla inblandade arbetar mot samma objektbibliotek.

– Det är viktigt att göra det arbetet tillsammans och vi hoppas att entreprenörerna kommer att föreslå intressanta lösningar på hur all information kan användas, säger Vincent Keller.

Paris Grand Express

Paris Grand Express består av ett flertal nya tunnelbanelinjer och förlängningar av befintliga linjer som ska knyta ihop bland annat Parisregionens universitet och flygplatser. Linjerna planeras öppna i etapper fram till 2023. Tågen på de nybyggda linjerna kommer att vara förarlösa.

Unga vuxna går i sina föräldrars boendefotspår

Barn till hyresrättsföräldrar bosparar mer sällan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/unga-vuxna-gar-i-sina-foraldrars-boendefotspar-26071

Första delen av Marieholmstunneln på plats

Se Trafikverkets film från jätteprojektet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsta-delen-av-marieholmstunneln-pa-plats-26095

Skanska storsatsar i Boklok-fabrik

Investerar 250 miljoner i Vimmerby-fabriken.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-storsatsar-i-boklok-fabrik-26093

Peab om takraset: "Vi ser jätteallvarligt på detta"

Innergård rasade när tak till garage gav vika.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-om-takraset-vi-ser-jatteallvarligt-pa-detta-26091

Därför rasade brobygget i Ludvika

Skanskas egen utredning färdig.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/darfor-rasade-brobygget-i-ludvika-26088

”Fokusera på oseriösa byggföretag”

Skatteverket ägnar för mycket tid åt små företag om begår misstag, menar debattörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fokusera-pa-oseriosa-byggforetag-26090

Anders Danielsson ny koncernchef för Skanska

Tar över efter avgående Johan Karlström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/anders-danielsson-ny-koncernchef-skanska-26086

Utredning: Så ska energieffektivitet främjas

Statligt stöd och kreditgarantier.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-sa-ska-energieffektivitet-framjas-26087

Bromsklossar i upphandlingar ska slipas ned

Regeringen ser över regelverket för överprövningar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bromsklossar-i-upphandlingar-ska-slipas-ned-26065

Dessa får pengar från Smart Built Environment

Livscykelperspektiv och organisation i fokus för denna omgång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dessa-far-pengar-fran-smart-built-environment-26084