Meny

Kraftig prisökning för nybyggda bostadsrätter

Kraftig prisökning för nybyggda bostadsrätter

40 procent. Så mycket har insatspriserna i nybyggda småhus med bostadsrätt har ökat från 2006 till 2007. I flerbostadshus är ökningen cirka 15 procent. – Det går emot trenden i det gamla beståndet där priserna är på väg ner i storstäderna, säger Lennart Jansson på Statistiska Centralbyrån, SCB.
För de bostadsrättslägenheter som färdigställdes under år 2007 var insatsen i genomsnitt 1591000 kr. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2006.

En förklaring till ökningen av insatspriserna kan vara att det byggs mer exklusiva lägenheter på attraktiva, sjönära platser, där markkostnaderna ofta är höga på grund av att tidigare tidigare industri- och hamnområden behövt saneras.

En annan tänkbar förklaring till prisökningen är att Storstockholms andel av försäljningarna av nyproduktion har ökat från 13 till 21 procent under perioden.

I Storstockholm har insatserna ökat med 50 procent - från 1 851 000 kr till 2 774 000 kronor. För Stor-Göteborg och kommuner med mindre än 75 000 invånare var ökningen 30 procent.

Samtidigt är antalet osålda eller outhyrda lägenheter lågt. 1,5 procent på riksnivå och nära noll i Storstockholm.

¬– Det är stor efterfrågan på bostäder. Att det är så få lägenheter som är lediga visar att det finns ett uppdämt behov. Det är också flera stora årskullar på väg ut på bostadsmarknaden just nu. Detta är ingen djupanalys, men något som man kan tänka sig, säger Lennart Jansson.

SCB:s statistik visar också att byggandet av kategoribostäder har minskat mellan 2006 och 2007. Bland annat har byggandet av studentbostäder minskat med 50 procent och antalet nya vårdbostäder har också blivit färre.

Ny certifiering ska fokusera på drift och förvaltning

Projektledaren: "För att nå klimatmålen måste vi även jobba med befintliga byggnader."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-certifiering-ska-fokusera-pa-drift-och-forvaltning-27688

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756

Miljardkontrakt tecknas för Förbifarten

VA och och brandsläckning tilldelas Bravida.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljardkontrakt-tecknas-forbifarten-27755

NCC-veteran på väg in i styrelsen

Tillbaka i bolaget efter tolv år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-veteran-pa-vag-i-styrelsen-27754

Jämtland mot strömmen på trög bomarknad

Turism och idrott drar upp bomarknaden i Jämtland. I landet som helhet viker den dock.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jamtland-mot-strommen-pa-trog-bomarknad-27753

"Det är en byggtakt som inte är tillräcklig"

Peter Fransson på Boverket om det kommande året.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-ar-en-byggtakt-som-inte-ar-tillracklig-27690

IVA får tung förstärkning

Ska verka för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/iva-far-tung-forstarkning-27749

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Släpper fram Löfven som statsminister

Frågor om bostadsbyggande viktig del i förhandlingen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/slapper-fram-lofven-som-statsminister-27733

Bostadsutvecklare halverar personalstyrkan

Krisdrabbade bolaget kapar kostnader.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsutvecklare-halverar-personalstyrkan-27731

Nu börjar Eshaqs väg tillbaka till Sverige

Betongarbetaren utvisades på juldagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-borjar-eshaqs-vag-tillbaka-till-sverige-27725