Meny

Köpare vill reklamera småhus från Besqab

Köpare vill reklamera småhus från Besqab

En privatperson som köpt ett småhus i Eds Allé i Upplands Väsby har anmält entreprenören Besqab till Allmänna reklamationsnämnden. Privatpersonen hävdar att Besqab frångått både entreprenadavtalet och bygglovet.

Boris Juric, som är den privatperson som anmält Besqab, jobbar själv inom byggsektorn och är mycket besviken.

– Det här svärtar ner hela branschen. Jag trodde det var ett säkert kort att köpa från Besqab, att ett så stort och etablerat bolag skulle hålla hårt på kvalitet och etik. Jag är förvånad, också av bemötandet jag fått när jag påtalat felen, säger han.

Som grund för sin anmälan till Allmänna reklamationsnämnden hävdar han att Besqab valt minerit-skivor till delar av carporten, trots att det inte står angivet i entreprenadavtalet.

– Det står i entreprenadavtalet att carporttakets undersida ska vara utförd av trä med en angiven kulör. I stället har vi fått obehandlat skivmaterial. Alla som ser huset reagerar på samma sätt, är det här verkligen färdigt, frågar de, säger Boris Juric.

När Boris Juric upptäckte mineriten i carporten vände han sig till Besqab med sitt klagomål.

– Det hade inte varit så farligt om de varit tillmötesgående, och rättat till felen. Men de sa nej direkt, säger han.

Besqab har annan tolkning

Sofia Ljungdahl, stabs- och affärschef på Besqab, har själv varit i kontakt med Boris Juric. Till Byggindustrin säger hon att hon tycker det är väldigt tråkigt att han är missnöjd. Hennes tolkning av entreprenadavtalet är att det bara är den exteriöra delen av undersidan av carportens tak som ska vara utförd av trä, det vill säga takfoten.

– Invändigt i carporten har vi valt minerit eftersom vår sakkunniga för brand rekommenderade det. Jag kan inte bedöma om det är en överstandard eller inte, men vi har följt rekommendationerna från sakkunnig, säger hon.

Den förklaringen nöjde sig inte Boris Juric med.

– Besiktningsmannen som Besqab anlitat för slutbesiktning sa att Besqab har rätt att byta materialet eftersom det är ett myndighetskrav att ha obrännbart material. De flesta som köpt hus av Besqab i Eds Allé accepterar den förklaringen, men jag jobbar i branschen och råkar kunna lite mer än genomsnittsköparen, och vet att det finns inget sådant krav, säger han.

"Tar mycket tid och energi"

Eftersom Boris Juric upplevde att han inte fick förståelse för sina klagomål hos Besqab bestämde han sig för att anlita en annan besiktningsman för att utföra en särskild besiktning. Den besiktningsmannen gjorde samma bedömning som Boris Juric, att carporten borde ha utförts i trä.

– Men Besqab accepterade inte den särskilda besiktningen. Jag kommer inte längre i kontakten med Besqab. Diskussionerna tar mycket tid och energi. Jag har familj och ett arbete som ska skötas, därför valde jag att anmäla till Allmänna reklamationsnämnden, säger Boris Juric.

Alla i området ska få samma erbjudande

Sofia Ljungdahl säger att hon gärna för en fortsatt dialog med Boris Juric.

– Vi vill inget hellre än att våra kunder ska vara nöjda. Jag tror alltid att det är bäst att man träffas, att man sitter tillsammans och reder ut missförstånden, säger hon.

Beslutet från Allmänna reklamationsnämnden kan dröja, en normal handläggningstid är minst sex månader. I vissa fall kan det gå fortare, och i andra fall tar det längre tid.

– Om det blir aktuellt med någon förändring av huset så kommer alla kunder i området att få samma erbjudande, säger Sofia Ljungdahl.

Allmänna reklamationsnämnden för inte statistik över hur vanliga den här typen av ärenden är. Däremot har de en ärendekod för ”Uppförande av byggnad” som bland annat omfattar privatpersoners reklamation av nybyggda småhus. De senaste åren har de haft cirka 30–40 ärenden av den typen per år.

Missnöjd med flera saker

Utöver det som framgår av Boris Jurics anmälan till Allmänna reklamationsnämnden är han missnöjd med flera andra saker i samband med husköpet. Bland annat att värmepumpen kommer från en annan tillverkare än den som finns nämnd i kontraktet. Han upplever dessutom att besiktningsmannen, som finns inskriven i kontraktet, inte agerat som en oberoende part.

– Några månader innan besiktningen frågade jag Besqab om vi kunde byta besiktningsman, men Besqab vägrade. Då kan man fråga sig varför just den här besiktningsmannen är så viktig, säger han.

Han upplever också att Besqab försökt förhala och förhindra den särskilda besiktning som han begärde.

– När den särskilda besiktningsmannan kom så släppte Besqab inte in honom i huset. Besiktningen genomfördes då utvändigt med resultatet att vissa av punkterna, som materialet i carporten, bedömdes till vår fördel och vissa till Besqabs, säger Boris Juric.

Sofia Ljungdahl hävdar bestämt att Besqab inte motsatt sig en särskild besiktning utan att Besqab har erbjudit kunden ett flertal möjliga datum att välja mellan.

"Ett fantastiskt bra beslut"

Riksdagen har beslutat att ändra i PBL från och med den 1 juli.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ett-fantastiskt-bra-beslut-25129

Han är bästa plåtslagaren

Skicklige Uwe tog priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-basta-platslagaren-25132

Grönt ljus för Ersta nya sjukhus

Mark- och miljödomstolen avvisar överklaganden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gront-ljus-ersta-nya-sjukhus-25125

Första etappen på Hagastaden invigd

Norra Stationsgatan ska bli områdets hjärta.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsta-etappen-pa-hagastaden-invigd-25123

Tandklinik får pris för bästa renovering

Q-märkt byggnad med byggtekniska utmaningar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tandklinik-far-pris-basta-renovering-25122

Skanska populärast bland studenterna

Högskoleingenjörer drömmer om jobb hos Skanska.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-popularast-bland-studenterna-25121
Maria Pleiborn, seniorkonsult på WSP.

Unga vill bo i småhus – men var finns husen?

Det räcker inte att bygga fler bostäder – vi måste bygga samhällen där folk vill bo.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/unga-vill-bo-i-smahus-men-var-finns-husen-25119

Målarstrejken på måndag avvärjd

Avtalet följer övriga avtal inom industrin.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/malarstrejken-pa-mandag-avvarjd-25124

Modulhus kan bidra till innovation

Tillfälliga bostäder ifrågasätter gamla normer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/modulhus-kan-bidra-till-innovation-25118

Första lastbilen för elväg godkänd

Kan köra på allmän väg i höst.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsta-lastbilen-elvag-godkand-25116