Meny

Kompetent analys ger framgång

Kompetent analys ger framgång

Fem frågor till Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker på Boverket.

Vilka framgångsfaktorer ser du i kommuner som bygger mycket?

– Att det finns ett engagemang och en viljeinriktning från det politiska ledarskapet att driva bostadsfrågan i hela kommunala organisationen. Att kommunen gör en kompetent analys där man beskriver behov och analyserar efterfrågan och involverar potentiella byggherrar för att utbyta kunskap, om behov och målsättningar.

Vad gör att det lossnar mer i vissa kommuner?

– Att det ”lossnar” kan nog ibland bero på att behoven blir mer uppenbara, som i anslutning till den kraftiga ökningen av nyanlända. En snabbt ökande befolkning och en stark utveckling i samhällsekonomin ger avtryck i indikatorer som bostadspriser och outhyrda hyresbostäder. Även de statliga stöden kan vara incitament.


LÄS MER: Styret spelar ingen större roll

 

Vilka hinder brukar ni se i de kommuner som inte bygger mycket? 

– Det handlar ofta om produktionspriser, eller finansiering, i högre grad gäller detta på marknader med låga marknadsvärden. På orter med stark bostadsmarknad kan de främsta hindren exempelvis vara kopplade till planprocess. Brist på detaljplaner på attraktiv mark förkommer generellt.  

Tycker du att det byggs mycket i ”rätt” kommuner?

– I 2017 års bostadsmarknadsenkät angav 255 kommuner (nära 90 procent) att man hade underskott på bostäder. Slutsatsen att väl det behöver tillkomma – eller frigöras – bostäder i nästan hela landet. Den snabba ökningen av bostadsbyggandet kan dock i enskilda kommuner möjligen medföra att det kommer ut fler färdigställda bostäder än vad marknaden hinner absorbera, totalt sett eller i något segment. Ett jämnt flöde vore att föredra.

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097