Meny

Klippte av kabel – nu får företaget böta

Klippte av kabel – nu får företaget böta

När Infranord genomförde arbeten i Södertunneln kapades av misstag en högspänningskabel. Det var ett misstag allvarligt nog att leda till en företagsbot på 150 000 kronor.

Den 22 juni 2017 arbetade två arbetstagare på järnvägsentreprenören Infranord med att skarva en telekabel i Södertunneln mellan Stockholms central och Stockholms södra station. Av misstag klippte en av dem av högspänningskabel. Det uppstod en ljusbåge som gav personen brännskador i ansiktet och på händer, bröst och underarmar – en skada som beskrivs som "inte ringa".

Händelsen hamnade på Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål, som bedömde händelsen som ett arbetsmiljöbrott.

Arbetsuppgiften hade inte riskbedömts och de två arbetstagarna, som vanligtvis arbetar med andra uppgifter, hade inte fått närmare instruktioner om hur arbetet skulle utföras. Dessutom saknades rutiner inom bolaget för vem som ska riskbedöma när en arbetstagare används för andra uppgifter än normalt.

Åklagaren har nu förelagt Infranord med en företagsbot på 150 000 kronor.

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029

Utredning om tidsplan är försenad

Ännu oklart om Förbifart Stockholm kan hålla tidsplan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-om-tidsplan-ar-forsenad-28022

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

CM-bolagen förordar Construction Management.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kan-vara-fordel-i-sviktande-konjunktur-28030

Sänkt prognos för småhusbyggare

Orderingång ner 20 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sankt-prognos-smahusbyggare-28028

60 000 kronor delas ut till hans minne

Byggcheferna delar ut Lars Bergqvist-stipendiet för första gången.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/60-000-kronor-delas-ut-till-hans-minne-28023

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014

Byggmästar’n i Skåne utsett till Sveriges friskaste företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete samt höga siffror för trivsel och meningsfullhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmastarn-i-skane-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-28012